Kategória: Evangélium

A büki római katolikus Szent Kelemen templom és plébánia “evangélium” kategóriában publikált bejegyzései.

2020. április 5. Virágvasárnap (A)

Minden szentmisében van egy pillanatnyi Virágvasárnap, az átváltoztatás előtt, mert nem más az, mint az Úr hatalommal való érkezése és bevonulása a keresztény lélekbe a szentáldozás által.

2020. március 29. Nagyböjt ötödik vasárnapja (A)

Krisztus feltámadása annak a reményünknek az alapja, hogy a mennyei Atya minden embert fel fog támasztani az örök életre. Bármennyire is sok küzdelmet, nehézséget, fájdalmat és szenvedést hoz számunkra az élet, higgyünk abban, hogy mindezek az örök élet felé vezetnek minket.

2020. március 22. Nagyböjt negyedik vasárnapja (A)

A nagyböjti időszak a bűntől való megtisztulás ideje, hogy tiszta lélekkel várhassuk a feltámadás húsvéti ünnepét. A szentgyónásban Isten megtisztítja arcunkat, szívünket és lelkünket, hogy újra tiszták legyünk. És itt is váratlan dolog történik. Isten ugyanis nem megbüntet minket, mikor beismerjük előtte vétkeinket, hanem megbocsát. Szeretetét és irgalmát …

2020. március 15. Nagyböjt harmadik vasárnapja (A)

Igaz, hogy a hit Isten ajándéka, neki köszönhetjük, ha eljutunk a hitre, de az is igaz, hogy az embernek el kell fogadnia, szívébe kell fogadnia ezt az ajándékot, mégpedig nem csak passzív elfogadásról van szó, hanem az ember folyamatos válaszáról a hit titkainak megismerése során.

2020. március 8. Nagyböjt második vasárnapja (A)

Néha gyengülni érezzük feltámadásba vetett hitünket, néha a feltámadás reménye elhalványodik szívünkben. Az ilyen helyzetekben erőt ad nekünk az élmény, az Isten-látás élménye, amelyben csak egy hegyen, egy lelki magaslaton részesülhetünk.