Kategória: Evangélium

A büki római katolikus Szent Kelemen templom és plébánia “evangélium” kategóriában publikált bejegyzései.

2022. január 16. Évk. 2. vasárnap [C]

Jézus csodái jelek. Különösen Szent Jánosnál vesszük ezt észre. Ő nemcsak egy történetet rögzít, hanem üdvtörténetet ír. Nála minden mindennel összefügg. Nem titkolt szándéka, hogy a csodás elemeken túl a történet mélyebb, teológiai értelmének keresésére ösztönözzön.

2022. január 9. Urunk megkeresztelkedése [C]

Keresztségünk nem egyetlen elszigetelt esemény, nem csupán egyetlen külső szertartás, hanem egy halálunkig tartó folyamat kezdőpontja. Felelősek vagyunk azért, hogy állandóan növekedjék bennünk Krisztus élete.

2022. január 1. Szűz Mária, Isten Anyja (Újév)

Máriának egyedülálló szerepe van Isten üdvözítő, megváltó tervében, ez indokolja iránta való különleges tiszteletünket. Amikor a mai napon Isten Anyjára tekintünk, újra elcsodálkozunk Isten emberszerető jóságán, hiszen Jézus Krisztus ugyanúgy embertől született, miként mi, földi emberek, akiknek az a hivatásunk, hogy Isten gyermekeiként éljünk.

2021. december 26. Szent Család vasárnapja

Család nélkül nincs egészséges személyiség. Család az a „kis egyház”, ahol elsajátítjuk az élet titkait, megtanulunk szeretni és elfogadni, megbocsátani, egymást felsegíteni, örülni Isten ingyenes ajándékainak.