Plébániai Tanácsadó Testület, Bük

A büki római katolikus egyházközség plébániai tanácsadó testületének általános feladatai és jelenlegi tagjai.

Plébániai Tanácsadó Testület, Bük - 2021A Plébániai Tanácsadó Testület (PTT) a plébános gazdasági és lelkipásztori feladatainak ellátását segítő, valamint a plébános és a hívek kapcsolatát előmozdító szolgálatot lát el. A testületet a plébániához tartozó hívő közösség választja meg, és a megyéspüspök jóváhagyásával működik. A megbízatás öt évre szól. A testület feladata a tanácsadás: segíti a plébánost a hívek igényeinek és kéréseinek megoldásában, közreműködik a nem lelkipásztori feladatok ellátásában (rendezvények, plébániai események, közösségi alkalmak megszervezésében, lebonyolításában). Gazdasági kérdésekben pedig feladata a plébániához tartozó ingatlanok és templomok fenntartásával, karbantartásával összefüggő ügyek megoldása, valamint a plébános segítése a pénzügyek, a rendes és a rendkívüli vagyonkezelések ügyintézésében.

A testület tagjai kizárólag katolikus vallású, nagykorú, cselekvőképes személyek lehetnek, akik a keresztségből és a bérmálásból fakadó küldetésüknek eleget téve, felelősségteljesen élik keresztény életüket, és így nincsenek kizárva a szentségek vételéből. A testület vezetője a megyéspüspök által a plébánia irányításával megbízott plébános. Az elnök általános helyettese az alelnök, akit a testület választ meg tagjai közül egyszerű, többségi szavazással. A testület tagjai közül választja meg ugyancsak egyszerű, többségi szavazással: a jegyzőt, a pénztárost, a templomatyát és számvizsgálókat.

A testület évente legalább kétszer tart összejövetelt. Ezen túlmenően az ülések számát és gyakoriságát az adott plébánia helyzete, a megtárgyalandó ügyek számossága határozza meg.

2020-2025 közötti időszak

A 2020. augusztusi választások eredménye alapján a testület tagjai:

Elnök (a mindenkori plébános): Dr. Szalai Gábor

Alelnök: Csóka Gábor
Jegyző: Szabó Margit

Számvizsgálók:
Berényi Gáborné, Pócza József Balázs, Rozmánné Varga Szilvia

Hivatalból tagok:
Németh Pál László, Pócza Mária Gabriella, Varga Tibor (templomatya)

További tagok:
Barbalics József
Csóka Róbert
Gángóné Pogátsa Zsanett
Kovács Ferenc
Kovács Szilárd
Mika László
Németh Ernőné
Pukler Emil
Rozmán Norbert Tamás
Sövegjártó László
Varga József