Misemondatás – stóladíjszabás

Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy mondassanak szentmisét, mint az Egyház kegyelmi kincstárának legteljesebb értékű áldozatát szeretteinkért – élőkért és különösképpen az elhunytjainkért.

Szentmise felajánlás

Fotó: Ács Tamás, Győri Egyházmegye

Szentmise mondatás, személyes fohász

A szentmisében lehetőségem van mindig köszönetemet, hálaadásomat és kéréseimet egyénileg is (magamban, mint személyes fohászt) a Jóisten elé tárni. Ha viszont nyilvánosan ajánljuk fel a szentmisét – misét mondatunk – valakiért vagy valamiért, akkor már nemcsak személyes fohászról van szó, hanem a pap a közösséggel együtt fog imádkozni ezért a szándékért.

Egyetlen életünkben értünk mondott mise, ezer halálunk után mondatott misével ér föl.   (Szent Anzelm)

A szentmise szándéka leggyakrabban az elhunytak lelki üdvéért szól, ám természetesen felajánlhatunk szentmisét élő hozzátartozóinkért, könyörögve vagy hálát adva értük. Felajánlhatjuk a szentmisét köszönetképpen egy-egy sikerért, vagy könyörgésképpen egy jó cél érdekében is (pl. valaki megtéréséért, a bűnök bocsánatáért, a plébániáért, plébánosunkért, a papi hivatásokért, egy beteg hozzátartozónkért).

Stóladíjak (2019. január 1-től)
Szentmise mondatás
  1.500 Ft (csendes)  3.000 Ft (orgonás)
Esküvő15.000 Ft (csendes)30.000 Ft (orgonás)
Temetés15.000 Ft (csendes)25.000 Ft (kántorral)
Egyszeri templomi harangozás díja: 1.500Ft
MEGJEGYZÉS: a stóladíjak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által kiadott egységes díjszabásnak megfelelően kerültek meghatározásra. A fenti összegek, a nehéz anyagi helyzetben lévők esetében egyéni mérlegelés alapján mérsékelhetőek.

Ajánlott bejegyzéseink a témában:

  • A szentmise felajánlásáról: link
  • Amit a szentmise-szándékokról tudni érdemes: link
  • Atya, mennyibe kerül egy szentmise? link
  • Szentmise: dráma három felvonásban: link
  • Megnyilatkozások a szentmise értékeiről (1. rész): link
  • Megnyilatkozások a szentmise értékeiről (2. rész): link