A keresztség szentsége

A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk: a mennyei Atya gyermekei, Jézus testvérei leszünk a Szentlélekben, és az Egyház közösségében.

Keresztelés szentsége

Mi történik a keresztségben?

Megkereszteltnek lenni azt jelenti, hogy személyes élettörténetem bekerül Isten szeretetének sodrásába. A keresztségben Krisztus testének tagjává, Megváltónk testvérévé és Isten gyermekévé leszünk. Megszabadulunk a bűntől, kiszabadulunk a halál kezéből, és ettől kezdve élhetünk a megváltottak örömében.

Életünk most már Krisztushoz tartozik, és nem a magunké. Ő kísér minket, Ő vesz föl szeretetébe, nem kell többé félnünk. Ő, aki maga az élet, átkarol, és visz minket, bárhová megyünk is. (XVI. Benedek pápa a keresztségről)

Kit lehet megkeresztelni, és mit kívánunk a keresztelendőtől?

Minden embert meg lehet keresztelni, aki még nem vette föl a keresztséget. A kereszténység alapfeltétele a hit, amit kereszteléskor nyilvánosan meg kell vallani.

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani. Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem a keresztény életmód elsajátítását, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére.

Újszülött gyermek keresztelése esetén a keresztény szülők kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot és személyes hitre segítik, hogy felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett. Ahogyan minden ember beszélőképességgel születik, de meg kell tanulnia beszélni, ugyanúgy születik minden ember a hit képességével, de a hitet meg kell ismernie.

Miért ragaszkodik az egyház a gyermekkeresztelés gyakorlatához?

Mielőtt még mi dönthetnénk Isten mellett, Isten már döntött mellettünk. A keresztség tehát kegyelem, Isten ingyenes ajándéka, aki minden feltétel nélkül elfogad minket. Hívő szülők, akik gyermekeiknek a legjobbat akarják, megkeresztelését is akarják, mert az megszabadítja a gyermeket az eredeti bűn hatásától, és kimenti a halál hatalmából.

Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! (Mt 28,19)

Hogyan szolgáltatják ki a keresztséget?

A keresztség kiszolgáltatásakor vizet öntenek a keresztelendő fejére – háromszor egymás után -, és közben a keresztelő e szavakat mondja: „N., megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” A víz a megtisztulást és az új életet jelképezi. Ehhez járul még hozzá még a megkenés krizmával (szent olajjal), a fehér ruha és az égő gyertya, ami a hit világosságára utal.


Források: 1. Tatai Kapucinus Plébánia
2. Országúti Ferences Plébánia
3. A Katolikus Egyház Katekizmusa
4. YouCat

Fotó: CNS photo / Vatican Media

Címkék: