A gyóntatószék csodái

A gyóntatószékben, vagy gyóntató fülkében csodák történnek. Van bennük ugyanis egy erő, amely megállíthatatlanul taszít, vagy húz bennünket a gyóntatószék felé: a lelkiismeret.

PixabayA gyóntatószékben, vagy gyóntató fülkében csodák történnek. Van bennük ugyanis egy erő, amely megállíthatatlanul taszít, vagy húz bennünket a gyóntatószék felé: a lelkiismeret.

A lelkiismeret ugyanis csak úgy tud megnyugodni, ha elnyeri a megbocsátást. Ezért csak ott érzi jól magát, ahol megbocsátást remél. Ennek pedig a legkiválóbb helye a gyóntatószék. Ide vágyakozik a lelkiismeret, ide unszol bennünket a bűntudatunk, ide kényszerít bennünket vétkeink terhe.

A gyóntatószékben dől el a lelkiismeret és a psziché közötti harc kimenetele.

A szentgyónás, pontosabban a szentségi feloldozás a lelkiismeret győzelme. Ez a győzelem három örömteli élményben nyilvánul meg. Ezek egyben a szentgyónás csodái:

  • A szentgyónásban Isten leveszi vállunkról a terhet
  • A szentgyónásban Isten biztosít bennünket feltétel nélküli szeretetéről
  • A szentgyónásban Isten megengedi, hogy felkészüljünk az utolsó ítélet végső győzelmére

Forrás: Szentmártoni Mihály SJ – Az örömteli szentgyónás titkai 
Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft. #agape.hu