Bük lelkipásztorai

Bük római katolikus egyházközségének és plébániatemplomának lelkipásztorai, plébánosai a 16. századtól napjainkig.

Jász László atya
Plébános, 2013-tól

Született: Budapest, 1946. június 27.
Pappá szentelése: Esztergom, 1977

Jász László (gyor.egyhazmegye.hu)

Jász László vagyok, 1946-ban születtem Budán, az Irgalmas Kórházban. Gyermek és ifjú éveimet Óbudán töltöttem, ahol a Szent Péter és Pál plébániatemplomban ministráltam, majd felnőtt fiatalként a Pesti Ferencesekhez jártam, ahol abban az időben Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt káplán. Ő nagy szeretettel foglalkozott a fiatalokkal, a fiatal házasokkal, a betegekkel, rászorulókkal, egyszóval mindenki fontos volt számára. Kispap éveimben, a nyári szünetekben a Szentháromság Lelkészségen helyettesítettem a sekrestyést és részt
vettem a helyi közösség életében.

1977-ben szenteltek pappá, Esztergomban, az esztergomi egyházmegye szolgálatára. Először Nógrád megyébe, Szécsénybe kerültem káplánnak, ahol 4 évet töltöttem, ezután dr. Lékai László bíboros úr Pilisvörösvárra helyezett, amely a Székesfehérvári egyházmegyéhez tartozott. Abban az időben, az Esztergomi Szemináriumban tanított székesfehérvári megyés pap, és a püspök atyák megegyeztek, hogy helyette „kölcsönadnak” egy esztergomi papot. Ekkor én voltam az „áldozat”. Lékai bíboros úrnak elmondtam, mennyire nem örülök annak, hogy más egyházmegyében kell szolgálnom, mire ő megnyugtatott: „Hamarosan vissza fogom hívni”. Ígéretét be is tartotta, mert csak egy évig lehettem káplán Pilisvörösváron. E nagyközségben (ma már város) a második világháború előtt főleg svábok laktak. A svábokat 1946-ban tulajdontól és élettől, illetve egy élet, több generáció munkájától és eredményeitől etnikai alapon megfosztottak. Pilisvörösvár sváb lakosait is ki akarták telepíteni, egy batyuval tehervagonokban szállították volna őket Németországba. Plébánosom, Marlok István, aki maga is sváb származású volt, szintén összecsomagolt, hogy híveivel tart. Végül a kitelepítésre nem került sor, mert a lakosság nagy része bányában dolgozott, munkájukra pedig nagy szükség volt. Pilisvörösváron a svábokban Isten-félő, emberszerető, szorgalmas népet ismertem meg. Papi életem talán legszebb évét tölthettem itt.

Amikor a bíboros úr hívatott, és közölte velem, hogy Budapestre helyez káplánnak a Szentháromság Lelkészségre, amely közel volt lakásunkhoz – nem is tudtam annyira örülni, mert nagyon megszerettem a pilisvörösvári embereket, plébánosomat. A Szentháromság Lelkészségen 1 évig voltam segédlelkész, innen a Terézvárosi Nagy Szent Teréz templomba kerültem káplánnak, majd 5 év után, 1988-ban dr. Paskai László bíboros-érsek úr Ásványráróra nevezett ki plébánosnak.

1993-ban II. János Pál pápa átrendezte az egyházmegyék területének határait, és a Szigetköz minden plébániáját a Győri Egyházmegyéhez csatolta. Így lettem többedmagammal győri egyházmegyés pap. 1997-ben dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr Cirákra helyezett, ahol először 3 falu ellátását bízta rám, majd a himodi plébános halála után e település lakóinak lelkipásztori szolgálatával is megbízott. Tizenhat évet töltöttem a Rábaköz e falvaiban.

2013. júniusában hívatott Püspök úr és kérte, vállaljam el Bük és a hozzátartozó falvak lelkipásztori szolgálatát. A változtatás az évek előrehaladtával mindig nehezebb, de remélem, Isten segítségével el tudom látni megnövekedett feladataimat. (E települések lakosainak száma több mint duplája Cirák, Gyóró, Dénesfa, Himod lélekszámának.) Már megérkezésem előtt számos jelét adták a kedves testvérek Egyházhoz való ragaszkodásuknak, és azóta is tapasztalom jóakaratukat, segítőkészségüket. Ilyen szeretetet tapasztaltam meg az előző plébánián is.

Kérem a kedves testvérek imáit, hogy, amit megkezdett bennem, tegye teljessé!


Korábbi büki lelkipásztorok – plébánosok:

1515: Csepregi Pacha János, 1660: Hetessy György, 1673: Kondray Tamás, 1679: Lidonits Miklós, 1689: Lidonits György, 1697: Zidanich György, 1700: Závodni Sámuel, 1704: Gráczol János, 1714: Pogány P. Pál, 1724: Partlin László, 1731: Büki Sándor, 1755: Gergelyi György, 1756: Vlasits János, 1763: Bőle Farkas, 1806: Nagy László, 1831: Paál János, 1833: Kempf János, 1865: Baur György, 1893-1944: Rozsos Ferenc, 1944-1979: Radnóczi Ernő, 1979-1997: Nagy József, 1997-2002: Horváth Imre, 2002-2008: Lőrincz Béla, 2008-2013: Ferling György, 2013- : Jász László

Segédlelkészek – káplánok:
2001-2002: Henczel Szabolcs, 2002-2004: Bodó Zoltán, 2004-2006: Marics István, 2006-2007: Bros Gergely, 2007-2008: Író Sándor, 2008-2010: Balogh Tibor

Forrásjegyzék
1. Magyar Katolikus Lexikon (lexikon.katolikus.hu)
2. Gyurácz Ferenc – Száz magyar falu könyvesháza, Bük ## Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 2000 (eletronikus változat: arcanum.hu; Arcanum Digitális Tudománytár)
3. HírBŐség, 7. évf. 29. sz., 2013 ## Bő Község Önkormányzata (eletronikus változat: bo.hu)
4. Győri Egyházmegye honlapja (gyor.egyhazmegye.hu)