Bük lelkipásztorai

Bük római katolikus plébániatemplomának plébánosai és káplánjai a 16. századtól napjainkig.

Jász László atya
Plébános, 2013-tól

Született: Budapest, 1946. június 27.
Pappá szentelése: Esztergom, 1977

Jász László (gyor.egyhazmegye.hu)

Jász László vagyok, 1946-ban születtem Budán, az Irgalmas Kórházban. Gyermek és ifjú éveimet Óbudán töltöttem, ahol a Szent Péter és Pál plébániatemplomban ministráltam, majd felnőtt fiatalként a Pesti Ferencesekhez jártam, ahol abban az időben Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt káplán. Ő nagy szeretettel foglalkozott a fiatalokkal, a fiatal házasokkal, a betegekkel, rászorulókkal, egyszóval mindenki fontos volt számára. Kispap éveimben, a nyári szünetekben a Szentháromság Lelkészségen helyettesítettem a sekrestyést és részt
vettem a helyi közösség életében.

1977-ben szenteltek pappá, Esztergomban, az esztergomi egyházmegye szolgálatára. Először Nógrád megyébe, Szécsénybe kerültem káplánnak, ahol 4 évet töltöttem, ezután dr. Lékai László bíboros úr Pilisvörösvárra helyezett, amely a Székesfehérvári egyházmegyéhez tartozott. Abban az időben, az Esztergomi Szemináriumban tanított székesfehérvári megyés pap, és a püspök atyák megegyeztek, hogy helyette „kölcsönadnak” egy esztergomi papot. Ekkor én voltam az „áldozat”. Lékai bíboros úrnak elmondtam, mennyire nem örülök annak, hogy más egyházmegyében kell szolgálnom, mire ő megnyugtatott: „Hamarosan vissza fogom hívni”. Ígéretét be is tartotta, mert csak egy évig lehettem káplán Pilisvörösváron. E nagyközségben (ma már város) a második világháború előtt főleg svábok laktak. A svábokat 1946-ban tulajdontól és élettől, illetve egy élet, több generáció munkájától és eredményeitől etnikai alapon megfosztottak. Pilisvörösvár sváb lakosait is ki akarták telepíteni, egy batyuval tehervagonokban szállították volna őket Németországba. Plébánosom, Marlok István, aki maga is sváb származású volt, szintén összecsomagolt, hogy híveivel tart. Végül a kitelepítésre nem került sor, mert a lakosság nagy része bányában dolgozott, munkájukra pedig nagy szükség volt. Pilisvörösváron a svábokban Isten-félő, emberszerető, szorgalmas népet ismertem meg. Papi életem talán legszebb évét tölthettem itt.

Amikor a bíboros úr hívatott, és közölte velem, hogy Budapestre helyez káplánnak a Szentháromság Lelkészségre, amely közel volt lakásunkhoz – nem is tudtam annyira örülni, mert nagyon megszerettem a pilisvörösvári embereket, plébánosomat. A Szentháromság Lelkészségen 1 évig voltam segédlelkész, innen a Terézvárosi Nagy Szent Teréz templomba kerültem káplánnak, majd 5 év után, 1988-ban dr. Paskai László bíboros-érsek úr Ásványráróra nevezett ki plébánosnak.

1993-ban II. János Pál pápa átrendezte az egyházmegyék területének határait, és a Szigetköz minden plébániáját a Győri Egyházmegyéhez csatolta. Így lettem többedmagammal győri egyházmegyés pap. 1997-ben dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr Cirákra helyezett, ahol először 3 falu ellátását bízta rám, majd a himodi plébános halála után e település lakóinak lelkipásztori szolgálatával is megbízott. Tizenhat évet töltöttem a Rábaköz e falvaiban.

2013. júniusában hívatott Püspök úr és kérte, vállaljam el Bük és a hozzátartozó falvak lelkipásztori szolgálatát. A változtatás az évek előrehaladtával mindig nehezebb, de remélem, Isten segítségével el tudom látni megnövekedett feladataimat. (E települések lakosainak száma több mint duplája Cirák, Gyóró, Dénesfa, Himod lélekszámának.) Már megérkezésem előtt számos jelét adták a kedves testvérek Egyházhoz való ragaszkodásuknak, és azóta is tapasztalom jóakaratukat, segítőkészségüket. Ilyen szeretetet tapasztaltam meg az előző plébánián is.

Kérem a kedves testvérek imáit, hogy, amit megkezdett bennem, tegye teljessé!

 

Korábbi büki plébánosok névsora (16. századtól)
Szolgálati időszakNévMegjegyzés
1515 – 1522Csepregi Pacha János 
1660 – 1673Hetessy György 
1673 – 1679Kondray Tamás 
1679 – 1689Lidonits Miklós 
1689 – 1700Lidonits György
(testvérek)
1700 – 1703Závodni Sámuel 
1704 – 1714Gráczol János 
1714 – 1719Pogány P. Pál 
1719 – 1724Kovács Pál Sándor 
1724 – 1731Partlin László 
1731 – 1755Büki Sándor 
1755 – 1756Gergelyi György 
1756 – 1763Vlasits János 
1763 – 1805Bőle Farkas 
1805 – 1831Felsőszopori Nagy László 
1831 – 1832Paál János 
1832 – 1867Kempf János 
1867 – 1893Baur György 
1893 – 1944 Rozsos Ferencesperes-plébános, püsp. tanácsos
1945 – 1979 Radnóczy Ernőesperes-plébános
1979 – 1997 Nagy Józseftb. esperes-plébános
1997 – 2002 Horváth Imreesperes plébános
2002 – 2008 Lőrincz Bélaesperes-plébános, tb. kanonok
2008 – 2013 Ferling Györgyplébános
2013 – 2021Jász Lászlóplébános
2021 –
Dr. Szalai Gábor
plébános

Káplánok névsora

Szolgálati időszakNév
1931
Nagy Lajos
1931 – 1933Péntek Kálmán
1933 – 1935
Péter László
1935 – 1939
Németh Ferenc
1939 – 1942Farkas Antal
1942 – 1943
Vitéz István
1943 – 1944
Füredi Imre
1944 – 1945
Nagy Sándor
2001 – 2002Henczel Szabolcs
2002 – 2004
Bodó Zoltán
2004 – 2006
Marics István
2006 – 2007
Bros Gergely
2007 – 2008
Író Sándor
2008 – 2010
Balogh Tibor

Forrásjegyzék
1. Magyar Katolikus Lexikon – Bük (lexikon.katolikus.hu)
2. Gyurácz Ferenc – Száz magyar falu könyvesháza, Bük ## Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 2000 (elektronikus változat: arcanum.hu; Arcanum Digitális Tudománytár)
3. Bük város monográfiája ## Bük Város Önkormányzata, 2016 (pp. 349-361, Pócza Mária Gabriella)

4. Győri Egyházmegye honlapja (gyor.egyhazmegye.hu)
5. HírBŐség, 7. évf. 29. sz., 2013 ## Bő Község Önkormányzata (eletronikus változat: bo.hu)