2021. április 18. Húsvét harmadik vasárnapja (B)

Egyházunk akkor teljesíti hűséggel Krisztustól kapott küldetését, ha az egyik legnagyobb hittitok, a feltámadás hirdetése mellett nem feledkezik meg arról, hogy hirdesse a bűnbocsánatot. A keresztény hívek pedig akkor bizonyulnak az Úr igaz tanítványainak, ha elfogadják a bűnbocsánat ajándékát is az irgalmas Istentől.

2021. április 4. Húsvétvasárnap

Krisztus él, velünk van. Nemzedékek adják tovább egymásnak a feltámadás jó hírét, és a pünkösdi Lélek-áradástól kezdve minden eucharisztia erről szól. Ettől ünnep a vasárnap. A megszületett egyháznak is ez a legfontosabb feladata: hirdetni minden lehetséges kommunikációs csatornán keresztül: Krisztus titka életünk kiteljesedése.

A szent három nap

Sacrum Triduum Paschale: a nagyböjt és a nagyhét utolsó három napját „szent három napnak” nevezzük, mert Egyházunk, keresztény hitünk legfontosabb misztériumára, Jézus megváltó szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezik. Valójában ez történik meg naponta, minden szentmisében.

2021. március 28. Virágvasárnap (B)

Akkor léptünk előrébb a lelki érettség útján, amikor nemcsak a túlélésért leszünk képesek hajtani. Amikor erkölcsi döntéseinkben nem a félelem, a pénz, az érdekek, a különféle kényszerek hatalma diktál, hanem a Krisztus iránti szeretet.

2021. március 21. Nagyböjt ötödik vasárnapja (B)

Minden porcikánk fél a haláltól. Pláne az önfeláldozástól. Annyira belénk ivódik a földi élet „kézzel fogható” tapasztalata, hogy azt nem akarjuk feladni a látatlanért. A búzaszem halálát azonban mi sem spórolhatjuk ki életünkből. Mernünk kell szeretetből áldozattá válni. Apránként, egyre inkább meghalni, hogy ebből a halálból élet fakadjon.

[Adó 1+1%] Pastores Dabo Vobis Alapítvány

Adónk 1+1%-ának felajánlására ajánljuk olvasóink figyelmébe a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet működését segítő Pastores Dabo Vobis Alapítványt.

A büki templom harangjairól

A Szent Kelemen templom kapcsán az 1697-es keltezésű egyházmegyei templomlátogatási jegyzőkönyv három harangot említ. Ma már azonban csak kettő harang található a templomtoronyban. Vajon mi lett az egyik harang sorsa?

2021. március 14. Nagyböjt negyedik vasárnapja (B)

Hitbeli állásfoglalásunk, ha nem látszik meg életünk alapdöntésein, stílusán, magunk ítéltünk magunk felett, magunkat zártuk ki az üdvösségből. Túl nagy a tét ahhoz, hogy félvállról vegyük vagy bagatellizáljuk örök üdvösségünket. Isten emberré lett értünk, még Fiát is odaadta, annyira szeretett.