2019. július 28. Évk. 17. vasárnap (C)

Az ima segít, hogy jobban megismerjem önmagam és jobban megismerjem Istent. Az ima felébreszti bennem a köszönet és a hála érzését, mert rácsodálkozok arra, hogy az életben mindent Istentől kapok.

Szent József litániája

A Mennyei Atya Szent Józsefre bízta a Földön a legértékesebbeket; a Fiát és a Szűzanyát. Forduljunk mi is ugyanezzel a bizalommal felé, bízzuk magunkat hathatós védelmére.

2019. július 21. Évk. 16. vasárnap (C)

Márta a kötelességüket lelkiismeretesen teljesítők, a szorgalmasan dolgozók, Mária pedig a lelki élet, az Istenre figyelés és imádkozás példája. E kettő – az ima és munka – egyensúlyát kell megtalálnunk életünkben!

2019. július 14. Évk. 15. vasárnap (C)

Meglátod-e a szenvedőt? Az emberi szív mérhetetlen szenvedések lakhelye lehet, s te talán észre sem veszed, hogy a hozzád legközelebb állónak, házastársadnak, barátodnak, szerzetes testvérednek égő szenvedései közepette éppen a te részvétedre, mentő szavadra, biztató tekintetedre volna szüksége.