2020. április 9. Nagycsütörtök

Ezen az estén megcsodáljuk az apostolok hitét is, hogy botránkozás nélkül átvették a kenyeret és a bort, mint Jézus testét és vérét. Enélkül hiábavaló lett volna a megváltás, mert nem lett volna, aki elfogadja. Az apostolok Eucharisztiát elfogadó hitében is fel kell ismernünk a teremtő Lélek művét.

2020. április 5. Virágvasárnap (A)

Minden szentmisében van egy pillanatnyi Virágvasárnap, az átváltoztatás előtt, mert nem más az, mint az Úr hatalommal való érkezése és bevonulása a keresztény lélekbe a szentáldozás által.

2020. március 29. Nagyböjt ötödik vasárnapja (A)

Krisztus feltámadása annak a reményünknek az alapja, hogy a mennyei Atya minden embert fel fog támasztani az örök életre. Bármennyire is sok küzdelmet, nehézséget, fájdalmat és szenvedést hoz számunkra az élet, higgyünk abban, hogy mindezek az örök élet felé vezetnek minket.

Online, rádiós és televíziós szentmise közvetítések

Az elkövetkezendő hetekben, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán, liturgikus szertartások nem kerülnek nyilvánosan megtartásra. Szentmisén való részvételre csak interneten keresztül vagy egyes televíziós csatornák, illetve rádiók közvetítéseit hallgatva lesz lehetőségünk.

2020. március 22. Nagyböjt negyedik vasárnapja (A)

A nagyböjti időszak a bűntől való megtisztulás ideje, hogy tiszta lélekkel várhassuk a feltámadás húsvéti ünnepét. A szentgyónásban Isten megtisztítja arcunkat, szívünket és lelkünket, hogy újra tiszták legyünk. És itt is váratlan dolog történik. Isten ugyanis nem megbüntet minket, mikor beismerjük előtte vétkeinket, hanem megbocsát. Szeretetét és irgalmát …

2020. március 15. Nagyböjt harmadik vasárnapja (A)

Igaz, hogy a hit Isten ajándéka, neki köszönhetjük, ha eljutunk a hitre, de az is igaz, hogy az embernek el kell fogadnia, szívébe kell fogadnia ezt az ajándékot, mégpedig nem csak passzív elfogadásról van szó, hanem az ember folyamatos válaszáról a hit titkainak megismerése során.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.