2022. január 1. Szűz Mária, Isten Anyja (Újév)

Máriának egyedülálló szerepe van Isten üdvözítő, megváltó tervében, ez indokolja iránta való különleges tiszteletünket. Amikor a mai napon Isten Anyjára tekintünk, újra elcsodálkozunk Isten emberszerető jóságán, hiszen Jézus Krisztus ugyanúgy embertől született, miként mi, földi emberek, akiknek az a hivatásunk, hogy Isten gyermekeiként éljünk.

2021. december 26. Szent Család vasárnapja

Család nélkül nincs egészséges személyiség. Család az a „kis egyház”, ahol elsajátítjuk az élet titkait, megtanulunk szeretni és elfogadni, megbocsátani, egymást felsegíteni, örülni Isten ingyenes ajándékainak.

2021. december 19. Advent IV. vasárnapja [C]

A megfogant életen Isten áldása nyugszik. Fogantatásunk pillanatában feladatot és küldetést kapunk. Keresztségünk óta pedig mindannyian eltelünk Szentlélekkel. Az édesanya nemcsak tejével táplálja kicsinyét, hanem saját hitével enged teret a gyermek lelkében az isteni életnek.