2021. június 13. Évk. 11. vasárnap [B]

Ahogyan a vetés észrevétlenül, a maga természetességében növekszik, Isten kegyelme sem csap zajt maga körül. Csendben végzi lelkünket megtermékenyítő, pótolhatatlan munkáját. A jó, az evangélium szelleme is ugyanilyen rejtett, de hatásos módon járja át a hívők által világunkat, a világot.

2021. június 6. Úrnapja [B]

Az Istennek való hálaadás első helyen legyen az életünkben! Minden szentmise hálaadás. Illő, hogy legalább vasárnaponként részt vegyünk ezen a közös hálaadáson. Aki ezt nem tartja fontosnak, az hálátlannak mutatkozik Isten iránt, mintha semmit sem köszönhetne Istennek.

2021. május 30. Szentháromság vasárnapja [B]

Szentháromságos életünk egészen hétköznapi kapcsolatainkra is kihat. Szeretni nem lehet magányosan. Isten belső természete is szeretetközösség. A másik személy – férj, feleség, gyermek, szomszéd, munkatárs… – családtag.

2021. május 23. Pünkösdvasárnap

Amikor a hit szemével kezdjük látni a világot, amikor adni akarunk, és nem elvenni, amikor alkotni vágyunk, nem fogyasztani, amikor a Szentlélek által szerzett bölcsesség szól belőlünk, feltörnek a zárak, gátlások, és bátor tanúságtétellel osztjuk meg másokkal is az örömhírt.

65 éve az egyház szolgálatában

Loibl Miklósné, Eta néni idén immáron 65. éve látja el római katolikus egyházközségünk kántori szolgálatát. Karakteres, mezzoszoprán hangjával és a »hangszerek királynőjén« való kiemelkedő játékával 1956 ősze óta segíti a liturgia ünnepélyességének a fokozását a hívek körében.

2021. május 16. Urunk mennybemenetele [B]

Az üdvösség örömhíre, az örök életre vezető tanítás megismerése nem egyesek kiváltsága, hanem egyetemesen szól mindenkinek, és a Jézus által megbízottak kötelessége és felelőssége, hogy ez az igazság minden kor emberéhez eljusson.

2021. május 9. Húsvét hatodik vasárnapja [B]

A jézusi barátság feladat: barátaim vagytok, ha szeretitek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nemcsak azért, mert beavatott minket Isten titkaiba, hanem mert ez életünk „projektje”… Ha van valami, aminek igazán meg kell felelnünk, az Jézus barátsága, mellyel egy életre lekötelezett minket.