2020. március 1. Nagyböjt első vasárnapja (A)

A legnagyobb kísértés kezdete nem látszik okvetlenül kísértésnek. Csupán egy kérdés, amely Isten neked adott parancsára vonatkozik: „Valóban azt mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” – Ha belebocsátkozol a gonosszal folytatott párbeszédbe, biztosan elbuksz. Csak az segít, ha szóba sem állsz vele.

Nagyböjti imafelajánlás a győri szeminaristáktól

A győri szeminárium – a Brenner János Papnevelő Intézet – kispapjai és elöljárói a nagyböjti időben szívesen imádkoznak a hívek szándékára szentmisék és a Könnyező Szűzanya-búcsú keretében, hálából a papi és szerzetesi hivatásokért végzett imádságokért.

2020. február 16. Évk. 6. vasárnap (A)

Isten törvényeinek megtartásához nagyobb szeretetre van szükség az ember részéről. Isten parancsainak megtartása ne kényszerből vagy egy esetleges büntetéstől való félelemből fakadjon, hanem Isten iránti szeretetből, hiszen ő is irántunk való szeretetből adta nekünk parancsait útmutatásként az üdvösség felé vezető úton.