Tényleg működik

„Egy éve már hogy a pornófüggésemnek vége. Az önkielégítésről pedig egy hónapja szoktam le, és úgy érzem sokkal erősebb vagyok testileg-lelkileg.”

Szentségimádás – a forrásból merített szeretet

Egyedül Jézus szeretete képes győzedelmeskedni az emberekben és a világban meglévő minden rossz felett. Amikor magunkhoz vesszük Jézust az Eucharisztiában, és imádjuk őt az Oltáriszentségben, egyenesen az isteni szeretet forrásából merítünk. ⇒ Szeressétek Egymást! Magazin 2020/2 (34. szám)

2020. augusztus 23. Évk. 21. vasárnap (A)

Életünk kulcskérdése: ki nekem Jézus? Forradalmár, szupersztár, csodarabbi? Filléres szentképek rózsaarcú, bájos Jézuskája? Vallási guru? Templomok főszereplője, akitől csodát várunk, ha bajba kerülünk? Mitikus figura, lelki ajzószer hívőknek és hitetleneknek? Pusztán egy vallásalapító a sok közül? Vagy Jézus a Krisztus?…

2020. augusztus 20. Szent István király

Vajon előttünk magyar keresztények előtt, van eszmény? Tudjuk, hogy miért imádkozunk? Mi Isten akarata, amihez kéri a mi közreműködésünket? Könyörögjünk Szent Istvánhoz azért az odaadásért, ami nélkül nem lehet szentnek lenni, igaz embernek lenni.

Avilai Szent Teréz reggeli imája

Avilai Szent Teréz (Nagy Szent Teréz), a katolikus egyház egyik legnagyobb misztikusa; egyháztanító, a spanyol katolikus írók védőszentje. Alábbi rövid imáját, érdemes bármely keresztény számára a napi, reggeli rutin részévé tenni.

2020. augusztus 16. Évk. 20. vasárnap (A)

Mindannyian tele vagyunk előítéletekkel. Sokszor nem is alaptalanul. De jogunk van megtagadni szeretetünket bárkitől is, ha segítségre szorul? Jézus próbára teszi a föníciai asszony hitét, egyúttal leckét ad tanítványainak is, hitből és bizalomból. Hogy tetten érjék magukban az előítéleteket más népekkel, más emberekkel szemben.

2020. augusztus 15. Nagyboldogasszony

Szűz Mária mennybevétele ünnepe: a Szűzanya az isteni kegyelem befogadásának legtökéletesebb példája, a legteljesebb módon tudott együttműködni ezzel a kegyelemmel. Benne szemlélhetjük és ünnepelhetjük, hogy mire lehet képes az isteni kegyelem az ember életében, ha teljesen együttműködik vele.

Interjú Simon Dávid papnövendékkel

„A lélek Isten társaságában paradicsomkertté válik, Isten nélkül viszont sötét, nyirkos börtöncella lesz.” Beszélgetés a tavaly nálunk is vendégeskedő, tabuk nélküli tanúságtételeiről ismert kispappal, akit Nagyboldogasszony ünnepén szentel diakónussá Győrben Veres András megyéspüspök.