„Csak nyisd ki szádat és én betöltöm”

Az újkori egyház hitét, különösen korunkban, veszélyezteti az elvilágiasodás és a szent iránti érzés elvesztése. Ezért mindent meg kell tenni a szent színek alatt jelenlevő Úr iránti lehető legnagyobb tisztelet, az ünnepélyesség és méltóság megőrzéséért. (→ Ösvény Magazin, 2019/1)

2019. november 10. Évk. 32. vasárnap (C)

Isten, aki nap mint nap sokféleképpen megmutatja szeretetét irántunk, hogyan engedhetné, hogy életünk a semmibe vesszen? Ő az életre teremtett minket és mindannyiunkat az örök életre hív. A feltámadás a halál legyőzése. A feltámadás testünk újjáteremtése és megdicsőülése. A feltámadás Isten ajándéka.

2019. november 3. Évk. 31. vasárnap (C)

Hát te miért bujkálsz előle? – Bárcsak az a fönséges imádság, melyet a mai Olvasmányban hallunk, felbátorítana téged is, hogy akard látni Jézust, a mindenható és végtelenül jóságos Isten megtestesült Igéjét, aki ma hozzád akar betérni…

2019. november 2. Halottak napja

Nem ringathatjuk magunkat abban, hogy a jóságos Isten majd mindenképpen megkönyörül rajtunk, elfelejti bűnös életünket és üdvözíteni fog minket. Üdvösségünk nem csak Isten irgalmától függ, hanem személyes döntésünktől is – Áhítattal imádkozzunk ma, a tisztítótűzben szenvedőkért!

2019. november 1. Mindenszentek

Ha egyik vagy másik szent sugárzó életpéldája világítótoronyként mutatja az utat, amerre haladnod kell, akkor a mai napon az egész túlpartot fényárban úszva láthatod: óriás fároszok és csöppnyi mécsesek ragyogó világossága jelzi a biztos révpartot, amely felé tartasz.