Kategória: Egyházközség

A Szent Kelemen, római katolikus büki templom egyházközséggel kapcsolatos bejegyzései. Beszámolók az egyházközség fontosabb eseményeiről.

Elbúcsúztunk László atyától

Jász László atya 2013. augusztusa óta látta el városunk és a környező települések lelkipásztori teendőit. Idős korára és egészségére tekintettel megyéspüspök atya e nyolc éves szolgálatot követően Győr-Kisbácsára helyezte át őt augusztus 1-jével. A nagyszülők és idősek világnapján mondta el utolsó vasárnapi szentmiséjét a Szent Kelemen plébániatemplomban.

Szent László napi kettős jubileum

Szép számmal gyűltek össze június utolsó vasárnapján a hívek templomunkban, ezen a napon köszöntöttük ugyanis 75. születésnapja – és névnapja – alkalmából Jász László atyát, illetve 65 éves kántori szolgálata kapcsán Loibl Miklósné, Eta nénit.

65 éve az egyház szolgálatában

Loibl Miklósné, Eta néni idén immáron 65. éve látja el római katolikus egyházközségünk kántori szolgálatát. Karakteres, mezzoszoprán hangjával és a »hangszerek királynőjén« való kiemelkedő játékával 1956 ősze óta segíti a liturgia ünnepélyességének a fokozását a hívek körében.

A büki templom harangjairól

A Szent Kelemen templom kapcsán az 1697-es keltezésű egyházmegyei templomlátogatási jegyzőkönyv három harangot említ. Ma már azonban csak kettő harang található a templomtoronyban. Vajon mi lett az egyik harang sorsa?