A szeretethadjárat ábécéje

A szeretethadjárat ábécéje Stefan Wyszyński bíboros – az „évezred prímásának”, a 20. századi lengyel katolikus egyház egyik legmeghatározóbb alakjának tollából.

A częstochowai Fekete Madonna: Lengyelországot Wyszyński bíboros kezdeményezésére, 1956. augusztusában Szűz Mária oltalmába ajánlották a híres kegyhelyen

 

A szeretethadjárat ábécéje

1. Tisztelj mindenkit – Krisztus jelen van felebarátaidban!
Légy megértő másokkal – ők a te testvéreid!

2. Mindenkiről jót feltételezz, ne pedig gonoszat!
Még a legrosszabb körülmények között is, találj az életedben valami jót!

3. Mindig jót mondj másokról – ne pletykálkodj és ne rágalmazz!
Tedd jóvá a szavaiddal okozott kárt! Ne kelts viszálykodást mások között!

4. Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Ne emeld föl a hangod!
Ne káromkodj! Ne bosszants másokat! Ne fakassz könnyeket!
Nyugtass meg másokat, és légy jószívű!

5. Bocsáss meg embertársaidnak! Ne legyél haragtartó!
Mindig nyújts békejobbot elsőként!

6. Mindig felebarátod javát tartsd szem előtt! Tégy jót másokkal,
viselkedj velük úgy, ahogyan szeretnéd, hogy ők veled bánjanak!
Sose arra gondolj, hogy mások mivel tartoznak neked,
hanem hogy te mivel tartozol nekik!

7. Légy együttérző mások szenvedései láttán!
Siess mindig a segítségükre jó szóval, tanáccsal, kedvességgel!

8. Dolgozz lelkiismeretesen – mások a te munkád gyümölcsét élvezik,
ugyanúgy, ahogy te is élvezed mások munkájának a gyümölcsét.

9. Tevékenyen vegyél részt közösséged életében!
Légy nyitott a szegények és betegek szenvedéseinek orvoslására!
Oszd meg velük anyagi és lelki javaidat!
Próbáld észrevenni, mások miben szenvednek hiányt!

10. Imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is!

Stefan Wyszyński bíboros


Stefan WyszyńskiStefan Wyszyński bíboros (1901-1981)
 
Varsó egykori érseke, Lengyelország prímása, a lengyel katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja volt. Gyakorta nevezik az „évezred prímásának” is. Tevékenysége és életútja, Mindszentyéhez volt hasonlítható.
 
1924-ben szentelték pappá, 1946-ban püspökké. Az 1944-es varsói felkelés idején a lengyel szabadságharcosok plébánosaként szolgált. XII. Piusz pápa 1948-ban nevezte ki lengyel prímássá, majd 1953 elején kapott bíborosi címet. 1953-ban a kommunista belbiztonság őrizetbe vette, és zárdákban, különböző helyeken tartotta fogságban. Internálása idején dolgozta ki a vallási élet megújításának programját, és a kereszténység lengyelországi felvétele (Kr. u. 966) ezredik évfordulójának emlékünnepségei előtti Nagy Kilenced alapelveit. Kezdeményezésére, Lengyelországot 1956 augusztusában a czestochowai kegyhelyen Szűz Mária oltalmába ajánlották. 1965-ben, híres levelével fordult a lengyel püspöki kar a német püspökökhöz, amelyben “megbocsátottak és bocsánatot kértek a német néptől”. 1967-ben, lelkipásztori levelében meghirdette a „Szeretet keresztes hadjáratát”, a hitvallásában meggyengült lengyel nép lelki megerősítése céljából. Ennek hatására indult el például később, a ma már 120 országban megjelenő „Szeressétek Egymást!” katolikus, evangelizációs folyóirat is.
 
Közeli munkatársa volt, az 1960-as, 70-es években Karol Wojtyla krakkói érsek – a későbbi II. János Pál pápa. 1980-81-ben Wyszynski bíboros és a lengyel pápa közvetített a megalakuló Szolidaritás szakszervezet és az akkori hatóságok, ill. a kommunista vezetés között. E szakszervezet létrejötte, volt az államszocialista rendszer lebontásának egyik első lépése Kelet-Európában.
 
1981. május 28-án hunyt el, nyughelye a varsói Szent János katedrális sírkamrájában található. Mindszenty Józsefhez hasonlóan, a közeljövőben történhet meg boldoggá avatása, miután az 1989-ben elindult vizsgálati folyamat a közelmúltban záró szakaszába lépett.


Források:
1. Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó) #
szeressetekegymast.org

2. Boldoggá avatják Stefan Wyszynski bíborost (MTI / Origo) # origo.hu
3. Mindszentyről és Wyszynski bíborosról” (Muzslai Zsitva Ágnes) # esztergomieletkepek.blog.hu
4. A lengyel bíboros, akire még ma is emlékeznek” (Óbuda-Békásmegyer önkormányzata) # obuda.hu

Illusztrációk:
1. EpiskopatNews # flickr.com
2. Wikimedia #
wikipedia.org