A rózsafüzér egy utazás, amely megváltoztatja az életedet

„Ha a Szűzanya mindig erősen ajánlotta a rózsafüzér imádkozását, akárhol jelent is meg, nem gondolod, hogy jó oka volt rá?” (Pio atya)

Rózsafüzér imaOktóber a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. A rózsafüzér – vagy másik nevén szentolvasó – (latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok számlálására. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette a 13. század elején, miután egy jelenés során a Szűzanya maga ajánlotta számára azt hathatós fegyverként.


A rózsafüzér helyes imádkozásának módja:  legyen imaszándékunk és ne siessünk

Maga az imaforma, azaz az egyes imádságok vagy zsoltárok ismétlésének gyakorlata azonban már jóval korábban kialakult. A 9. században ír szerzetesek a zsoltárokat imádkozták hasonló módon. Később, hogy az olvasni – és a hosszú zsoltárokat megjegyezni – nem tudó hívek is be tudjanak kapcsolódni, a Miatyánk ekképpen való ismétlésére buzdították az embereket; a számláláshoz pedig kezdetben egyszerűen kavicsokat használtak. Damiáni Szt. Péter (11. sz.) feljegyzéséből tudni, hogy ehhez az ismétlő imaformához elkezdték hozzáadni az Angyali üdvözletet (Lk 1,28), mely idővel átvette a Miatyánk szerepét. A 14. században alakult ki aztán az a gyakorlat, hogy az Üdvözlégyeket tizedekre csoportosították, és egy Miatyánkot szúrtak minden tized elejére. Domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak – szintén e századi feljegyzések szerint – a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket, felidézve Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. A 15. században Alanus de Rupe osztotta végül örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafüzért.

 „A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes eleme is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). Sőt, többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a titkok egymás után szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.”  (VI. Pál pápa)

A rózsafüzér mai formája a 16. század második felére terjedt el az egész egyházban. A törökök felett Lepantónál aratott győzelmet (1571. október 7.) a keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa, Szent V. Piusz is a rózsafüzért imádkozta, amikor zajlott a harc.

A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.” (II. János Pál pápa)

Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta – írja II. János Pál pápa, aki a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő időszakot a rózsafüzér évének nyilvánította, s kiadta a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelet. Ebben hirdette meg a hagyományos örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok mellé a világosság rózsafüzérének öt titkát. A szentatya szavai szerint „a rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával”; „a rózsafüzér a maga egyszerűségében és mélységében […] jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje”.

Monforti Grignon Szent Lajostól származó hasznos gondolatok a rózsafüzér helyes imádkozására: legyen (egy) imaszándékunk; kért kegyelem, egy elérendő erény vagy egy eltörlendő bűn, valamint ne siessünk!

»Mivel a Rózsafüzérben mindig ugyanazt a Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát, stb. imádkozzuk – és ugyanazt a formát tartjuk, nagyon nehéz, hogy ezalatt ne unatkozzunk, és ezért könnyen feladjuk. A Szentolvasóban való kitartás sokkal nagyobb áhítatot követel tőlünk, mint bármely más ima. Ami nehézségeinket növeli, az a képzeletünk, amely olyan csapongó, hogy szinte egyetlen pillanatra sem képes megnyugodni, és az ördög fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy szétszórja gondolatainkat, az imádságban akadályozzon. Mielőtt még belekezdhetnénk az imába, felerősíti kedvetlenségünket, szétszórtságunkat, levertségünket. Mialatt imádkozunk, minden oldalról háborgat minket, […] de te, kedves barátom, ne higgy neki, és gyűjts bátorságot, még akkor is, ha fantáziád az egész rózsafüzér alatt más gondolatok körül kalandozott, pedig te, mihelyst észrevetted, megpróbáltad, ahogy csak tőled tellett, elűzni őket.«

A rózsafüzér a legbiztosabb és leghatékonyabb eszköz nagy kegyelmek elnyerésére. Semmiféle nagy dolgot sem valósíthat meg az ember, ha nincs mögötte támogató imaháttér!” (Monforti Grignon Szent Lajos)

A rózsafüzér feltehetőleg a világon a legismertebb exorcizmus.” (Gabriele Amorth atya)

„Aki rózsafüzért imádkozik, azzal elképzelhetetlen csodák fognak történni. Szeressük tehát, és imádkozzuk a rózsafüzért! Biztosíthatlak titeket, hogy a Szűzanya számtalan kegyelemmel ajándékoz meg benneteket; higgyétek el, világosságot és békét fogtok kapni.” (Ernest Simoni bíboros)

Hogyan kell a rózsafüzért imádkozni

A klasszikus rózsafüzér öttizedes kialakítású, de létezik rövid egytizedes, vagy többtizedes változata is. Időnktől, helyzetünktől, szándékunktól függően egy-egy tizedet is elmondhatunk belőle. Maga a rózsafüzér nem elengedhetetlen eszköze az imának, a kis kereszt vagy az ikonok – és persze a szemek az odafigyelést segítik.

A Szentolvasó mellett, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére is kifejezetten ajánlatos rózsafüzér imádság, azok számára is, akik még csak ismerkednek a rózsafüzérrel, hiszen rövidsége okán gyorsan megtanulhatjuk.

Bővebben korábbi cikkünkben – nyomtatható útmutatóval: A rózsafüzér az evangélium esszenciája

A rózsafüzér egy utazás, amely megváltoztatja az életedet
» Emmanuel Maillard nővér könyve (Marana Tha Kiadó, 2020) «
A rózsafüzér egy utazás, amely megváltoztatja az életedet

Számtalan könyv jelent már meg a rózsafüzérről, de a francia származású Emmanuel Maillard nővér könyvében oly módon elmélkedi át a négy rózsafüzér titkait, mintha ott lett volna Jézus életének az eseményeinél.

Ha szívből mondjuk a titkokat, akkor válik ugyanis élménnyé számunkra az imádság, és így tudja igazán, lassacskán átformálni a jellemünket. Ne csak szavakat mondjunk tehát az imában, hanem érezzük is át Jézus életének az eseményeit. 

A könyvben olvashatunk a rózsafüzér-ima gyümölcseiről is: gyógyulások, veszedelmek elkerülése, megtérések sora bizonyítja, mennyire hatékony a szívből mondott rózsafüzér-imádság.


Forrás: Öröm-hír Sajtóiroda (DNYEM), Depositum, Metropolita, katolikus-honlap.hu, Marana Tha
Illusztrációk: LifeTeen, Marana Tha Kiadó