Kategória: Tanítás

A büki római katolikus Szent Kelemen templom és plébánia “tanítás” kategóriában publikált bejegyzései.

A szentmise felajánlásáról

A felajánlás az Eucharisztia áldozatban való személyes részvétel, amelynek fontos lelki vonatkozása van. A magántulajdontól való elszakadást jelenti az áldozatkészség és a szolidaritás nevében, hogy ezáltal dicsőítsük Istent, és elősegítsük az Egyház által kitűzött célok elérését. Konkrét és hasznos módja annak, hogy részt vegyünk az Egyház apostoli tevékenységében”.

Imádság az őrangyalhoz

Az angyal azért van, hogy segítsen minket a helyes úton maradni és végigmenni rajta. Ezen az úton segítségre van szükségünk: aki elkísér, megóv minket, egyfajta emberi vagy ahhoz hasonló iránytűként vezeti előre tekintetünket. De ehhez imádkoznunk kell, kérni az ő segítségét.

„Csak nyisd ki szádat és én betöltöm”

Az újkori egyház hitét, különösen korunkban, veszélyezteti az elvilágiasodás és a szent iránti érzés elvesztése. Ezért mindent meg kell tenni a szent színek alatt jelenlevő Úr iránti lehető legnagyobb tisztelet, az ünnepélyesség és méltóság megőrzéséért. (→ Ösvény Magazin, 2019/1)