2020. április 26. Húsvét harmadik vasárnapja (A)

Az emberi élet folytonos zarándokút az örök haza felé, s ezen az úton a feltámadt Krisztus társul hozzánk, mint az emmauszi tanítványokhoz. Ők mindaddig, míg látták Jézust, nem tudták, kicsoda ő valójában, amikor viszont felismerték a kenyértörésben, máris eltűnt a szemük elől.

2020. április 19. Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

Az Isteni irgalmasság ki akar áradni minden emberre, de csak azokra árad ki, akik meggyónnak, akik megbánják bűneiket, kérik érte Isten bocsánatát, és törekednek megjavulni. Nagyon szomorú, mennyire ellaposodott sokunk lelkiismerete…

2020. április 13. Húsvéthétfő

„Ne féljetek!” – a húsvét örömhíre azt mutatja, hogy a földi halállal nincs mindennek vége, hogy ez a nagyszerű világmindenség, amely egyszerre örvendetes és jóindulatú, de egyszerre komornak és kegyetlennek is látszik, nem egy értelmetlen gépezet csupán, hanem a minket szerető Istennek az alkotása.

2020. április 12. Húsvétvasárnap

„Látta mindezt, és hitt.” János képes nem csak látni, hanem meg is érteni. Amit a Hercule Poirot-knak és Sherlock Holmes-oknak minden további nélkül elhiszünk, elhihetünk Jánosnak is.

2020. április 10. Nagypéntek

A szertartás központi helyén ma az Úr szent teste és vére helyett a Szent Keresztet mutatják fel, és előtte hódolunk. A keresztfa kimeríthetetlenül gazdag szimbólum, amely kapcsolatban áll a Szentírás első és utolsó könyvében megjelenő titokzatos fával, az élet fájával és a bűnbeesés történetében szereplő tudás fájával egyaránt.