2020. augusztus 9. Évk. 19. vasárnap (A)

Az ember szabad akaratánál és rosszra hajló természeténél fogva képes vihart, viszályt teremteni, a természet erőit is befogni szándékai megvalósításába, de képtelen magától a rosszat megszüntetni, a bajt elhárítani, a vihart lecsendesíteni. Ehhez Isten közbelépése szükséges.

Foglaljuk mindennapi imáinkba a papságot!

„A papok olyanok, mint a repülők: csak akkor van hírértékük, ha lezuhannak, pedig olyan sokan vannak, akik repülnek. Sokan bírálják őket és kevesen imádkoznak értük” – érzékelteti szemléletes példával helyzetüket Szentatyánk.

Jó, akkor most menjünk imádkozni!

Hodász András atya – a népszerű #papifrankó csatorna üzemeltetője – egy fiatalokhoz intézett előadásában, Jézus példáján keresztül mutatja meg, hogy mi a legalapvetőbb, nélkülözhetetlen kapocs az Istennel való mindennapos kapcsolatunkban.

2020. augusztus 2. Évk. 18. vasárnap (A)

Jézus egyházán keresztül minden idők emberének csodálatos kenyeret ad. Nem jelképes – valóságos táplálékot nyújt. Ha esszük az életet adó kenyeret, sokkal kevesebb bajunk lesz magunkkal, másokkal. Ráébredünk, hogy a mindennapi kenyér nem annyira munkánk gyümölcse, mint inkább Krisztus ajándéka.

Szeressétek Egymást! Magazin 2020/2 (34. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő katolikus evangelizációs újság, melynek rendkívül fontos részét képezik az olvasói levelek – az egyéni, személyes tanúságtételek. Szemle a 34. lapszám tartalmából.

Amit a szentmise-szándékokról tudni érdemes!

Minden szentmise Isten dicsőségére szolgál, de erre nem mindig gondolunk kifejezetten. Szinte elsorolhatatlan azoknak a miseszándékoknak a száma, amelyekre szentmisét fel lehet ajánlani. Ilyenek például: valaki megtéréséért, a bűnök bocsánatáért, a plébániáért, papi hivatásokért, hálából a kapott jókért, a békéért, a betegekért.