2021. január 31. Évk. 4. vasárnap (B)

A prédikációban nem az emberi bölcsesség érinti meg a befogadó hívő lelkét, hanem Isten szavának hatalma. Pontosan akkor, amikor nem azt halljuk, amit hallani akarunk… Amikor Isten szavát hallgatjuk, kiszolgáltatjuk magunkat hatalmának, engedjük, hogy az akár megváltoztasson minket.

Szétszórt vagy az imádságban?

Ha igyekszünk minden erőnkkel összeszedettek maradni az imában, kedvében járunk Istennek, és komoly lelki előrehaladásra teszünk szert. „Jobb egyetlen Miatyánkot elimádkozni teljes odaadással és áhítattal, mint ezret áhítat nélkül, szórakozottan.”

2021. január 24. Évk. 3. vasárnap (B)

Isten országát hirdetni mindenki alkalmas. És nem kell ahhoz munkahelyet váltani – csupán szívbéli odafordulást, mentalitást. Jézus meglátja bennünk a jót, kinézi belőlünk a lehetőséget, az emberhalászat esélyét.

2021. január 17. Évk. 2. vasárnap (B)

Egy ember, egy fiatal életét döntően meghatározzák az olyan eszményképek, akikre felnézhet, akikről megmintázhatja majdani önmagát. Aki tekintéllyel és hitelesen képvisel egy eszmét, egy hitet, egy szakmát. Aki lángra gyújtja őt, és viszonyítási ponttá válik.

2021. január 10. Urunk megkeresztelkedése (B)

Jézus megkeresztelkedése hitünk szent titka, egyben biztos történeti tény. De itt nemcsak Jézus megkereszteléséről van szó, hanem a miénkről is. A jánosi keresztség más értelmet nyert. A mi keresztelkedésünk már nemcsak rituálé, nemcsak anyakönyvi bejegyzéshez szükséges jelképes gesztus, hanem isteni életet adó, bűn eltörlő cselekedet.

2021. január 3. Karácsony utáni második vasárnap

Jézus egész élete egyrészt azt igazolja, hogy egészen az emberért él, az emberekért áldozza fel önmagát, másrészt egészen Istennek él, Istennek engedelmeskedik s engedelmességével Istent dicsőíti meg. Élete tehát arra ösztönöz minket, hogy mi is Istennek szenteljük és embertársaink szolgálatába állítsuk életünket.