Megnyilatkozások a szentmise értékeiről (1. rész)

„A szentmise nem egy pusztán formális szóáradat, hanem egy nagy cselekmény, a legnagyobb cselekmény, ami a földön létezhet.” – Egyházunk nagyjainak gondolatai a szentmise értékéről.

Szent Kamillus-templom, 2019

✞ Aquinói Szent Tamás
„A szentmise bemutatása éppen olyan értékes, mint Jézus halála a kereszten. A Szent Eucharisztiával kapcsolatban az öt érzék csődöt mond. Csak a hit lebbentheti fel a fátylat és fogadhatja be Krisztus jelenlétének és áldozatának valóságát.”

✞ Szent Anzelm:
„Egyetlen életünkben értünk mondott mise, ezer halálunk után mondatott misével ér föl.”

✞ XV. Benedek pápa:
„Sokkal inkább részesülne az ember a szentmise értékéből, ha még életében, és nem halála utáni engesztelésül mondanák érte.”

✞ Szent Jeromos
„Kétségkívül az Úr megadja mindazt, amit a szentmisében kérünk tőle, feltéve, ha az javunkra szolgál, és – ami nagy csoda – gyakran még azt is, amit nem kérünk, hacsak mi meg nem akadályozzuk.”

✞ Szent Brigitta: 
„Egy nap a szentmisén nagyszámú angyalt láttam leszállni és az oltár köré gyűlni, ahogy a papot figyelték. Az énekük olyan volt, hogy majd meghasadt a szívem a hallatán, a Menny is olyannak tűnt, mintha a Szent Áldozatot hallgatná. És mi szerencsétlen, vak teremtmények mennyire kevés szeretettel, kedvvel és tisztelettel veszünk részt a misén. Ó, ha Isten megnyitná a szemünket, milyen csodákat láthatnánk!”

✞ Nagy Szent Gergely:
„Nem tudjátok, de megnyílnak az egek és angyalok sokasága asszisztál a szentmisén. Bizony, számos gonosz lélektől, számtalan látható és láthatatlan veszedelemtől szabadít meg a krisztusi Szent Áldozat!”

✞ Aranyszájú Szent János: 
„A szentmise hatása olyan csodálatos, hogy Isten kegyelme és bőkezűsége olyankor határtalan! Kérést előhozni nincs még annál megfelelőbb pillanat, mint mikor Jézus megszületik az oltáron. Amit akkor kérünk, majdnem biztos, hogy megkapjuk, és amit a misében nem kapunk meg, aligha fogjuk megkapni más imában, vezeklésben vagy zarándoklat útján. Az angyalok tudják ezt, és seregekben jönnek imádni Istent, hogy a kegyelemnek ebben az órájában hozzák elő kérésüket.”

✞ Boldog John Henry Newman bíboros:
„Számomra semmi sem annyira vigasztaló, annyira átható, annyira megindító, olyan lenyűgöző, mint a szentmise, melyet ünneplünk. Képes lennék állandóan részt venni a szentmisén anélkül, hogy elfáradnék. A szentmise nem egy pusztán formális szóáradat, hanem egy nagy cselekmény, a legnagyobb cselekmény, ami a földön létezhet. Nemcsak egy segítségül hívás, hanem, ha így mondhatom, az örökkévalóság lehívása.
Az előtt, aki itt az oltáron testében és vérében jelenvalóvá válik, leborulnak az angyalok és retteg az ördög. Ez az a lenyűgöző esemény, amely a szentmise minden egyes részének célját és értelmét képezi.”


Forrás: A világ legnagyobb csodája II. rész (Begyik Tibor) # szeretetlang.blog.hu
Illusztráció: Győri Egyházmegye (Ács Tamás) # gyor.egyhazmegye.hu