Kategória: Evangélium

A büki római katolikus Szent Kelemen templom és plébánia “evangélium” kategóriában publikált bejegyzései.

2020. április 10. Nagypéntek

A szertartás központi helyén ma az Úr szent teste és vére helyett a Szent Keresztet mutatják fel, és előtte hódolunk. A keresztfa kimeríthetetlenül gazdag szimbólum, amely kapcsolatban áll a Szentírás első és utolsó könyvében megjelenő titokzatos fával, az élet fájával és a bűnbeesés történetében szereplő tudás fájával egyaránt.

2020. április 9. Nagycsütörtök

Ezen az estén megcsodáljuk az apostolok hitét is, hogy botránkozás nélkül átvették a kenyeret és a bort, mint Jézus testét és vérét. Enélkül hiábavaló lett volna a megváltás, mert nem lett volna, aki elfogadja. Az apostolok Eucharisztiát elfogadó hitében is fel kell ismernünk a teremtő Lélek művét.

2020. április 5. Virágvasárnap (A)

Minden szentmisében van egy pillanatnyi Virágvasárnap, az átváltoztatás előtt, mert nem más az, mint az Úr hatalommal való érkezése és bevonulása a keresztény lélekbe a szentáldozás által.

2020. március 29. Nagyböjt ötödik vasárnapja (A)

Krisztus feltámadása annak a reményünknek az alapja, hogy a mennyei Atya minden embert fel fog támasztani az örök életre. Bármennyire is sok küzdelmet, nehézséget, fájdalmat és szenvedést hoz számunkra az élet, higgyünk abban, hogy mindezek az örök élet felé vezetnek minket.