Kategória: Evangélium

A büki római katolikus Szent Kelemen templom és plébánia “evangélium” kategóriában publikált bejegyzései.

2022. január 9. Urunk megkeresztelkedése [C]

Keresztségünk nem egyetlen elszigetelt esemény, nem csupán egyetlen külső szertartás, hanem egy halálunkig tartó folyamat kezdőpontja. Felelősek vagyunk azért, hogy állandóan növekedjék bennünk Krisztus élete.

2022. január 1. Szűz Mária, Isten Anyja (Újév)

Máriának egyedülálló szerepe van Isten üdvözítő, megváltó tervében, ez indokolja iránta való különleges tiszteletünket. Amikor a mai napon Isten Anyjára tekintünk, újra elcsodálkozunk Isten emberszerető jóságán, hiszen Jézus Krisztus ugyanúgy embertől született, miként mi, földi emberek, akiknek az a hivatásunk, hogy Isten gyermekeiként éljünk.

2021. december 26. Szent Család vasárnapja

Család nélkül nincs egészséges személyiség. Család az a „kis egyház”, ahol elsajátítjuk az élet titkait, megtanulunk szeretni és elfogadni, megbocsátani, egymást felsegíteni, örülni Isten ingyenes ajándékainak.

2021. december 19. Advent IV. vasárnapja [C]

A megfogant életen Isten áldása nyugszik. Fogantatásunk pillanatában feladatot és küldetést kapunk. Keresztségünk óta pedig mindannyian eltelünk Szentlélekkel. Az édesanya nemcsak tejével táplálja kicsinyét, hanem saját hitével enged teret a gyermek lelkében az isteni életnek.