Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” → Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért.

Krakkó-Łagiewniki zárda kápolna

A Szent Józsefről nevezett zárdakápolna a kegyképpel (Krakkó-Łagiewniki)

Az Isteni Irgalmasság üzenete

Az Isteni Irgalmasság apostola; Faustina Kowalska nővér szegény tízgyermekes családban látta meg a napvilágot, 1905-ben Lengyelországban. Már hétéves korában megérezte az Úr Jézus hívását. Húsz évesen lépett be az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. 13 évet élt látszólag egyszerűen – szakács, kertész és portás munkakörben szolgálva. Életét azonban végig kísérték misztikus élményei, melyek gyóntatóján – Sopocko atyán – kívül, még rendtársai előtt sem voltak ismertek.

A legfontosabb üzenet, amelyet jelenések során maga Krisztus nyilatkoztatott ki a nővér által az emberiségnek, hogy Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet és az irgalom.

„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. (…) Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben….”

Az Isteni Irgalmasság kegyképe és rózsafüzére

Egy elragadtatásában Faustina nővér megpillantotta Krisztust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, másikkal pedig megérintette mellét, melyből egy fehér és egy piros sugár lövellt ki. A fehér a vizet szimbolizálja, ami megtisztítja a lelket, míg a piros a vér; a lélek ereje. Ezt az utasítást kapta Jézustól:

Irgalmas Jézus kegykép

„Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ’Jézusom, bízom benned!’. Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet először a kápolnátokban, aztán az egész világon!”

„Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Meg fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

Jézus Faustina nővérre bízta az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amelyben az egész világ számára irgalmat kér az Atyától. Az ima során felajánljuk az Atyának Jézus Krisztus Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét az egész világ bűneinek bocsánatára. Mialatt egyesülünk Jézus áldozatával, arra a szeretetre hivatkozunk, amellyel a Mennyei Atya Fia által megajándékozott minket.

Faustina nővér a látomásokban kapott üzeneteket hat füzetben jegyezte le naplójába hirdetve az irgalmasság idejét, „amely előkészíti a világot végső eljövetelemre”, ahogy Jézus ígérte.

Halálát követően (1938 – ekkor épp 33 éves volt), az Isteni Irgalmasság üzenete az egész világon elterjedt. II. János Pál pápa 2000-ben szentté avatta a lengyel apácát, a Katolikus Egyház egyik legjelentősebb misztikusát, és elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét, amelyet Húsvét második vasárnapján tartjuk. (A szentatya később, 2005-ben épp ezen a napon hunyt el…)

Faustina Kowalska nővér hamvait Krakkó külvárosában, Lagiewnikiben őrzik kolostora kápolnájában, ahol az Irgalmas Jézus kegyképet is találjuk. II. János Pál pápa kívánságának megfelelően a zárda mellett épült fel az Isteni Irgalmasság Bazilikája, melyet 2002-ben a Szentatya maga szentelt fel. 2004-ben pedig, a bazilika altemplomában átadtak egy kápolnát, elsőként külön a magyar zarándokok számára (Szentek közössége-kápolna), melynek két szemközti oldalán végigfutó mozaik, mintegy hetven szentet és boldogot, illetve tiszteletre méltó magyar és lengyel személyt ábrázol. Az oltár előtt, helyezték el Szent István király karereklyéjének egy darabját, díszes ereklyetartóban.

Képek a kegyhelyről
Az Isteni Irgalmasság Kegyhely, Krakkó-Łagiewniki
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków-Łagiewniki

 

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Bevezető: 15:00
✞Miatyánk…  ✞Üdvözlégy…  Hiszekegy…

A nagy szem(ek)re:
Örök Atya! Fölajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, – engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

A kis szemekre:
Jézus fájdalmas szenvedéséért: irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésül:
Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten: irgalmazz nekünk és az egész világnak!
{ háromszor } 

Jézusom, bízom Benned!
{ háromszor }

Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján. (Napló 754)

✞ Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. (Napló 1572) E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget. (Napló 929)

✞ Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot. (Napló 1572)

Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. (Napló 699)

Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem Irgalmas Megváltójuk leszek. (Napló 1075).


A kegyhely honlapja (magyar nyelvű) 🔗 milosierdzie.pl
Szent Faustyna Kowalska nővér: Napló 🔗 irgalmasjezus.hu

Források: irgalmasjezus.hu, megtestesules.info, salvator.hu
Fotók: faustyna.pl, pngfly.com, szentkelemenbuk.hu, episkopat.pl (flickr.com)