Szeressétek Egymást! Magazin 2020/1 (33. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő értékes, katolikus evangelizációs folyóirat. Szemle a 33. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2020/1

Az elektronikus formában is olvasható Szeressétek Egymást! magazin személyes tanúságtételek mellett helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, jelenésekről, a szentjeink életéről, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

Szeressétek Egymást! 2020/1 (33. lapszám)

Tartalomjegyzék

 • 4 Janne Haaland Matlary útja az igazsághoz
 • 10 Elég nekem az Eucharisztia (2. rész)
 • 12 Eucharisztikus csoda Alcalá de Henaresben
 • 14 „Minden élet végtelenül értékes”
 • 19 „Közelebb vannak hozzánk, mint gondolnánk”
 • 22 Méretre szabott világegyetem
 • 25 Isten munkálkodása -✉
 • 26 „S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?” (Róm 10,14)
 • 30 Jézusom, te rendezd el!
 • 32 Seyfo — „Hát örökké kaszaboljon a kard?” (2Sám 2,26)
 • 37 …kérdezd azokat, akik a Bibliát olvassák! -✉
 • 38 Katolikusellenes propaganda (8. rész)
 • 42 Az Isteni Irgalmasság nem engedte, hogy bűnben haljon meg -✉
 • 43 Boldog Speranza anya, az Isteni Irgalmasság apostola
 • 48 A Szent Család iskolájában — a kitartás erénye
 • 52 Amikor az Úr a szívhez szól
 • 53 A házasság szentségének kincse
 • 57 A boldog házasság titka -✉
 • 59 Szakítottam a bűnös múltammal -✉
 • 60 Az „élet kultúrája” és a „halál kultúrája”

Lapszemle


Példaképek, csodás események, jelenések, tanítás

✞ (4) Janne Haaland Matlary útja az igazsághoz
Janne Haaland Matlary kitartóan és őszintén kereste az igazságot, míg végül megtért, és katolikus lett. A megtérésének és a hitben való éretté válásának története világosságot jelent mind azoknak, akik még mindig a keresés útját járják, s buzdítja őket, nehogy elcsüggedjenek. A korábbi norvég külügyminiszter-helyettes szerint a lelki krízisek fő oka az ima elhanyagolása és a bűnben való megmaradás.

✞ (10) Elég nekem az Eucharisztia (2. rész)
Boldog Alexandrina Maria da Costa útját kortársaihoz (a francia Marthe Robinhoz és a lengyel Szent Fausztinához) hasonlóan az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus iránti szeretetből önként vállalt szenvedés jellemezte. Ez a portugál misztikus 13 éven át semmilyen ételt vagy italt nem vett magához az Oltáriszentségen kívül.

✞ (12) Eucharisztikus csoda Alcalá de Henaresben
A Madrid melletti Alcalá de Henares jezsuita templomában egy férfi térdel le a gyóntatószék rácsa mögé. Hosszan gyónik. Sír…

✞ (14) „Minden élet végtelenül értékes”
Amikor a tábor orvosa megparancsolta neki, hogy ölje meg az újszülötteket, határozottan felelte: „Nem, soha. Nem szabad gyermekeket ölni!” Majdnem két éven át mentette az újszülötteket, ezzel kockára téve a saját életét. Stanisława Leszczyńska, a hősies szülésznő, több mint háromezer szülésnél segédkezett az auschwitzi koncentrációs táborban.

✞ (19) „Közelebb vannak hozzánk, mint  gondolnánk”
Az ember halálát titokfelhő fedi. Érzi ezt a haldokló, és az elhunyt legközelebbi hozzátartozói is felteszik a kérdést: „Mi történt azzal, akit szerettünk? Mi lesz velem a halálom után?” Maria Simma – osztrák misztikus, közel 50 éven át részesült a tisztítótűzben szenvedő lelkek látogatásaiban.

✞ (26) „S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?” (Róm 10,14)
2001 óta az egyetlen feladatom szolgálni az igazságot és a szeretetet, hogy részesüljenek benne a muzulmánok is, akiknek eddig nem volt lehetőségük megismerni ezeket az abszolút értékeket. Ezek a „győztesek” a családom tagjai, akikre büszke vagyok, és akikért felelős vagyok Isten előtt. Olyan emberek, akik a sötétséget elhagyva kijöttek a világosságra. Zakaria Botros kopt pap, évek óta hirdeti a muzulmánoknak az igazságot Jézus Krisztusról, és szavaival még a Hamász terroristáit is megérinti.

✞ (30) Jézusom, te rendezd el!
Isten szolgája, Dolindo Ruotolo atya (1882—1970) misztikus volt. Lelki írásaiban tanulságos szavakat találunk, melyeket Jézus Krisztus intéz hozzánk. Ha azt látod, hogy a problémád növekszik ahelyett, hogy kisebbedne, ne nyugtalankodj, csukd be a szemed, és mondd nekem bizalommal: »Legyen meg a te akaratod, te rendezd el!«

✞ (43) Boldog Speranza anya, az Isteni Irgalmasság apostola
Bár a jelleme nem utalt rá, mégis boldoggá avatták, pedig egyáltalán nem volt az a tipikus „szentképen lévő szent”. Eleven, vállalkozó szellemű és az ismerősök szerint kiszámíthatatlan kislány volt. A környéken a „fura” ötletei miatt ismerték: egyszer például betette az öccsét egy fa odvába, hogy ne legyen láb alatt játék közben. Aztán nem tudta onnan kihúzni, így a fát ki kellett vágni…

✞ (48) A Szent Család iskolájában — a kitartás erénye
Katalin és Asiyo megtérésének tanúságtétele által Jézus megmutatja nekünk, hogy számára nincsenek reménytelen helyzetek. Minden házassági problémát adjunk át Szűz Mária kezei által Jézusnak, akinek hatalmában áll megoldani őket.

✞ (52) Amikor az Úr a szívhez szól
Mindenki barátja akarok lenni, de milyen kevesen látják bennem a barátot! Az alábbiakban részleteket közlünk Gaston Courtois atya (1897-1970) feljegyzéseiből, melyeket imádság közben írt le. A feljegyzések Jézus és Szűz Mária tanácsait és javaslatait tartalmazzák.

✞ (53) A házasság szentségének kincse
Szent II. János Pál a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában elmagyarázza, mit jelent a házasság szentsége, s milyen ajándék és kincs a házastársak számára.

✞ (60) Az „élet kultúrája” és a „halál kultúrája”
„A jó és a rossz, a halál és az élet, a »halál kultúrája« és az »élet kultúrája« közti hatalmas és drámai összeütközés előtt állunk” — mondta II. János Pál az Evangelium vitae kezdetű enciklikájában.


Tanúságtételek

✉ (25) Isten munkálkodása
Körülöttünk minden a megfelelő helyen van, betölti a feladatát, és végtelenül gyönyörű, mert szeretetből lett teremtve. De a legcsodálatosabb az, hogy az ember szívébe bele van írva Isten törvénye és az a mechanizmus, mellyel Isten gyermeke felülvizsgálhatja önmagát — a lelkiismeret.

✉ (37) …kérdezd azokat, akik a Bibliát olvassák!
Amikor imám voltam egy mecsetben, arra tanítottam a közösségem tagjait, hogy Jézus Krisztus nem Isten. Számomra egyedül Allah volt az Isten, akinek nincs felesége, tehát fia sem lehet.

✉ (42) Az Isteni Irgalmasság nem engedte, hogy bűnben haljon meg
Az alkohol eluralkodott a férjemen, és én tudtam, hogy egyedül nem leszek képes megbirkózni ezzel a problémával. Sokat imádkoztam és kértem Isten segítségét, de ahelyett, hogy a helyzet javult volna, egyre rosszabbodott…

✉ (57) A boldog házasság titka
Örülök, hogy annyi évet éltünk át együtt, és a férjem biztonság érzetet ad nekem ma is. Jól sikerült kapcsolatunk titka az, hogy mindennap együtt imádkozunk, és minden este megbocsátunk egymásnak. A megbocsátás erőt ad kitartani és megküzdeni a házasságért a válság idején is — sőt épp akkor, hiszen minden válságból valamivel erősebben kerülünk ki.

✉ (59) Szakítottam a bűnös múltammal
Amikor ittam, a komplexusaim elillantak, egyszerre nyitott és beszédes lettem. Könnyen alakítottam ki kapcsolatot a fiúkkal. Mindenáron legalább egy kis gyengédséget akartam kapni tőlük.


Keresztényüldözés, történelem

✞ (32) Seyfo — „Hát örökké kaszaboljon a kard?” (2Sám 2,26)
A keresztények ellen irányuló ellenséges cselekedetek, melyeket fizikai erőszak és agresszió kísér, gyakran ismétlődnek az iszlám megjelenése óta. A radikális muzulmánok más hitűek ellen irányuló tetteinek motívuma közvetlenül a Korán tartalmában és ideológiájában rejlik.

✞ (38) Egyházellenes propaganda (8. rész)
A mindenkori propagátorok egyik gyakori módszere a közvélemény befolyásolására az, amikor igyekeznek az embert meg győzni arról, hogy az adott állítás a többség véleménye, vagyis hogy „mindenki ezt gondolja”. 1924-ben az Istentelen c. szovjet hetilap arról győzködte az olvasóit, hogy az orosz vidéken terjedő szifiliszjárványért az ikonok megcsókolásának a szokása felelős, mert ez „megkönnyíti a fertőzés terjedését”. Minél vallásosabb egy földműves — hirdette az Istentelen —, annál gyengébb lesz a termése, és éhínség fogja fenyegetni.


Hit és tudomány

✞ (22) Méretre szabott világegyetem
A 20. század hatvanas éveiben John Rees brit kozmológus és asztrofizikus, a Királyi Tudományos Társaság későbbi elnöke (2005—2010) felhívta a figyelmet arra a leírhatatlan precizitásra, mellyel a fizika törvényei működnek. Arra a hat fontos fizikai állandóra utalt, melyek alapján felépül és működik az anyag. Ha ezek csak egy picit is megváltoznának, szétesne a világ.Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)