A büki római katolikus templom története II.

Jézus Szíve oltár

A templomban látható szobrok és festmények:

Szentély:

 • a nagyméretű festmény Storno Ferenc munkája, és I. Szent Kelemen pápát ábrázolja, amint a lábánál víz fakadt a legenda szerint
 • az oltáron és a tabernákulumon látható tűzzománc képeket (utóbbi a Jó Pásztort illusztrálja), Hertay Mária készítette
 • a keresztre feszített Jézus szobra középen

Hajó:

 • tűzzománcozott keresztúti stációk, szintén Hertay Mária munkái (1999)
 • a diadalív tövében a fából készült szobrok, Szent István király a jogarral és Szent László király a pallossal
 • Árpádházi Szent Margitot ábrázolja a szentély előtti üvegablak (1979)
 • Szent Pál látható a karzat feletti üvegablakon (1927)
 • Szűzanya-szobor a karzat alatti mellékoltárnál

Oldalkápolnák:

 • északi kápolna a Jézus Szíve és a Szent József szoborral, valamint az oltár üvegablaka Szent Imrét és Szent Erzsébetet ábrázolja
 • déli kápolna a hármas tagolású oltárképpel, rajta a keresztre feszített Krisztussal (Storno Ferenc), valamint Szent Antal szobra

Kültéri alkotások és emlékhelyek:

 • a templom déli homlokzata előtt Felsőbüki Nagy Pál (1777-1857) sírhelye
 • a szentély egyik üvegablaka alatti, régi szőlőindás oszlopon álló új szobor a Fájdalmas Szűzanyát illusztrálja (2007)
 • Hősök szobra (1926) a két világháború áldozatainak, 1848-as emlékmű (1998), Holokauszt-emlékmű
 • keresztre feszített Jézus szobra (1896-ban állíttatta Csupor László és neje, fiúk emlékére)
 • Szeplőtelen Fogantatás szobor (özv. Pintér Kálmánné építtette férje emlékére, 1904-ben)
Irodalomjegyzék
 • Mezősiné, dr. Kozák Éva – A büki rk. templom ## Büki római katolikus egyházközség, Nagy József plébános, 1989
 • Lapidarium Hungaricum, Vas megye műemlékeinek töredékei 1. ## Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002 (szerk. Lővei Pál)
  (elektronikus változat: hungaricana.hu; kiadja az Országgyűlés Hivatala)
 • Gyurácz Ferenc – Száz magyar falu könyvesháza, Bük ## Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 2000
  (eletronikus változat: arcanum.hu; Arcanum Digitális Tudománytár)
 • Szabó József – Bük ## Vas Megyei Idegenforgalmi Hivatal, dr. Molnárné Butty Edit, 1979
 • Szabó József – In memoriam büki hősök és mártírok a második világháborúban ## Büki Polgármesteri Hivatal, dr. Szele Ferenc, 1995
 • A Győri Püspökség Körlevelei, 1938 ## Győri Egyházmegyei Levéltár
  (eletronikus változat: hungaricana.hu; kiadja az Országgyűlés Hivatala)
 • Németh Sándor – Bük első írásos említése ## Vasi Szemle, 2015 (eletronikus változat: vasiszemle.hu)
 • Kiszely István – Az ősmagyarok hitvilága ## Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem jegyzete, 2007
  (elektronikus vátozat: kiszely.hu)
 • Wikipédia szócikkek (Bük, Acsád, Locsmánd)