Vianney Szent János gondolatai a Szűzanyáról

Vianney Szent János a plébánosok védőszentje. Életének középpontja az eucharisztikus Krisztus volt. Gyakran éjszakákat töltött imával a templomban az emberek megtéréséért. Akár napi 10-18 órát is a gyóntatószékben töltött. Különös kegyelmi ajándékként olvasott az emberi szívekben, anélkül is hogy megszólaltak volna.

Vianney Szent János10 értékes gondolata a Szűzanyáról

1. Boldog, aki a Szűzanya oltalma alatt él és hal meg.

2. Imádkozzunk a Szűzanyához, és kísérőnkké szegődik a mennybe vezető úton.

3. Ha kísértésben a Szűzanya segítségét kéred, azonnal segítségedre siet, és elhagy a sátán.

4. A megfeszített Jézus így szólt a szeretett tanítványhoz: „Íme a te Anyád”. Milyen édesek ezek a szavak a keresztény ember számára, aki képes felfogni, hogy a szeretetnek micsoda mélységei rejlenek bennük!

5. A Szűzanya olyan, mint egy jó édesanya, aki nem elégszik meg azzal, hogy általánosságban ügyel a gyermekeire, hanem mindegyikükre külön-külön odafigyel.

6. Éljünk úgy, ahogy a Szűzanya élt: egyedül Istent szeressük, egyedül Isten után vágyakozzunk, egyedül Isten tetszését keressük mindenben, amit csak teszünk!

7. A Szűzanya élete tele volt szenvedéssel… Szenvedett, valahányszor gyengéd pillantása isteni Fiára esett.

8. Ha valakit szeretünk, boldogok vagyunk, ha van tőle valami emlékünk. Ha szeretjük égi Édesanyánkat, a Szűzanyát, kötelességünk s egyben kiváltságunk, hogy otthonunkban elhelyezzük képét vagy szobrát, amely újra meg újra rá emlékeztet.

9. A Szűzanya mindenekfelett e hármat szereti látni gyermekeiben: tisztaságot, alázatot és szeretetet.

10. Mária tudta, hogy Isten a legnagyobb méltóságra emelte – Isten Anyjává tette –, mégis a legkisebbnek tekintette magát a teremtmények között.

Vianney Szent János felajánló imája

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe! Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon. Ámen


Forrás:
1. Vianney Szent János gondolatai a Szűzanyáról # christianae.wordpress.com
(Thoughts of the Curé D’Ars, TAN Books 1984)
2. Magyar Kurír # magyarkurir.hu

Fotó: ismeretlen / keti.hu