XI. Kelemen pápa imája

Lélekerősítő könyörgés XI. Kelemen pápától (1649–1721), mely segíthet legyőzni emberi gyengeségeinket.

Wikipedia

 

Hiszek Uram, de erősítsd hitemet!
Remélek Uram, de növeld reményemet!
Szeretlek Uram, de tedd gazdagabbá szeretetemet!

Imádlak, mint lelkem alkotóját, hozzád sóvárgok, mint végcélunkhoz, magasztallak, mint örök jótevőmet, segítségül hívlak, mint legfőbb gyámolítómat.

Neked ajánlom fel Istenem gondolataimat, hogy csak rád irányuljanak, szavaimat, hogy csak Te légy a tárgyuk, cselekedeteimet, hogy akaratod legyen a rugójuk, bajaimat, hogy egyedül éretted szenvedjek.

Segíts, hogy a testi vágyakat önmegtagadással, a fösvénységet bőkezűséggel, a haragot szelídséggel, a lanyhaságot buzgósággal legyőzzem

Add, hogy elkészüljek a halálra, féljek ítéletedtől, megmeneküljek a pokoltól, bejussak a mennyországba!

Ámen.

Forrás: keresztenyelet.hu
Kép: Wikipedia


Címkék:,