Imádság az őrangyalhoz

Az angyal azért van, hogy segítsen minket a helyes úton maradni és végigmenni rajta. Ezen az úton segítségre van szükségünk: aki elkísér, megóv minket, egyfajta emberi vagy ahhoz hasonló iránytűként vezeti előre tekintetünket. De ehhez imádkoznunk kell, kérni az ő segítségét.

Őrangyal, őrzőangyal

Tiszteld őt, hallgass szavára

„Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam” (vö. Kiv 23,20–23a)

Az Egyház hagyománya szerint mindnyájunknak van őrangyala, aki vigyáz ránk, aki sugallja számunkra a dolgokat. Hányszor hallottuk: »Ezt így kellene tennem, ez így nem jó, vigyázz!« Ez a mi útitársunk hangja. Legyünk biztosak abban, hogy az őrangyal életünk végéig elkísér bennünket tanácsaival, ezért hallgassunk rá, ne lázadozzunk! A lázadozás, a függetlenség utáni vágy olyan dolog, amely mindannyiunkban bennünk lakozik; ez a kevélység ugyanaz, mint ami a földi paradicsomban Ádám atyánkat jellemezte. Ne lázadj fel: kövesd az őrangyal tanácsait.

„Tiszteld őt!” – mondja az Úr. „Az angyal tiszteletet parancsol, van tekintélye előttünk, meg kell hallgatnunk. Hallgass a szavára, és ne ellenkezz vele! Hallgasd meg sugallatait, amelyek mindig a Szentlélektől valók! Csak az angyal hozza el nekünk. Hagyjuk, hogy kézen fogjon, és vezessen az úton, haladásra ösztökéljen!

(Részletek Ferenc pápa beszédeiből)

Hűséges barát

Büszkeség és alázat

Az őrangyalok gondolatokon, képeken, érzéseken keresztül kommunikálnak velünk; „egy föltekintés hozzájuk s megvan a telefon-összeköttetés, sőt azonnal itt vannak az oldalunk mellett s addig társalognak velünk, ameddig nekünk tetszik.”

„Nincs ezen a földön hozzá fogható hűséges barátunk, s ez a körülmény kell hogy a mi részünkről is gyöngéd szeretetet váltson ki irányában. Az égiek nagyon érzékenyek a hálával és hálátlansággal szemben […] Ne legyünk tehát közömbösek őrangyalunk szívességeivel szemben, hanem vegyük azokat észre és viszonozzuk mindig forró hálával. Hogy mikor tesz nekünk ilyeneket? […] Ugyan kérem, tartsuk nyitva szemünket a nap folyamán és számoljuk össze azokat az eseteket, amikor valamely veszedelmes kísértés, mint valami fáradt löveg pattan le rólunk vagy pedig szinte a fülünkkel halljuk a jó szellem sugalmait.”

(Szeghy Ernő, karmelita atya)


Könyörgés

P. Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal!
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk: Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor élvezzük, és társaságuknak örökké örvendezünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


Imák az őrangyalunkhoz

1. Isten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon! Ámen.

(Isten angyala, szent őrzőangyalom! Isten atyai szeretete rád bízott; világosíts meg, őrizz, vezess és kormányozz engem! Ámen.)

2. Jóságos Őrangyalom, aki a mennyei Atya színe előtt állsz és szemléled Őt; teljes szívemből hálát adok neked szeretetteljes gondoskodásodért, akire Isten életem kezdetétől fogva rábízott.

Kérlek téged, védj meg engem a saját gyengeségeimtől és a gonosz lélek kísértéseitől. Világosítsd meg a szívemet és lelkemet, hogy mindig felismerjem, megtegyem Isten akaratát. Vezess engem az egyesülésre Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Ámen.


Források:
Ambivalens angyalok – Hagiosz (Kovács Gábor atya) # hagiosz.net
Őrangyal – Hagiosz (Kovács Gábor atya) # hagiosz.net
Az angyal iránytű, aki segít előrehaladni # magyarkurir.hu
Kevéssé ismert tények az őrangyalokról # magyarkurir.hu
Imádság a szent őrangyalhoz # karizmatikus.hu
Őrangyalom és én (P. Hubert van Dijk ORC – Marana Tha, 2015)

Grafika: Szent Kelemen Plébánia
(Képek: 1. ismeretlen, 2. globalreplicas.com)