Atyám, rád hagyatkozom! (Charles de Foucauld imája)

A hívő keresztény minden kérésével, bizalommal fordulhat a szerető és gondviselő Atyához, de mindig azzal a ráhagyatkozással, hogy Ő nálunk jobban tudja, mire van szükségünk, mi szolgálja jobban Isten országa ügyét és üdvösségünket.

A ráhagyatkozás

„Legyen meg a te akaratod!”

Sokszor nem értjük, miért hallgat az Isten, miért nem teljesíti kéréseinket, ha bajainkban Hozzá kiáltunk. Van úgy, hogy próbára tesz, vagy oltókése megmetsz bennünket, hogy új szépségeket teremjünk, a szeretet gyümölcseit hozzuk. Jézus maga nem adott magyarázatot a szenvedésre, hanem magára vette az emberi nyomorúságot, a bűnt és a szenvedést, felvitte a keresztre, halálával és feltámadásával megszabadított bennünket, és az isteni élet reményét alapozta meg.

Annyi bizonyos, hogy a kérő imádság megértése a legnehezebb teológiai probléma, vagy inkább misztérium. Isten örök üdvösségterve valósul meg a történelemben, ebbe kell bizalommal beilleszkednünk, keresve Isten ránk vonatkozó akaratát. Nem vagyunk fatalisták, Isten nem rángat bennünket dróton bábuként, hanem cselekvésre, közreműködésre hív. Aki megteszi azt, ami tőle telik, annak az Úr megadja a szükséges kegyelmet. Istenre hagyatkozunk, de nem hagyjuk el magunkat, nem hagyatkozunk a sorsra.

Mi nem látjuk, nem értjük sokszor, hogy mi miért történik velünk, de biztosak lehetünk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Róm 8,28). Ahogy egy portugál közmondás állítja; Isten egyenesen ír görbe vonalakkal is. És még azt olvassuk Szent Lukácsnál, hogy az Atya egy kérést mindig meghallgat, azt, amikor gyermekei a Szentlelket kérik tőle (Lk 11,13).

Boldog Charles de Foucauld imája
A ráhagyatkozás imája


Atyám, átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint.
Bármit teszel is velem, megköszönöm,
mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön.
Semmi mást nem kívánok, Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom, Istenem, szívem egész szeretetével,
mert szeretlek, és mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal
egészen kezedbe helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám.
Ámen.

„Uram, Jézus, Aki azt mondottad: »Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért«, teljes szívemből vágyom életemet adni Érted. Nagyon buzgón kérem ezt Tőled, de azért ne az én, hanem a Te akaratod teljesedjék. Felajánlom Neked az életemet: éljek vagy haljak, ahogyan legjobban tetszik Neked: Benned, Általad és Érted!”


Boldog Charles de FoucauldCharles de Foucauld (1858 – 1916)

Francia származású trappista szerzetes, katolikus pap volt. Színes életéről érdemes többet olvasni: fiatalon kicsapongó életet élt, aminek egyik oka szülei korai halála lehetett. Rendetlen magatartása miatt nem érettségizhetett a jezsuitáknál. Katonaként szolgált Algériában, de felfedezte Marokkót és Tunéziát is. 1886-ban kezdődött komoly érdeklődése a hit iránt, amely egészen odáig jutott, hogy megírta híres önátadás imáját. 1901-ben szentelték pappá. 2005. november 13-án boldoggá avatták.


Forrás:
P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése, Virtuális Plébánia) # plebania.net
Charles de Foucauld boldoggá avatási dekrétuma # charlesdefoucauld.hu
Önátadás haladóknak (777) # 777blog.hu

Fotók: simple-drawing.com, catho-bruxelles.be