Gyémántmisét mutatott be templomunkban Csóka Gáspár atya

Augusztus 20-án városunk szülötte, Csóka Gáspár bencés atya celebrálta a szentmisét a büki templomban államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmával, valamint újmiséjének 60. évfordulója kapcsán.

Csóka Gáspár atya gyémántmiséje, 2021.08.20.

Első szent királyunk, hazánk fővédőszentje ünnepén gyémántmisét ünnepelhetett plébániatemplomunk katolikus közössége. Képviseletünkben, illetve a népes számban megjelent Csóka-család nevében Csóka Gábor, Plébániai Tanácsadó Testületünk elnöke, valamint a ministránsok köszöntötték a jubiláló atyát a szertartás elején.

Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette (Mt 7,24).

Gáspár atya hálaadó szentmiséje szentbeszédében az evangéliumhoz és Szent István királyunk életéhez kapcsolódva  arra emlékeztetett, hogy életünkben ezerféle hatás ér bennünket; ma is különböző eszmei és ideológia áramlatoknak a forgószelében kell megállnunk. Láttunk és látunk eltűnni, összedőlni biztosnak látszó eszméket, ugyanakkor van, aki dacolni tudott és tud a nehézségekkel, az erőszakkal, a történelem viharával szemben – még ha látszólag gyengének és erőtlennek is tűnhet számunkra: az, aki sziklára építette a házát. Sürgető feladatként áll előttünk, hogy a magunk életét, építményeit is megvizsgáljuk. Meg kell néznünk, valóban szikla-e az, amire az egyén, a család, a közösség, az egész társadalom az életét építi. Milyen talajon állunk? Nem vagyunk-e tévedések áldozatai? Szikláinkat nem csak magunk gondoljuk-e szilárdnak, és valójában csak homokon állunk…

Szent István királyunkat a Krisztusra építés, a hit kockázatának a vállalása tette képessé arra, hogy a magyarokat, a rábízottakat a számukra megszokott pogányságból – sokaknak az ellenállása mellett – a krisztusi hitre vezesse el. Ez a szilárd alap akkor sem omlott össze, amikor élete végén biztosítani szerette volna, hogy műve fiával folytatódhasson, de a gondviseléstől nem kapta meg ezt a biztosítékot. A bizonytalan jövő küszöbén is hittel tekintett az egyetlen szilárd pontra; Krisztusra, és teljes bizalommal ajánlotta fel országát Krisztus édesanyjának, a Boldogságos Szent Szűznek. A legvégső szilárd ponthoz, hite szilárd sziklájához kapcsolta a maga – és országa sorsát, ezzel biztosította, hogy népünk fennmaradhasson, nagy néppé válhasson.

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (Zsid 13,8). Aki a hite révén hozzá kapcsolja az életét, az megtapasztalja, hogy sziklára építkezett. Aki a hitét sziklára alapozza, tudja, hogy a gyógyító Krisztus erősebb, mint a betegség; tudja, hogy Ő a feltámadás és az élet – azaz több, mint a halál és a pusztulás; és Ő az örök bíró – azaz több, mint az emberi igazságtalanság.

A szentbeszédet követően került sor az új kenyér megáldására, amelyet a szertartásokat követően végül el is fogyasztottak az ünnepi esemény résztvevői. A szentmise végén Gáspár atya gyémántmisés áldásában részesítette, majd évfordulós szentképpel ajándékozta meg a megjelent híveket.

Képek az eseményről:


Forrás és képek: Szent Kelemen Plébánia (Kovács Szilárd)