I. Szent Kelemen pápa és vértanú

I. Szent Kelemen pápa

I. Szent Kelemen pápa festménye templomunk szentélyében

Római Szent Kelemen alakját valóságos Kelemen-irodalom fonta körül az ókeresztény korban. A nevéhez köthető írások közül, korintusiakhoz írt levele tekinthető bizonyosan hitelesnek.

“… Szeretteim, nagy gyalázat és szégyen a Krisztus szerinti életmódra, ha azt kell hallani, hogy Korintusnak ősi, szilárdalapú egyháza egy-két ember miatt föllázad presbiterei ellen…” – Krisztus után a 90-es évek közepe körül ugyanis, a korintusiak egy része fellépett rangidős vezetőivel szemben, többeket el is űzve tisztségükből, és helyükre maguk neveztek ki új elöljárókat. Ennek kapcsán íródott a levél a korintusi egyházhoz, melynek szerzője nem nevezi meg magát pontosan, de olyan valaki, aki a római egyház nevében fordul hozzájuk.

Levelében Istenbe vetett mély hitéről és iránta való szeretetéről tanúságot téve osztja meg velünk értékes gondolatait, határozottan felszólítva a (mindenkor) viszálykodókat, a helyes útra való visszatérésre:

Isten Rómában lakó egyháza Isten Korintusban lakó egyházának…

„Térdre ereszkedünk az Úr előtt és könnyek közt kérleljük, hogy kegyelemben engesztelődjék ki velünk, és tereljen vissza bennünket a kölcsönös testvéri szeretet fölséges szent útjára…

Ki tudja leírni Isten szeretetének kötelékét? Ki képes ecsetelni fölséges szépségét? Leírhatatlan az magasság, ahová fölvisz. A szeretet összeköt Istennel, befödi a bűnök sokaságát; a szeretet elvisel mindent; mindenben hosszútűrő; nincs semmi közönséges a szeretetben, semmi kevélység. A szeretet nem ismer megoszlást, nem lázad föl, a szeretet mindent egyetértésben tesz…

Könyörögjünk tehát Isten irgalmához, hogy a szeretetben találkozzunk, menten a pártoskodástól, menten a gáncstól …”

A 2. században, 170 körül a korintusi püspök Szótér pápához címzett leveléből tudjuk, hogy Római Szent Kelemen korintusi levelét – a szentmise keretén belül olvasták fel több alkalommal is a híveknek, ahogyan az apostoli leveleket volt szokás: “Ma ültük meg az Úr szent napját, ezen fölolvastuk leveledet, amelyet időnként továbbra is fel fogunk olvasni épülésünkre, ahogyan Kelemen hozzánk írt levelét is fölolvastuk.”

Az általa íródott levél tehát, így kerülhetett az apostoli levélgyűjteménybe, s később innen másolták át a szentírási kéziratokba. Hosszú időn át ezért, sugalmazott írásnak tekintették.

***

Korintusiakhoz írt levele alapján megfogalmazott imádsága, itt olvasható:
Szent I. Kelemen pápa és vértanú imája

Irodalomjegyzék
  •  Joseph Weisbender – A szentek élete I. ## Szent István Társulat, 1993
    (elektr. változat; 4. bővített, átdolg. kiadás; szerkesztette Diós István)
  • Balanyi György, Schütz Antal, Sebes Ferenc, Szamek József, Tomek Vince – Szentek élete az év minden napjára I. ## Szent István Társulat, 1932 (katolikusvalasz.blog.hu cikke nyomán)
  • Wikipédia – I. Kelemen pápa
  • Képek:
    1. Szent Kelemen Plébánia
    2. Wikipédia – Pope Clement I (A mozaik-ábrázolás: Szent Szófia-székesegyház, Kijev, 11. század)