Negyedikes gyermekek elsőáldozása

Október első hétvégéjén került sor a negyedikes gyermekek elsőáldozására a büki, majd a bői plébániatemplomban. Képes beszámolónk.

Elsőáldozás, Bük (2021.10.02.)

Büki elsőáldozók, 2021 – ©Bárfotó

Az első találkozás szentsége

2021. október 2-án, szombaton este ünnepi szentmise keretében részesültek az elsőáldozás szentségében a negyedikes büki gyermekek a Szent Kelemen templomban. Egy nappal később, vasárnap pedig a bői általános iskolások vehették magukhoz első alkalommal az Oltáriszentséget a Szent Imre templomban.

Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog

Az elsőáldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste a kenyér színe alatt és valóságos vére a bor színe alatt. Az Oltáriszentséget ezért is nevezzük a Legméltóságosabb Oltáriszentségnek. A hét isteni szentség közül az Oltáriszentség által kapjuk a legtöbb megszentelő kegyelmet lelkünk számára. Az Úr Jézus ezt mondta: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.” (Jn 6,51; Jn 6,58)

Az Eucharisztia vétele segít a jóra való törekvésben, segít megszabadulni a bűntől, a rossz szokásainktól, a betegségektől, erőt ad a kísértésekben és a betegségekben, és erőt ad a másik ember elfogadására, az egységre, hiszen „egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk.” (1Kor 10,16-17)

 

Képek az ünnepi eseményekről:


Fotók: 1. ©Bárfotó (Herr Péter)
2. Büki- és Bői Egyházközség