Vasárnapi hirdetés (2023.04.02.)

A büki Szent Kelemen Plébánia, valamint az egyházközséghez tartozó további filiák vasárnapi hirdetése és heti miserendje.

⇓ Ugrás a heti miserend táblázathoz ⇓


Heti hirdetés (2023.04.02. # Virágvasárnap)

Nagyheti, húsvéti miserend - Bük, 2023

Lamentáció; Siralmak; Officium Tenebrarum (Sötét zsolozsma); Zörgő zsolozsma” – ilyen és több efféle névvel illették az idők folyamán a hívek azt a három szertartást, melyet a nagycsütörtököt, nagypénteket és nagyszombatot megelőző éjszakán vagy e három nap hajnalán tart az Egyház. Mindig esemény-számba ment (számos megindító és különös emlék fűződik hozzájuk, sőt olyan anekdoták is, melyek nem sértik tiszteletüket, csak megmutatják, mennyire számon tartotta őket a vallásos köztudat). Elmondhatjuk, hogy az egyház számára, az egyes plébániák és híveik számára sem teljes a nagyhét a „lamentációk” nélkül. Leglátványosabb eleme a Triangulum, a szentély bejáratánál álló háromszögletű gyertyatartó, rajta 15 gyertyával, melyeknek kioltásával számoljuk a zsolozsmában és az időben való előrehaladást.
(Forrás: nepenektar.hu)

1. Április 4-én, Nagykedden Kadarkúti Jánosné (szül.: Ekker Erzsébet) testvérünk beszentelése és ünnepélyes gyászmiséje 15 órakor kezdődik a templomban. Innen kísérjük utolsó útján végső nyugvóhelyére a temetőbe. Egyéni imáinkban is emlékezzünk meg róla!

Nagykedden 18 órakor lesz a szentmise.

2. Április 6-án, Nagycsütörtökön reggel 8 órakor kezdődik a lamentáció („Jeremiás siralmai” – nagyheti ájtatosság) templomunkban. Az Utolsó vacsora emlékére tartandó ünnepi szentmisénket este 18 órakor mutatjuk be. Ezt követően virrasztás lesz az Oltáriszentség előtt.

 A bükfürdői kápolnában 16 órakor tartunk szentmisét nagycsütörtökön.

3. Április 7-én, Nagypénteken reggel 8 órakor lesz a lamentáció. A keresztúti ájtatosság, majd a nagypénteki szertartás (csonka-mise) 17.30-tól lesz.

(Megj.: a góri Szent Kereszt felmagasztalása templomban pontban 15 órakor lesz a keresztúti ájtatosság.)

4. Április 8-án, Nagyszombaton reggel 8 órakor kezdődik a lamentáció, melyet követően 10 óráig látogathatjuk meg a Szentsírt a templomban. A húsvéti vigília szertartás (tűz- és vízszentelés, felnőttkeresztelés, szentmise, feltámadási körmenet, ételszentelés) este 18 órától lesz.

5. Április 9-én, Húsvétvasárnap (és április 10-án, Húsvéthétfőn) 10 órakor mutatjuk be az ünnepi szentmisét.

 


Heti miserend

Április 4. » ✞ Kadarkúti Jánosné «
Kedd
15.00; gyászmise

Április 4.
Kedd
18.00; szentmise

Április 6. » Nagycsütörtök «
Csütörtök
8.00; lamentáció
Csütörtök 18.00;
ü. szentmise, virrasztás

Április 7. » Nagypéntek «
Péntek
8.00; lamentáció
Péntek 17.30; ✞
keresztút, csonka-mise

Április 8. » Nagyszombat «
Szombat 8.00;
lamentáció, szentsír-látogatás
Szombat 18.00; húsvét vigíliája, körmenet

Április 9. » Húsvétvasárnap «
Vasárnap 10.00; ünnepi szentmise

Április 10. » Húsvéthétfő «
Hétfő 10.00; ünnepi szentmise

Heti miserend

Április 6. » Nagycsütörtök «
Csütörtök 16.00; szentmise

Heti miserend

Április 4.
Kedd
17.00; szentmise

Április 5.
Szerda
8.00; szentmise

Április 6. » Nagycsütörtök «
Csütörtök 17.00; ü. szentmise, virrasztás

Április 7. » Nagypéntek «
Péntek 16.30; ✞ keresztút, csonka-mise

Április 8. » Nagyszombat «
Szombat 17.00; húsvét vigíliája, körmenet

Április 9. » Húsvétvasárnap «
Vasárnap 8.30; ünnepi szentmise

Április 10. » Húsvéthétfő «
Hétfő 8.30; ünnepi szentmise

Heti miserend

Április 7. » Nagypéntek «
Péntek 15.00; ✞ keresztút

Április 9. » Húsvétvasárnap «
Vasárnap 11.30; ünnepi szentmise

Április 10. » Húsvéthétfő «
Hétfő 11.30; ünnepi szentmise

Heti miserend

Április 9. » Húsvétvasárnap «
Vasárnap 11.00; ünnepi szentmise

Április 10. » Húsvéthétfő «
Hétfő 11.00; ünnepi szentmise

Heti miserend

Április 9. » Húsvétvasárnap «
Vasárnap 10.00; ünnepi szentmise

Április 10. » Húsvéthétfő «
Hétfő 10.00; ünnepi szentmise

Címkék: