Vasárnapi hirdetés (2024.03.24.)

A büki Szent Kelemen Plébánia, valamint az egyházközséghez tartozó további filiák vasárnapi hirdetése és heti miserendje.

⇓ Ugrás a heti miserend táblázathoz ⇓


Heti hirdetés (2024.03.24. # Virágvasárnap)

Nagyhét, húsvét - miserend 2024.

1. Ma, vasárnap este 18.30-tól virágvasárnapi hangverseny lesz templomunkban, melyre szeretettel várjuk a zenekedvelőket! A belépés díjtalan.

2. Március 26-án, Nagykedden 18 órakor lesz a szentmise.
A plébánián a felnőtt katekézis 18.45-kor kezdődik.

3. Március 28-án, Nagycsütörtökön az Utolsó vacsora emlékére tartandó ünnepi szentmisénket este 18 órakor mutatjuk be templomunkban, amelyet virrasztás követ. Ehhez kapcsolódóan tartjuk a lamentációt („Jeremiás siralmai”).

4. A bükfürdői kápolnában ezen a napon 16 órakor lesz szentmise.

5. Március 29-én, Nagypénteken reggel 8 órakor lesz a lamentáció. A keresztúti ájtatosság 17.15-kor kezdődik, melyet követően a nagypénteki szertartást (csonka-misét) 18 órakor tartjuk.

(Megj.: a góri Szent Kereszt felmagasztalása templomban 15 órakor lesz keresztúti ájtatosság.)

6. Március 30-án, Nagyszombaton reggel 8 órakor kezdődik a lamentáció, melyet követően 10 óráig látogathatjuk meg a Szentsírt a templomban. A húsvéti vigília szertartás (tűz- és vízszentelés, felnőttkeresztelés, szentmise, feltámadási körmenet, ételszentelés) este 18 órakor kezdődik.

7. Március 31-én, Húsvétvasárnap (és április 1-jén, Húsvéthétfőn) 10 órakor mutatjuk be az ünnepi szentmisét.

8. A nyári hittantábor (aug. 12-16.) kapcsán már várjuk a jelentkezéseket Vincze Erzsébet hitoktatónknál (+36 30 922 9741)

 


Heti miserend

2024 . március 26.
Nagykedd 18.00; szentmise

Március 28.
Nagycsütörtök 18.00; ü. szentmise, virrasztás

Március 29.
Nagypéntek 8.00; lamentáció
Nagypéntek 17.15; keresztúti ájtatosság
Nagypéntek 18.00; csonka-mise

Március 30.
Nagyszombat 8.00; lamentáció
Nagyszombat 18.00; húsvét vigíliája, körmenet

Március 31.
Húsvétvasárnap 10.00; ünnepi szentmise

Április 1.
Húsvéthétfő 10.00; ünnepi szentmise

Heti miserend

2024. március 28.
Csütörtök 16.00; szentmise

Heti miserend

2024 . március 26.
Nagykedd 17.00; szentmise

Március 27.
Nagyszerda 8.00; szentmise

Március 28.
Nagycsütörtök 17.00; szentmise

Március 29.
Nagypéntek 16.00; szentmise

Március 30.
Nagyszombat 16.00; húsvét vigíliája, körmenet

Március 31.
Húsvétvasárnap 8.30; ünnepi szentmise

Április 1.
Húsvéthétfő 8.30; ünnepi szentmise

Heti miserend

2024. március 29.
Nagypéntek 15.00; keresztúti ájtatosság

Március 31.
Húsvétvasárnap 11.30; ünnepi szentmise

Április 1.
Húsvéthétfő 11.30; ünnepi szentmise

Heti miserend

2024. március 31.
Húsvétvasárnap 15.00; ü. szentmise

Heti miserend

2024. március 31.
Húsvétvasárnap 14.00; ü. szentmise

Címkék: