Köszöntöttük új lelkipásztorunkat, Gábor atyát

Augusztus 1-jével dr. Szalai Gábor plébános atya átvette Bük és a hozzá tartozó községek lelkipásztori szolgálatát. Ez alkalomból templomunkban Kovács Ferenc PTT-tag köszöntötte őt az egyházközség nevében, és a ministráns gyerekek virággal, versekkel fogadták.

Szalai Gábor atya, köszöntő (2021.08.01)

Aki hozzám jön, többé nem éhezik

Templomunkban mondott első vasárnapi szentbeszédének a középpontjában új plébánosunknak az élet kenyere; az Oltáriszentség volt, mely a pap imádsága és szava által változik a szentmisében Krisztus testévé és vérévé. Ennek az átalakulásnak a mi életünkben – a lelki életünkben is végbe kell mennie, hogy meglévő emberi hiányosságainkat, gyarlóságainkat ki tudjuk iktatni, s helyette a bennünk lévő jót tudjuk erősíteni szívünkben – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. [Jn 6,24-35]

Krisztus arra vágyik, hogy a szentáldozás által mindig életünk része lehessen. Mindehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a mi nyitott szívünk, nyitott lelkületünk, hozzáállásunk, és akkor az Ő szent teste és vére lassacskán, apránként át fogja formálni életünket.

A szentmise végén új lelkipásztorunk egy-egy kedves szóval, valamint egy kis szentképpel is megajándékozta a templomból kivonuló, derűs tekintetű híveket.

Gábor atya személyében egy fiatalos, lendületes és céltudatos lelkipásztort ismerhettünk meg az első találkozások alkalmával. Szolgálatához sok erőt, egészséget kívánunk, és kérjük a Kedves Testvérek imáit érte; készséggel segítsük őt munkájában!

Örök Atyaisten, aki nekünk új lelkipásztorunkban lelki vezetőt adtál,
esedezve kérünk, add meg neki – és minekünk is – a hit erejét, a remény bátorságát és a szeretet tüzét.

Add meg a buzgóság lelkét, amikor imádkozik, elmélkedik, a szentségeket kiszolgáltatja, és a szentmiseáldozatot bemutatja;
az értelemnek, tudománynak és bölcsességnek lelkét, amikor minket a szent hitre és parancsolataidra oktat,
a tanács lelkét, amikor figyelmeztet és óv, s amikor a bűnbánat szentségében vigasztal és gyógyít minket;
az istenfélelem lelkét, hogy a Te dicsőségeden és a lelkek üdvén kívül mást ne keressen;
és az erőnek lelkét, hogy Krisztusnak, a mi Királyunknak zászlaja alatt bátran vezessen minket.

Segíts bennünket, hogy örömét találja köztünk a papi szolgálatban. Szívesen hallgassuk szájából Igédet, s arra tevékenyen válaszoljunk, s magunk is segítsük egyházközségünket minden lelki és anyagi gondjában.

Hallgasd meg pásztorunk minden imádságát, s vedd szívesen kezéből bemutatott közös áldozatunkat; a Te örök áldozatodat.
Ámen.

Fényképeink az eseményről:


Forrás és fotók: Szent Kelemen Plébánia, Bük
A köszöntőben elhangzott, lelkipásztorért mondható ismert ima egészében itt olvasható: link
Szalai Gábor atya korábbi szolgálati helyei: link