Foglaljuk mindennapi imáinkba a papságot!

„A papok olyanok, mint a repülők: csak akkor van hírértékük, ha lezuhannak, pedig olyan sokan vannak, akik repülnek. Sokan bírálják őket és kevesen imádkoznak értük” – érzékelteti szemléletes példával helyzetüket Szentatyánk.

Bellovics Gábor, papságA papságnak is nagyon nagy szüksége van az imáinkra, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak, valamint hogy egyáltalán legyenek fiataljaink, akik elfogadják ezt a mérhetetlenül fontos hivatást és szolgálatot.

Foglaljuk mindennapi imánkba a papságot. Ők is emberek – nagy szükségük van arra, hogy a hívek szeretetét megtapasztalhassák. Sok küzdelem, megpróbáltatás és kísértés éri őket is a világban. Mindennapi imánk vigaszt és erőt adhat nekik hivatásukban. Aki imádkozik egy-egy papért vagy szerzetesért – a papságért és papi hivatásokért, saját lelki fejlődését is szolgálja, és nem marad el jutalma. Isten különleges módon megfizet minden jóakaratú hívőnek.

Erdő Péter bíboros imája a papságért

Mindenható Isten!

Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak!

Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!

Ámen.


Ima: Erdő Péter bíboros imája a papság évéből (2009-2010)
Fotó: Orbán Gellért, jezsuita.hu

Címkék:, ,