📸 Újmise, 2024. július 7.

Közösségünk nagy örömére vendégeink voltak ezen a hétvégén a közelmúltban Győrben felszentelt Ézsöl Krisztián atya, illetve Grafl Ákos diakónus.

Újmise, 2024. július 7.

Megköszönjük a tanúságtévő szentbeszédeiket, Krisztián atyának az újmisés áldásokat. Ugyancsak hálásan köszönjük Ákosnak az ünnepi szentmiséken való diakonizálást, valamint a három keresztelői és a két temetési szertartás elvégzését, valamint a motorkerékpárok megáldását.

Imádkozzunk a két fiatal klerikusért, hogy augusztustól elfoglalt állomáshelyeiken változatlan lelkesedéssel szolgálják Isten dicsőségét és a hívek lelki javát!

Képek:


Kép és szöveg: Szent Kelemen Plébánia, 2024