Szeressétek Egymást! Magazin 2020/4 (36. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő katolikus evangelizációs újság, melynek rendkívül fontos részét képezik az olvasói levelek – az egyéni, személyes tanúságtételek. Szemle a 36. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2020/4

A Szeressétek Egymást! magazin helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, rejtélyes gyógyulásokról, bemutat szenteket és szentéletű embereket, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

Mindemellett meghatározó szerep jut benne a szerkesztőséghez e-mailben vagy levélben eljuttatott személyes tanúságtételeknek, amelyekkel nagyon könnyen azonosulhatunk, bennük magunkra ismerhetünk.


Lapszemle a 36. szám tartalmából

 

Példaképek, példás életek, csodás esetek

✞ (4) Hacsak jeleket és csodákat nem láttok…
„Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek” (Jn 4,48). Így magyarázza Jézus az evangéliumokban leírt és a szentek életében történt összes csodás esemény végső jelentését.

✞ (9) Isten létezésére emlékeztet
Szent Charbel nagy rejtély a tudósok számára, nekünk, többieknek pedig az Isten létezésére rámutató látható jel. A libanoni remete halála óta már 122 év telt el, de a teste nem bomlott fel. Közbenjárására szüntelenül látványos gyógyulások és megtérések történnek.

✞ (16) Én vagyok
Raymond Nader libanoni tudós misztikus módon megtapasztalta Isten valóságos jelenlétét. Ez 1994. november 10-én történt Annajában, a Szent Charbel-remetelakban.

✞ (21) Megmentve Szent Charbel közbenjárására
Több tízezer dokumentált orvosi gyógyulás a közbenjárására, a holttestéből több éven át kifolyó olaj, napokon át látható fénysugár a sírja fölött, megszámlálhatatlanul sok megtérés – röviden így jellemezhetnénk Szent Charbel mennyei munkásságát.


Történelem, társadalom, tanítás

✞ (24) A „teremtő Isten” (ApCsel 17,24)
Minden gyerek tudja, hogy a szobában magától lesz rendetlenség, ellenben a rendrakás munkával jár. A fizikusok ezt úgy hívják, hogy a termodinamika második törvénye: a természetben semmi sem rendeződik el magától. Ebből az következik, hogy kezdetben az egész teremtés sokkal tökéletesebb és rendezettebb volt, mint most…

✞ (27) Mária által Jézushoz – a pompeji kilenced
Az Úr Jézus szüntelenül emlékeztet minket a kitartó ima fontosságára: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak” (Mt 7,7—8).

✞ (31) A francia forradalom véres „hőstettei” (2. rész)
A francia forradalom az igazi keresztényellenes arcát a katolikus papok és a szerzetesek ellen szított üldözés példáján mutatta meg. A szándék ugyanaz volt, mint minden korábbi és későbbi egyházüldözésnél: „Verd meg a pásztort, és szétszélednek a juhok.”

✞ (41) Gyógyulás a posztabortusz-szindrómából
Minden olyan nőnek, aki abortuszon esett át, teljes körű gyógyulásra van szüksége lelki, testi és szellemi szinten egyaránt. Elengedhetetlen feltétele a gyógyulásának, hogy teljes mértékben hagyatkozzon rá Jézusra.

✞ (43) Lombikprogram – az igazság
Statisztikailag egy élő gyermek megszületésének ára átlagosan tíz másik gyermeknek — a testvéreinek — a halála. Ez abból is adódik, hogy a lombikprogram során az embrió, majd a magzat egyes életszakaszaiban néhányszor átrostálják az embereket.

✞ (44) Kompromisszum az abortusz kérdésében
1993. január 7-én a lengyel parlament eltörölte az 1956-ban elfogadott bűnös abortusztörvényt, és egy új törvényt fogadott el a meg nem született gyermekek védelmére, de sajnos három kivétellel. Ma is tartanak a viták arról, hogy legyen-e teljesen, kivétel nélkül betiltva a meg nem született gyermekek megölése.

✞ (47) A Szent Család iskolájában – az alázatról (1. rész)
A keresztény ember elismeri, hogy minden jó dolog Istentől származik. Az alázat annyit jelent, mint igazságban élni, a tudatában lenni annak, hogy minden, amim van, az Úristen ajándéka, míg a sajátom csak a bűnöm és a nyomorúságom.


Olvasói tanúságtételek

✉ (36) Hiszem, hogy minden jól végződik!
Az orvosok meg akarták szakítani a terhességemet, a rák ugyanis olyan előrehaladott stádiumban volt, hogy már nem sok reményt adtak nekem. Azt mondták, hogy az lesz a legjobb, ha azonnal alávetem magam a kemoterápiának. A férjem és én nem egyeztünk bele…

✉ (38) Elfogadom őt olyannak, amilyen
Elhatároztam, hogy szeretni fogom ezt a gyermeket, akkor is, ha fogyatékos lesz, és elfogadom őt olyannak, amilyen. Szűz Mária oltalmába ajánlottam magam.

✉ (46) Az életet Isten adja
Meggyőződésünk, hogy a fogyatékos gyermek segíti szülei és rokonai üdvözülését. És ő is üdvözül — mert ez az Isten szándéka.

✉ (53) Cigaretta – az utolsó mentsvár?
Amint kimondtam, hogy végeztem a dohányzással, kétszer annyit kezdtem szívni. Borzalmas volt!

✉ (54) A kábítószerek poklából a szabadságig
Amikor a kórház kápolnájába lépve megláttam a keresztfán függő Jézust, ezt mondtam magamban: „Rossz Isten vagy, mert keresztre feszítetted a Fiad, pedig ő mindenben engedelmeskedett neked. És velem is ugyanezt teszed!”


Tiszta Szívek Mozgalma

✞ (50) „Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét” (Mk 10,9)
Isten a házasságot mint intézményt már az ember megteremtésének pillanatában eltervezte. Jézus Krisztus pedig szentségi méltóságra emelte. A házasságnak a Szentháromság egy Isten lényegét kell tükröznie, s ez felbonthatatlan egység, hiszen az Úr Jézus ezt mondja: „Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét” (Mk 10,9).

✞ (61) Mi történt a „ne paráználkodj” paranccsal?
Csak az az ember képes szeretni, akinek tiszta a szíve. A tiszta szív pedig annyit jelent, mint a megszentelő kegyelem állapotában élni, barátságban Istennel és az emberekkel.Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)