Szeressétek Egymást! Magazin 2020/3 (35. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő katolikus evangelizációs újság, melynek rendkívül fontos részét képezik az olvasói levelek – az egyéni, személyes tanúságtételek. Szemle a 35. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2020/3

A Szeressétek Egymást! magazin helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, rejtélyes gyógyulásokról, bemutat szenteket és szentéletű embereket, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

Mindemellett meghatározó szerep jut benne a szerkesztőséghez e-mailben vagy levélben eljuttatott személyes tanúságtételeknek, amelyekkel nagyon könnyen azonosulhatunk, bennük magunkra ismerhetünk.


Lapszemle a 35. szám tartalmából

 

Példaképek, példás életek, csodás esetek

✞ (8) Szívet melengető öröm
Alicia Lenczewska története: olyasvalami történt ott, ami teljesen megváltoztatta az életemet. Ez azután történt, hogy magamhoz vettem az Oltáriszentséget a szentmisén, és töredelmes szívvel azon gondolkoztam, hogy mennyire le vagyok maradva az Úr mögött az úton. Egyszerre minden megszűnt létezni; egyedül ő volt ott. Egyre növekedett az ereje és a hatalma, én meg egyre kisebb lettem mellette. Leírhatatlanul nagy szeretet, mely előtt csak sírni lehet a hálátlanságom miatt. Azután pedig öröm, hogy ő szeret engem. Szívet melengető öröm.”

✞ (22) Akit Isten másodszor is megajándékozott az élettel
A kolumbiai Gloria Polót villámcsapás érte, s annyira összeégett, hogy életben maradására és felépülésére nem volt semmi esély. Nemcsak hogy meggyógyult, de egészséges gyermeket fogant és szült. Sokkal jobban hittem én a Merkúrban, a Vénuszban és a többi égitestben, mint az Úristenben.”

✞ (29) Aleksander Wozny atya — Krisztus és az emberek alázatos szolgája
„Éjjel egy óra körül felébresztett az őrangyalom hangja: »Kelj fel, vedd fel a reverendádat, és menj ki az utcára.« Uram, Istenem — feleltem —, beteg vagyok, nem bírok. Az orvos több alvást tanácsolt. Képzelődöm, vagy valóban te szólsz hozzám?” Wozny atya alázata, mely külsőleg az egyszerűségében és a szívélyességében nyilvánult meg, sokakat megnyert — egyszerűeket és művelteket egyaránt. Olyan volt, mint a faltörő kos, a legkeményebb szíveket is széttörte.

✞ (45) Írj a megkínzott lelkeknek irgalmamról
A feltámadt Jézus kinyilatkoztatta Szent Fausztinának az igazságot végtelen irgalmasságáról, és neki onnantól kezdve csak egyetlen vágya volt: hogy mindenki megismerje Jézust, és gyermeki bizalommal átadja magát neki.

✞ (50) A kereszt győzelme
2015. február 11-én a líbiai dzsihádisták szörnyű bűntettet követtek el: foglyul ejtettek 21 kopt keresztényt, és a tengerparton lefejezték őket. Február 17-én a Szentatya, Ferenc pápa szentmisét mutatott be éltük, melyen hangsúlyozta, hogy csak azért fejezték le őket, mert keresztények voltak.”


Történelem, társadalom, tanítás

✞ (4) A hit mélyebb megértéshez vezet
Ha el akarsz jutni ahhoz, amit nem ismersz, keresztül kell menned azon, amit nem ismersz. Ha el akarsz jutni ahhoz, amid nincs, keresztül kell menned azon, amid nincs. Ha el akarsz jutni ahhoz, ami még nem vagy, keresztül kell menned azon, ami még nem vagy.

✞ (13) Isten terve
A feltámadt Krisztus velünk van és velünk lesz az Oltáriszentségben mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).

✞ (18) A svájci órákról és a vak” órásmesterről
Akár az embereket nézzük, akár az egereket, a rovarokat vagy a baktériumokat, a biokémiai, sejtélettani és viselkedési folyamatok minden szintjét a napszaki ritmus (napi biológiai óra) irányítja.

✞ (34) Ha megkísért a válás gondolata
Étel nélkül nem lehet élni, de asszony nélkül lehet. Nehezebb? Igen, lehet. De aki maga bonyolódik problémákba, az viselje a tettei következményeit is.” Aleksander Wozny atya levele, melyet egyházközsége egyik tagjának írt, aki második, polgári házasságot kötött.

✞ (39) A francia forradalom véres hőstettei”
Vendée egy nyugat—franciaországi tartomány, északon a Loire folyó, nyugaton pedig az Atlanti—óceán határolja. Vendée volt az a hely, ahol az egész világ szeme láttára összeomlott a mítosz, hogy a francia forradalom a nép akaratából és a népért tört ki…

✞ (52) Jézus gyógyító szeretete
A kábítószerfüggők hangsúlyozzák, hogy korunk legnagyobb betegsége a hit válsága a családokban. Szerintük a kábítószer és egyéb függőségek fő oka épp ebben gyökerezik. Jézus meggyógyít mindenkit, aki bízik benne. A Cenacolo közösségnek világszerte 56 háza van. Ezt a közösséget olyan fiatalok alkotják, akik a kábítószer-függőség következtében egészen mélyre kerültek.


Olvasói tanúságtételek

✉ (36) A feltámadt Úr vette őt magához
Emlékszem, hogy az első dolog, amit a kórteremben tettünk, az volt, hogy felajánlottuk magunkat Istennek. Elhatároztuk, hogy elimádkozzuk a pompeji kilencedet, és mindenkit arra kértünk, hogy imádkozzanak Orsolya gyógyulásáért.

✉ (48) Néha az utolsó pillanatban érinti meg a bűnös lelket Isten irgalma (Napló, 1698)
Tőlem öt évvel fiatalabb húgom már fiatalkorától kezdve nagyon erkölcstelen életet élt: alkohol- és szexfüggő volt. Kezdtem elveszíteni a reményt, hogy meg fog térni. Könyörögtem Istenhez, hogy legalább a halála órájában térjen meg.

✉ (56) Kiragadott a bűn sötétségéből
Odáig jutottunk, hogy már nem voltunk képesek beszélni egymással. Csak a szex számított. Ezzel egy időben jöttek a kábítószerek is. Olyan sűrű volta minket elborító sötétség, hogy a Világosság egyetlen sugara sem hatolt át rajta.


Tiszta Szívek Mozgalma

✞ (59) Szeretetből és szeretetre
Isten tervének megfelelően a házasság a nagyobb családi közösség alapja, mert maga a házasság intézménye és a házastársi szerelem a gyermekek világra hozására és nevelésére rendeltetett, és ebben teljesedik be.

✞ (61) Ne hagyd, hogy manipuláljanak!
A szexualitás terén az egyetlen megbízható szakértő Jézus Krisztus. Ö nyilvánította ki nekünk a teljes igazságot az emberről, aki testből és halhatatlan lélekből áll, és meghívást kapott az Istennel való szeretetközösségre.Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)