Szeressétek Egymást! Magazin 2020/2 (34. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő katolikus evangelizációs újság, melynek rendkívül fontos részét képezik az olvasói levelek – az egyéni, személyes tanúságtételek. Szemle a 34. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2020/2

A Szeressétek Egymást! magazin helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, rejtélyes gyógyulásokról, bemutat szenteket és szentéletű embereket, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

Mindemellett meghatározó szerep jut benne a szerkesztőséghez e-mailben vagy levélben eljuttatott személyes tanúságtételeknek, amelyekkel nagyon könnyen azonosulhatunk, bennük magunkra ismerhetünk.


Lapszemle a 34. szám tartalmából

 

Az aktuális lapszám fókuszában: a szentségimádás

✞ (4) A forrásból merített szeretet
Az Eucharisztiában jelen lévő Jézus olyan szeretetet sugároz felénk, mely minden rosszat legyőz, a szív minden sebét begyógyíthatja, és minden rabszolgaságból kiszabadíthat. Ha a kiengesztelődés – a szentgyónás – szentségében őszintén feltárjuk előtte a szívünket, gyakran részt veszünk a szentmiséken és lehetőleg szentségimádásokon is, nagy lel­ki változást fogunk tapasztalni, és kigyógyulhatunk minden függőségünk­ből (pornó, alkohol, kábítószer, játékszenvedély stb.).

✉ (13) Az örökimádás ajándéka
Rafael Rodríguez atya a Santo Cristo del Calvario-templom plébánosa Marbellában (Spanyolországban), ahol már hét éve szüntelen szentségimádást végeznek. Tanúságtétele szerint az örökimádás ajándék és csoda.

✞ (15) A lehető legközelebb akar lenni hozzánk
Interjú a spanyol asszonnyal, akinek köszönhetően elindulhatott az örökimádás a marbellai Santo Cristo del Calvario-templomban: „az a pap, aki imádja az Oltáriszentséget, többet tesz az evangelizációért és saját megszentelődéséért, mintha 20.000 szentbeszédet tartana.”

✞ (18) Eucharisztia – a legnagyobb ajándék!
Szent II. János pál pápa: az Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az Eucharisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java. Ha hittel és tiszta szívvel vesszük őt magunkhoz az Eucharisztiában, akkor számunkra ez a halhatatlanság orvossága, gyógyszer a halál ellen.”


Történelem, társadalom, tanítás

✞ (21) Jézus, a mi egyetlen reményünk
Jézus és az Egyháza ellen vívott harc már az Egyház fennállása óta tart, a kereszténység kezdete óta igyekeznek nevetségessé tenni és meggyűlöltetni a Katolikus Egyházat és a papokat a gonosz befolyása alá kerülő emberek. E célból leggyakrabban féligazságokat használnak fel, melyeket aztán az egész papságra rávetítve próbálják lejáratni a kereszténységet.

✞ (28) Humanae Vitae – a prófétai enciklika
Immár több mint 50 éve annak, hogy VI. Pál pápa 1968. július 25-én kihirdette a Humanae vitae kezdetű enciklikáját a helyes születésszabályozásról. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az Egyház Tanítóhivatalának egyik legfontosabb 20. századi dokumentumáról van szó, mely nemhogy veszít jelentőségéből, de egyre aktuálisabbá válik.

✞ (38) Szabad-e jógázni?
A divat nyomása és a hiteles információk hiánya sok ember és sok szülő éberségét elaltatta. A lé­leknek a jóga gyakorlásával, vagy­is az önmagába való elmerüléssel elért békéje és nyugalma nem készít fel Isten kegyelmének befo­gadására. A jóga rászoktatja az ember arra, hogy Isten nélkül is boldoguljon.

✞ (50) A pornográfia pusztító ereje
A pornográfia a magány poklába vezeti az embert, figyelmét az önző és felületes gyönyörre irányítja, a másik személyt pedig használati tárggyá, a szexuális élvezet elérését szolgáló eszközzé alacsonyítja. A pornó ráadásul úgy hat az agyra, mint egy erős kábítószer.

Olvasói levelek, tanúságtételek

✉ (10) Jézussal lenni kiváltság és boldogság
Minden orvos azt mondta, hogy nincs esélyem a gyógyulásra. Nem tudtam járni, és nagy fájdalmaim voltak. Órákat töltöttem fekve; mankóval vagy kerekesszékkel tudtam csak közlekedni. Állandó fájdalmaktól szenvedtem. Így volt ez 12 éven át.

✉ (32) Csak a csoda változtathatta meg az életemet
Tizenöt évesen kezdtem el alkoholt inni. Egy alkalommal buli után, a barátommal összerugdostunk egy embert a buszmegállóban. Éreztem, hogy az életem kicsúszott a kezeim közül… Rendőri felügyeletet kaptam, és hazaengedtek. Otthon találkoztam apámmal, s ő azt mondta, hogy nem tudja, anyu él-e még, ugyan is annyira kínozta az, amit tettem, hogy agyvérzést kapott…

✉ (35) Egy szent éjszaka Annajában
Tanúja voltam a csodáknak, melyek 1977. október 9-én az annajai kolostor előtt történtek. Azon az emlékezetes vasárnapon VI. Pál pápa ünnepélyes szentmisét celebrált a Vatikánban, mely során szentté avatta Charbel atyát.

✉ (44) Létezik igaz szerelem!
Nem hittem a szerelemben. Akkor kezdtem el hinni benne, amikor elolvastam a cikket Lisieux-i Szent Teréz szüleiről. Azt mondtam magamnak: „Én is így akarok élni! Szent házasságot akarok. Isten megadja nekem!” Elkezdtem hát imádkozni a leendő férjemért.

✉ (59) Gyógyító erő
Az önkielégítés szörnyű függőséggé vált számomra, sehogy sem bírtam tőle megszabadulni. Évek teltek el, attól féltem, az egész életem ilyen lesz. Sírtam, és gondolatban Istenhez könyörögtem segítségért. Elrohantam gyónni egy ismerős paphoz. Azt mondta nekem, a bűnbánat szentségében keressek menekvést. Minden egyes alkalom belső küzdelmet jelentett számomra, de Isten erőt adott.


Tiszta Szívek Mozgalma

✞ (41) Szeretet és felelősség a házasságban
A házasságnak és a házastársi szeretetnek a természet szerint az a rendeltetése, hogy utódoknak adjon életet és fölnevelje őket. Minden házassági válsággal és problémával Jézushoz kell fordulni, mert csak az ő hatalma győzheti le őket. Először is el kell menni gyón­ni, ki kell engesztelődni Istennel, és határozottan el kell dönteni, hogy megbocsátunk a házastár­sunknak.

✞ (61) Ne ámítsátok magatokat!
A tisztátalanság bűnei azok közé a bűnök közé tartoznak, melyek a legnagyobb szenvedést okozzák, mert megölik a szeretetet, és a legnagyobb szerencsétlenségbe vezetnek. A bűn eleje kellemes szokott lenni, a vége azonban tragikus. Minden halálos bűn lelkileg tönkreteszi azt, aki elköveti – az Istennel és az emberekkel való szeretetkapcsolatát is.Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)