Szeressétek Egymást! Magazin 2019/4 (32. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő értékes, katolikus, evangelizációs folyóirat. Szemle a 32. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2019/4

Az elektronikus formában is olvasható Szeressétek Egymást! magazin személyes tanúságtételek mellett helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, jelenésekről, a szentjeink életéről, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

 

Szeressétek Egymást! 2019/4 (32. lapszám)

Tartalomjegyzék

 • 4 Az Úr születésének titka
 • 9 Felfedezni Jézus jelenlétét
 • 13 Istennek semmi sem lehetetlen -✉
 • 15 „A könyvtekercsben rólam írva van” (Zsid 10,7)
 • 18 „A lelket azonban nem tudják megölni” (Mt 10,28)
 • 23 A szenvedésemet az ateizmus okozta -✉
 • 24 Hogy is van ez az evolúcióval?
 • 29 Egyházellenes propaganda 7. rész
 • 33 Egy muzulmán megtérése
 • 35 Elég nekem az Eucharisztia (1. rész)
 • 38 „Ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat” (MTörv 18,9)
 • 41 Az Isteni Irgalmasság megmentette az unokámat -✉
 • 42 A gyermek áldás! -✉
 • 44 Hűséges Szívek Mozgalma
 • 47 HSZM – tanúságtételek -✉
 • 48 A Szent Család iskolájában
 • 52 „Egészséges lesz” – bízz Istenben a reménytelenségben is -✉
 • 54 Kábítószeresből teológus -✉
 • 56 A mi módszerünk a tisztaság megőrzésére -✉
 • 58 Ifjú forradalmárok -✉
 • 60 Inkább a halál, mint a bűn

Lapszemle

Az Úr születése, Eucharisztia, példaképek, tanítás

Születés temploma, Betlehem✞ (4) Az Úr születésének titka
A kereszténységet a többi vallástól a megtestesülés megdöbbentő ténye különbözteti meg. A valóságos Isten valóságos emberré vált Szűz Mária méhében: „Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől” (Mt 1,18).

✞ (9) Felfedezni Jézus jelenlétét
Ha valóban minden plébánián vagy a plébániák többségén megalakulna egy csoport, akik imádkoznák a rózsafüzért vagy idejük egy részét rendszeresen az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus előtt töltenék, biztosan nyilvánvaló lelki változásban lenne részünk nekünk is, de családjainknak és hazánknak is!

✞ (15) „A könyvtekercsben rólam írva van” (Zsid 10,7)
Williams Ramsay, az egyik legjelentősebb archeológus, több mint harminc éven át vezette azt a kutatást, mely a Szent Lukács által leírt időszakkal foglalkozott. Csodálattal állapította meg, hogy az evangéliumok szerzői a legapróbb részletekig hűek voltak a történelmi tényekhez.

✞ (35) Elég nekem az Eucharisztia (1. rész)
Boldog Alexandrina Maria da Costa útját kortársaihoz (a francia Marthe Robinhoz és a lengyel Szent Fausztinához) hasonlóan az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus iránti szeretetből önként vállalt szenvedés jellemezte. Ez a portugál misztikus 13 éven át semmilyen ételt vagy italt nem vett magához az Oltáriszentségen kívül.

✞ (38) „Ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat” (MTörv 18,9)
Fabienne katolikus családban született 1964-ben. Megkeresztelték, és később részesült az első szentáldozás és a bérmálás szentségeiben is. Tizenöt éves korában érdeklődni kezdett a numerológia iránt, mely az ember életével kapcsolatos számok mágikus jelentését keresi, a születési dátummal kezdve. Nem sokkal ezután tarot-kártyák segítségével kezdett el jósolni, és asztrológiával is foglalkozott.

✞ (48) A Szent Család iskolájában
A megtérés utáni első időszakban, amikor az Úr sok örömet és lelki vigasztalást ad, az embert lángra lobbantja az isteni szeretet, s ezt még erősebben meg akarja tapasztalni. Ezért folyton új lelki élményeket keres, s könnyen abba az állapotba kerül, amelyet Keresztes Szent János lelki telhetetlenségnek nevez.

✞ (60) Inkább a halál, mint a bűn
Idén százöt éve annak, hogy Boldog Karolina Kózka, a Tiszta Szívek Mozgalmának védőszentje vértanúhalált halt. Vértanúságának drámája 1914. november 18-án, az első világháború idején játszódott le egy Wał-Ruda nevű faluban, az orosz és az osztrák front közti határvonal közelében.


Tanúságtételek

✉ (13) Istennek semmi sem lehetetlen
Az egyik esti imánál ezt mondtam Jézusnak: „Talán éveken át hiába imádkozom a gyógyulásért, talán abba kellene hagynom, és inkább másokért és fontosabb szándékokért kellene imádkoznom.”

✉ (23) A szenvedésemet az ateizmus okozta
Az Egyház iránt ellenszenvet éreztem, a keresztre pedig rá sem bírtam nézni — undorodtam tőle. Krisztusnak a Szentírásban mondott szavait teljes képtelenségnek tartottam, képtelen voltam olvasni őket.

✉ (41) Az Isteni Irgalmasság megmentette az unokámat
Ezt mondtam a papnak: „Májusban fejezem be a tizenegyedik megfogant gyermek lelki örökbefogadását, de a lányom és a méhében megfogant gyermek számára nem tudom kiesdeni az egészséget.”

✉ (42) A gyermek áldás!
Szeretném buzdítani azokat a nőket, akik talán hozzám hasonlóan magukra maradtak állapotosan, munka nélkül, és nem tudják, mihez kezdjenek. A gyermekem a legnagyobb boldogságom.

✉ (47) HSZM – tanúságtételek
Tudom, hogy hűségesnek kell lennem a feleségemhez, tudom, mit jelentenek az eskü szavai. Tudatában vagyok annak, hogy sok hibát követtem el, s hogy nagyrészt én vagyok a felelős a házasságunk válságáért.

✉ (52) „Egészséges lesz” – bízz Istenben a reménytelenségben is
Ha valaki pár hónappal ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy hálát lehet adni a szenvedésért is, és a legnagyobb szomorúság közepette is lehet dicsérni Istent, mert csodálatos terve van az életünkre nézve, azt gondoltam volna, hogy ez nem lehetséges, főleg nem az ilyen egyszerű emberek számára.

✉ (54) Kábítószeresből teológus
A bérmálkozásom után már nem jártam templomba. A hit szükségtelennek tűnt számomra. Nem harcoltam az Egyház ellen, és nem nevettem ki a hívőket, csak nem érdekelt a vallásos élet.

✉ (56) A mi módszerünk a tisztaság megőrzésére
Nem elég csak egyszer, ünnepélyesen, eltökélten vállalni és elhatározni a változást, aztán pedig csak lépkedni az úton. Jönnek nehéz pillanatok is, homály, kételyek, belső harcok… A gonosz számos formát ölt.

✉ (58) Ifjú forradalmárok
„Isten arra hív minket, hogy végleges döntést hozzunk, s mindannyiunk számára terve van. Ha ezt felfedezzük, s a hivatásunk mellett döntünk, akkor a boldog önmegvalósítás felé tartunk…”


Keresztényüldözés, történelem

✞ (29) Egyházellenes propaganda (7. rész)
A Harcos Istentelenek Szövetségének égisze alatt a Szovjetunió egész területén ateista kampányokat szerveztek azzal a céllal, hogy kiűzzenek minden Istenre vonatkozó gondolatot, elsősorban a legfiatalabb generációk fejéből. A bolsevik uralom alatt álló Oroszországban a keresztény hitet nemcsak elnyomták, hanem nevetségessé is tették, és még a nyilvánvaló istenkáromlástól sem riadtak vissza.

✞ (33) Egy muzulmán megtérése
Nahed Mahmoud Metwalli vallásos és buzgó muzulmán volt. Ez a művelt és intelligens asszony igazgatóhelyettesként dolgozott a legnagyobb kairói gimnáziumban. A képességeinek és az ambícióinak köszönhetően meglehetősen fiatalon érte el ezt a pozíciót, és a munkahelyén nagy tekintélynek örvendett.


Hit és tudomány

✞ (18) „A lelket azonban nem tudják megölni” (Mt 10,28)
Mivel az ateisták elvetik Isten létezését, tagadják a halhatatlan emberi lélek létezését is. Így az embert az anyag szintjére redukálják, az emberi boldogságot pedig a testi ösztönök és szükségletek korlátlan kielégítésére.

✞ (25) Hogy is van ez az evolúcióval?
Amikor 25 évvel ezelőtt Jézus Krisztus kopogtatott a szívem ajtaján, először le kellett rombolnia a hitetlenségem alapját — az evolúciós elméletet, mely az élet eredetét és kifejlődését olyan spontán, természetes folyamatok következményeként próbálja magyarázni, mint a véletlenszerű mutációk és a természetes kiválasztódás.Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)
Kép: Silver Star Marker, Church of Nativity, Bethlehem – Richard F. Ebert, 2014