Szeressétek Egymást! Magazin 2019/1 (29. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő értékes, katolikus, evangelizációs folyóirat. Szemle a 29. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2019/1 (29. lapszám)

Szeressétek Egymást! 2019/1 (29. lapszám)

Tartalomjegyzék

 • 4 Legyőzte a halált, a poklot és a sátánt
 • 8 Szent II. János Pál lelki öröksége
 • 14 Boszorkány voltam
 • 18 A kis arab – a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam
 • 24 Szent II. János Pál győzelme a szenvedésben
 • 27 Meg akarom találni Jézust ✉
 • 32 Van értelme a szenvedésnek?
 • 35 Egyházellenes propaganda (4. rész)
 • 38 Minél jobban bízol, annál több kegyelmet nyersz
 • 41 Istennél semmi sem lehetetlen ✉
 • 42 Tanúságtétel a gyógyulásról ✉
 • 44 Péter primátusa
 • 47 Katolikus gyereknevelés
 • 50 Bízni Istenben ✉
 • 52 Májusban volt az esküvőnk ✉
 • 53 Leszokni a kábítószerről? Lehetséges! ✉
 • 58 Miért érdemes belépni a TSZM-be ✉
 • 60 Boldogok a tiszta szívűek

Az elektronikus formában is olvasható Szeressétek Egymást! magazin személyes tanúságtételek mellett helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, jelenésekről, a szentjeink életéről, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

Lapszemle

 

Tanúságtételek

✞ (14) Boszorkány voltam
Patrycja már gyermekkorától fog­va biztos volt abban, hogy a varázs­lók nemzetségéből származik. Furcsa dolgok történtek az életében, melyeket már annyira megszokott, hogy csak az idő múltával, mikor észrevet­te, hogy nem mindenkivel van ez így, akkor értette meg, hogy természet­fölötti képességekkel rendelkezik. Ma már tudja, hogy ez egy­fajta démoni gyötrés volt, de gyerek­korában ezt természetesnek tartotta.

✉ (27) Meg akarom találni Jézust
Az utolsó szavak, melyeket Or­sitól hallottam, így hangzottak: „Én is téged, apuci.” Válasz volt ez az én szavaimra: „Szeretlek, Orsikám, bo­gárkám.” Annyi szeretet volt a sza­vaiban, ugyan az a szeretet, mely legyőz minden rosszat, mely legyőz minden akadályt, mely legyőzi a halált.

✉ (41) Istennél semmi sem lehetetlen
Már hét éve vagyunk háza­sok. Ez alatt az idő alatt a férjemmel nagyon sok orvosi vizsgálaton vettünk részt, megoldást keresve a meddőségünk problémájára. A szakemberek di­agnózisa fájdalmas csapásként ért minket.

✉ (42) Tanúságtétel a gyógyulásról
Néhány évvel ezelőtt egy vizsgálat során az orvos megállapította, hogy 12 cm­-es daganatom van, aztán a műtét után rossz indulatú vastagbélrákot diagnosztizáltak.

✉ (50) Bízni Istenben
Imádkozni és bízni! Egyszerre ki­derült, hogy a problémáim megoldásának kulcsa az imádság. Elkezd­tem imádkozni az Isteni Irgalmas­ság kilencedét a lányomért, hogy he­lyes döntést hozzon. Három nappal a kilenced elkezdése után telefonált a kis Lukács apja, és kifejezte vágyát, hogy látni szeretné a fiát.

✉ (52) Májusban volt az esküvőnk
Arra szólítunk fel minden há­zaspárt, jegyespárt és mindazokat, akik halogatják a házasság szent­ségének felvételét, de együtt élnek: vessetek véget a házasság előtti tisztátalanságnak, a fogamzásgátlás­nak, a pornográfia bűnének!

✉ (53) Leszokni a kábítószerről? Lehetséges!
Jakabnak hívnak, Poznańban la­kom, és húsz éves vagyok. A dro­gok gimnazista koromban lép­tek be az életembe. Arról szeretnék beszélni, hogy ez mennyire rossz — rabbá teszi és tönkreteszi az embert, és milyen könnyű rászokni, nem is tudva, mi történik valójában. Álta­lában a füvezéssel kezdődik, de aztán egyre erősebbek jönnek… és már létre is jött a függőség.

✉ (58) Miért érdemes belépni a TSZM-be
Mindketten tizenhét évesek voltunk. Emlékszem arra a szünidő előtti időszakra, a csoda szép időre, az előttünk álló szabad idő gondolatára és az elhatá­rozásunkra, hogy másképp akarunk élni. Elhatároztuk, hogy belépünk a Tiszta Szívek Mozgalmába (TSZM).


Példaképek, csodás események, jelenések

✞ (8) Szent II. János Pál lelki öröksége
Szent II. János Pál pápa gazdag lelki örökséget hagyott ránk: az életszentség példáját és 85 000 oldalnyi pápai tanítást. Legfontosabb fel­hívását és üzenetét már a pontifi­kátusának kezdetén meghirdette: „Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni” (Lk 18,1)

✞ (24) Szent II. János Pál győzelme a szenvedésben
„Úgy véljük, a szenvedés az ember transzcendenciájához tartozik. Az ember »rendeltetése« az, hogy számos területen meghaladja önmagát. Erre szól rejtett értelmű hivatása, e területek egyike a szenvedés” — írta II. János Pál az emberi szenvedés keresztény értelméről szóló Salvifici doloris kezdetű apostoli levelében 1984-ben.

✞ (18) A kis arab – a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam
Mirjam nővér 1871. november 21­-én tette le az első fogadalmait a mangalori kolostor kápolnájában. A fogadalomtétel után eksztázisban mutatott az Oltáriszentségre, és el­ragadtatva mondta: „Íme, a Szeretet!”


Történelem

✞ (35) Egyházellenes propaganda (4. rész)
A 19. században a katolikusellenes propagandában ismételten meg­jelent a „katolikus elmaradottság” motívuma. A reformáció előtti kato­likusellenes propaganda hagyomá­nyos motívumára hivatkoztak, mely a szerzeteseket úgy állította be, mint semmittevőket, ingyenélőket és a ci­vilizációs haladás ellenségeit.


Tanítás, aktualitás

✞ (4) Legyőzte a halált, a poklot és a sátánt
Krisztus kínszenvedése, halála és feltámadása az emberiség történelmének legfontosabb eseménye. Jézus Krisztus ezáltal győzedelmeskedett a bűn, a halál és a sátán felett. Értünk, a mi üdvösségünkért tette ezt.

✞ (32) Van értelme a szenvedésnek?
A szenvedés értelmére vonat­kozó kérdésre Isten maga ad választ nekünk. A szenvedés és a halál az ősbűn következménye (Ter  3,1—19). Azonban minden emberi szenvedés, melyet egyesítünk Jézus Krisztus kereszten való szenvedésével, az üdvösség útjává válik.

✞ (38) Minél jobban bízol, annál több kegyelmet nyersz
A teljes és határtalan bizalom a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy megtapasztaljuk Jézus Krisztus irgalmas szeretetét, aki kínszenvedésével, halálával és feltámadásával minden bűnt megbocsátott. Ha távol tartom magam Jézustól, akkor semmi sem fog megváltozni az életemben. Jézus nem segít rajtam az én beleegyezésem nélkül.

✞ (44) Péter primátusa
Szeretném felhívni a figyelmet a Szentatya tekintélyére, mely Isten rendelkezéséből fakad: minden pápa Szent Péter utóda és magának Jézus Krisztusnak a helyettese, az ő akaratából.

✞ (47) Katolikus gyereknevelés
Szent II. János Pál így tanított: „Isten tervének megfelelően […] a házasság intézménye és a házastársi szerelem a gyermekek világra hozására és nevelésére ren­deltetett, és ebben teljesedik be. […] Amikor a házastársak szülővé lesz­nek, Istentől egy új feladatot és a vele kapcsolatos felelősség ajándékát kap­ják.

✞ (60) Boldogok a tiszta szívűek
„Mi történt a »Ne paráználkodj!« paranccsal az életünkben? — kérdezte Szent II. János Pál. — A házastársaknak valóban fontos az, hogy gyermekeik tiszta szülőkből szülessenek? Magunkban hordozzuk-e az érzést, hogy az emberi test a feltámadásra hivatott, s hogy kötelességünk gondoskodni a méltósága megőrzéséről?Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)