Szeressétek Egymást! Magazin 2018/4 (28. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő értékes, katolikus, evangelizációs folyóirat. Szemle a 28. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2018/4

Szeressétek Egymást! 2018/4 (28. lapszám)

Tartalomjegyzék

 • A kis arab – a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam
 • Tökéletes boldogság
 • Ne legyenek más isteneid!
 • Egy nagy erejű imádság: kilenced a Pompeji Rózsafüzér Királynőjéhez
 • A banneux-i jelenések titka
 • Szeressétek ellenségeiteket
 • Irán foglyai
 • Egyházellenes propaganda (3. rész) A nagy összeesküvés-elmélet
 • Jézus legnagyobb vágya
 • Uram, Jézus, bízom benned!
 • A megtérés ajándéka
 • Örüljetek az Úrban szüntelenül!
 • Tiszta Szívek Mozgalma Házaspároknak
 • Jézus mindig meg tud lepni
 • Isten receptje a boldog életre
 • Erősen kapaszkodni Istenbe
 • Ne tékozoljátok el az életeteket!
 • Eléd tárom az életet és a halált

Az elektronikus formában is olvasható Szeressétek Egymást! magazin személyes tanúságtételek mellett helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, jelenésekről, a szentjeink életéről, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

Lapszemle

 

Tanúságtételek

✉ Tökéletes boldogság
Fiatalkoromban a pornográfiában, a lopásokban, a verekedésekben, az alkoholban és a kábítószerekben kerestem a boldogságot. Egy nap azonban kártyavárként omlott össze mindaz, amit építettem.

✉ A megtérés ajándéka
Tanúságtételemet négy évvel a megtérésem után írom, Isten iránti hálám jeléül mindazért, amivel megajándékozott, mert tanúságot akarok tenni irgalmasságának nagyságáról. A fiatalságomat Istentől és az ő tanításától távol töltöttem. Életembe fokozatosan befurakodott a cigaretta, az alkohol, az egyre nagyobb tisztátalanság, a káromkodások és az emberekkel szembeni ellenséges hozzáállás.

✉ Örüljetek az Úrban szüntelenül!
Minél inkább belemerültem az okkultizmusba, annál inkább eltávolodtam Krisztustól és az Egyházától. Haragudtam az összes papra, a hitet és a vallást butaságnak tartottam.

✉ Jézus mindig meg tud lepni
Soha nem gondoltam volna, hogy az életem ilyen irányt vesz. Ha valaki 12 évvel ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy pap leszek, kinevettem volna. Nem gondoltam volna, hogy Jézus így meg tud lepni engem…

✉ Erősen kapaszkodni Istenbe
Kamaszkoromban felfedeztem az önkielégítést, és ez gyorsan tragikus függőséggé nőtte ki magát. Kívülről engedelmes, rendes, nyugodt fiúnak tűntem, de a szívemben nagy tragédiát éltem át. Az önkielégítés minden alkalommal mélyen megsebzett, sivárrá tette a szívem, és egyre erősebb félelmet váltott ki bennem.

✉ Egy nagy erejű imádság: kilenced a Pompeji Rózsafüzér Királynőjéhez
Olvasóink tanúságot tesznek a csodálatos kegyelmekről, melyeket a Pompeji Rózsafüzér Királynőjéhez imádkozott kilenceddel esdettek ki. Ezekből közlünk részleteket.


Példaképek, csodás események, jelenések

✞ A kis arab – a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam
A muzulmán férfi feldühödve kardot rántott, és egyetlen vágással felmetszette Mirjam torkát. Azután a felesége és az anyja segítségével lepedőbe csavarta a testet, majd kidobták egy elhagyatott helyen. Így kezdődött a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam, a kis arab vértanúságának története. A szentmisék és az imádságok alatt gyakran elragadtatásba esett. A testén stigmák jelentek meg – a keresztre feszítés és a tövissel koronázás sebei.

✞ A banneux-i jelenések titka
A Maastricht közelében, a német határnál fekvő kis belga faluban, Banneux-ben történt Mária-jelenések Isten csodálatos pedagógiájába illeszkednek bele, mely arra akarja indítani az emberek lelkiismeretét, hogy elfogadják a Jézus Krisztus személyében nekünk ajándékozott üdvösséget.


Aktualitás

✞ Irán foglyai
Minden évben mintegy 170 ezer keresztény hal meg a hitéért, több mint 200 millió pedig kegyetlen üldöztetést és diszkriminációt szenved, de az üldözés különféle formái félmilliárd embert fenyegetnek. Minden öt percben kioltják egy keresztény életét a hitéért.

✞ Eléd tárom az életet és a halált
A tudományos tényekkel, a természet törvényével és a Krisztus által kinyilatkoztatott igazsággal, de még az egészséges logikával és gondolkozással is szembehelyezkedve azt állítja a genderideológia, hogy az ember nemének kulturális jellege van, ezért az élete folyamán megváltozhat.

✞ Tiszta Szívek Mozgalma Házaspároknak
Olyan időben élünk, amikor az emberek más isteneket választanak, akik könnyen elérhető örömöket ígérnek nekik. Mindig újabb ideológiát találnak ki, melyekkel hazug módon igazolják a szexuális szabadosságot és a pénzhajhászást.


Történelem

✞ Egyházellenes propaganda (3. rész)
A 19. században, a jezsuiták azért is voltak különösképpen a katolikusellenes támadások célpontjai, mert az egyházellenes propaganda kiötlői bennük látták a katolikus hit életképességének bizonyítékát. Ez érvényes volt mind az ellenreformáció (16—17. század), mind a felvilágosodás (18. század) és a francia forradalom utáni évek időszakára.


Tanítás

✞ Jézus legnagyobb vágya
„Isten tudatta velem — mondja Naplójában (279) Szent Fausztina —, min alapszik az igaz szeretet, és megvilágosított, miként mutassam ki ezt Istennek a gyakorlatban. Az Isten iránti igaz szeretet az Ő akaratának teljesítésén nyugszik. Hogy Isten iránti szeretetünket tettekkel bizonyítsuk, minden, még a legkisebb cselekedetünknek is az Isten iránti szeretetből kell fakadnia.”

✞ Ne legyenek más isteneid!
A szívünkben mindennap drámai élet-halál harc folyik. A végkimenetele kizárólag a mi döntésünktől függ: vagy határozottan elutasítjuk a bűnt és Istent választjuk, vagy megmaradunk a bűnben és a kárhozatot választjuk.

✞ Isten receptje a boldog életre
Biztosan szoktál néha a jövődre gondolni. Bizonyára szeretnéd befejezni az iskolát, talán az egyetemet is, találni egy jó állást, megnősülni, családot alapítani, sikereket elérni. Mindezek hozzájárulnak a boldogságodhoz, hiszen szeretnél boldog lenni. Mindenki boldog akar lenni. De nem mindenki az! Nézz csak körül! Biztos vagy benne, hogy te boldog leszel?Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)