Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Szent Benedek (Nursia, 480 körül – Monte Cassino, 547) a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. 1964-ben VI. Pál pápa a nyugati szerzetesség atyjaként és az európai szellemiség alakítójaként „Európa fővédőszentjévé” nyilvánította. Az őt ábrázoló Szent Benedek-medál, a Katolikus Egyház egyik nagyon erős szentelménye, melyre rá vannak vésve szabadító imája kezdőbetűi. Liturgikus ünnepnapja július 11-e.

Szent BenedekSzent Benedek 480 táján született – a közép-itáliai Norciában, nemesi családban. Neveltetése Rómában kezdődött, de már fiatalon is olyan erős keresztény hittel rendelkezett, hogy az ottani, erkölcstelen városi léttel nem tudott megbarátkozni. Tanulmányait félbehagyta, és előbb egy falusi plébánián, majd később a Szabin-hegyek közt – a Subiaco vidékén – egy barlangban rejtőzködött el a világ elől. Három évi magány után pásztorok találtak rá, és hírét vitték az emberek közé. Többéves magánya után, rövidesen tömegesen kezdték el felkeresni a környék lakói a különféle lelki bajaikkal. Számos tanítványa is lett, és később egy közeli szerzetesi közösség vezetésére hívták meg. Mivel a szigorú önmegtartóztatáson és vezeklésen alapuló szabályait közülük egyesek nem bírták elviselni, megpróbálták megmérgezni őt, de a kísérletek csodálatos módon sikertelennek bizonyultak. Ekkor újra félrevonult a világtól, azonban újabb követői hatására rövidesen saját rendet alapított, mely ma is a nevét viseli.

Társaival több rendházat is felépítettek, majd 529-ben a mintegy 500 méter magas Monte Cassino hegyén hozták létre a bencések napjainkban is híres anyaházát. Élete alkonyán megírta a Regulát, azt a szabályzatot, amelyben lefektette a nyugati szerzetesség alapjait. Ikertestvére, Szent Skolasztika is követte őt a Monte Cassino-i kolostorba, maga is Istennek szentelve az életét.

Szent Benedek későbbi követőinek, a bencés rend tagjainak jelentős szerepe volt Európa megtérítésében, és a kereszténységen alapuló kultúrájának kialakításában. „Szent Benedek műve, különösen Regulája spirituális kovászként hatott, amely az évszázadok során hazája és kora határain jóval túlmutatva megváltoztatta Európa arculatát” – fogalmazott a nyugati szerzetesség atyjáról tartott katekézisében XVI. Benedek pápa, 2008 áprilisában.

Benedek 547. március 21-én halt meg (más forrás szerint már 543-ban). Halála napját előre megmondta szerzeteseinek. 1220-ban avatták szentté. Mérgezések, tűzvészek, varázslás, láz, vese-, fog- és epebetegségek ellen könyörögtek hozzá, emellett a haldoklók, az iskolás gyermekek, bányászok, barlangkutatók, rézmetszők patrónusa. Boldog VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította. Ma is jól ismert jelmondata: Ora et labora!”– „Imádkozzál és dolgozzál!” Ünnepét július 11-én tartjuk templomainkban.

„Szent Benedek mélységes emberi érzékenységgel volt megáldva. Társadalmi reformtervében az emberre mindenekelőtt három vezérfonalat figyelembe véve tekintett: az egyes ember, mint személy értéke; a munka méltósága, melyet úgy kell értelmezni, mint Isten és a testvérek szolgálatát; az elmélkedés szükségessége, vagyis az imádság.”    /Szent II. János Pál pápa/

A MEDÁLRÓL

Szent Benedek MedálA rózsafüzérekről, keresztekről, kulcstartókról ma is jól ismert Szent Benedek-medál mindkét oldalán ábrázolásokat és különös betűket láthatunk. A medálnak többféle változata is van, ám az 1880-ban, Szent Benedek születésének 1400. évfordulójára veretett kialakítása a legnépszerűbb. Előoldala a szentet ábrázolja, amint jobb kezében a keresztet tartja, bal kezében nyitott könyv van: a Szentírás által ihletett Regula (szerzetesi szabályzat). Jobbján egy serleg (a méregpohár) látható, amelyből egy vipera kúszik ki, miután keresztet vetett rá. A balján pedig egy holló készül elrepülni a mérgezett kenyérrel.

Az előoldali szövegek:
„Ex S. M. Casino MDCCCLXXX” – „Casino Szent Hegyéről 1880”
„Crux Sancti Patris Benedicti” –  „Szent Benedek Atyánk Keresztje”
„Eius in obitu nostro praesentia muniamur!”„Erősítsen meg minket jelenléte halálunk óráján!”

A hátoldali iniciálék:
PAX – Béke (Benedek-rendiek köszöntése, mottója)
C. S. P. B. – „Crux Sancti Patris Benedicti” , „Szent Benedek Atyánk Keresztje”

A további kezdőbetűk pedig, egy feltételezhetően tőle származó szabadító ima szövegét adják, mely így fordítható:

„Crux Sacra Sit Mihi Lux,
 Non Draco Sit Mihi Dux!
 Vade Retro Satana;
 Nunquam Suade Mihi Vana,
 Sunt Mala Quae Libas!
 Ipse Venena Bibas!”
„A Szent Kereszt legyen a fényem,
 Ne az ördög legyen a vezérem!
 Távozz tőlem, gonosz szellem;
 Ne kísérts hiábavaló dolgokkal,
 Amit nekem mutatsz, az rossz!
 Idd csak meg magad a mérged!

A medálnak számos hatást tulajdonítanak, mint gyógyulások, védelem a gonosz kísértései ellen, vagy például a kegyes halál (szentségben). Ám fontos tisztában lenni vele, a Szent Benedek-medál nem valamiféle mágikus tárgy, hanem eszköz, amely segíthet bennünket megszentelődésünk útján. Hatása Szent Benedek közbenjárása, Jézus Krisztus által nyilvánulhat meg, “ereje” tehát szoros kapcsolatban áll Istenbe vetett bizalmunkkal.

A medál eredete, igencsak régre nyúlik vissza. Már 1000 körül nagyon népszerű volt, mert maga IX. Szent Leó pápa is meggyógyult általa, még fiatal korában. Hivatalosan először XIV. Benedek pápa hagyta jóvá, az 1741 decemberében és 1742 márciusában kiadott pápai irataiban, melyek szerint aki hittel hordja, búcsút nyerhet, ha a megszentelő kegyelem állapotában van (szentgyónás és szentáldozás által, valamint a bűnök és bűnre vezető alkalmak kerülésével), valamint amennyiben imádkozik a Szentatya szándékára. Teljes búcsú adatik ugyanígy annak, aki halála órájában megcsókolja, megérinti vagy valamely módon megtiszteli a Szent Keresztet, és felajánlja lelkét Istennek.

Néha a Medál részét képezi egy Szent Feszületnek, mégpedig a Corpus feje mögött. Ez a feszület „A Békés Halál Keresztje” néven ismert. Mikor valaki hozzájut a Benedek-medálhoz vagy feszülethez, érdemes lehet elvinnie plébánosához, hogy áldja meg azt a Római Szertartás szerint.


Források

1. Szent Benedek apát, Európa védőszentje # plebania.net
2. Nursiai Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje # magyarkurir.hu
3. Don Gabriele Amorth: Szabadító és gyógyító imák # karizmatikus.hu
4. Nursiai Szent Benedek # wikipedia.org
5. Érdekességek a Szent Benedek-medálról # magyarkurir.hu
6. Szent Benedek-medál # wikipedia.org
7. Az Úr szolgálatának iskolájában – Szent Benedek ünnepe # pecsiegyhazmegye.hu

Képek: saintbenedict.org | wikipedia.org | catholictothemax.com