Ima lelki hivatásokért (Szent II. János Pál pápa)

Korunkban azt tapasztaljuk, hogy kevesen vannak, akik készek hősiesen, bátran, áldozatkészen megvallani Isten szeretetét az emberek előtt. S még kevesebben vannak, akik készek Isten szeretetét hirdetni másoknak. Ima lelki hivatásokért.

Papszentelés, Győr (2018)

Urunk, Jézus Krisztus, lelkünk Jó Pásztora! Te, aki ismered juhaidat és tudod, hogyan lépj be az ember szívébe, nyisd meg azoknak a fiataloknak az értelmét és szívét, akik életük számára egy igaz szót keresnek és várnak!

Segítségeddel érezzenek rá arra, hogy csak megtestesülésed titkában találnak teljes világosságra. Önts bátorságot azokba, akik tudják, hol keressék az igazságot, de félnek attól, hogy túl sokat kívánsz tőlük. Erősítsd meg azokat a fiatalokat, akik szívesen követnének Téged, de nem tudnak úrrá lenni bizonytalanságukon és félelmeiken, ezért inkább más hívásokra hallgatnak, és céltalan utakon bolyonganak. Te, aki az Atya Igéje vagy, a teremtő és megváltó Ige – az Ige, aki megvilágítja és megerősíti a szíveket, győzd le Lelked által a tétovázók ellenállását és habozását! Önts bátorságot a meghívottakba, hogy szeretetben tudjanak válaszolni: „Íme, itt vagyok, engem küldj!”

Boldogságos Szűz Mária, támogasd anyai szereteteddel azokat a fiatalokat, akiket az Atya megszólít, és tartsd meg azokat, akik már megszentelt életet élnek. Ismételjék meg Veled együtt az örömteli és visszavonhatatlan önátadás „igen”-jét!

Ámen.

Szent II. János Pál pápa (1920 – 2005): 1978. október 16-án választották pápává. 26 évig és hat hónapig vezette a Katolikus Egyházat. 104 zarándoklat során 129 országot látogatott meg. Két alkalommal járt hazánkban is. Összesen 1 271 000 km-t tett meg, vagyis harmincegyszer körbeutazta a földet. Írt 14 enciklikát, 15 apostoli intelmet, 11 apostoli törvényt, 45 apostoli körlevelet, 30 motu propriot és rengeteg beszédet, elmélkedést. 482 személyt avatott szentté és 1338-at boldoggá. II. János Pál pápasága annyi gyümölcsöt hozott, hogy erre csak életszentségében találunk magya­rázatot. Abban, hogy Mária által „Totus tuus” volt, egészen Krisztusé.


Források: II. János Pál pápa (1993) # Virtuális Plébánia
Illusztráció: Németh Péter (Győri Egyházmegye) # gyor.egyhazmegye.hu