Ima a segítő Szűzanyához: Szűz szülője Istennek

Életünket Isten imádkozó életté akarja tenni, kiteljesedett, diadalmas életté. Isten az imádság parancsával és ajándékával hallatlan nagy hatalmat adott az emberiség kezébe. Amilyen az imánk, olyan a munkánk, olyan életünk gyümölcse, és olyan lesz egykor aratásunk, olyan a győzelem bajaink és kísértéseink felett.

Mária oltár a karzat alatt

 

Szűz szülője Istennek

Ima a Segítő Szűzanyához


Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám ó jöjj, segíts imádkozni,
Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám ó jöjj, segíts szenvedni,
Anyám ó jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas,
Akarsz is segíteni, ó irgalmas,
Kell is segítened, ó hűséges,
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben, s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Ámen

Címkék:,