2019. december 1. Advent első vasárnapja (A)

Ma is Noé korát éljük. Kezdd el építeni a bárkád! Mentsd meg testvéreidet, családodat, plébániádat – azt, aki még megmenthető. Ha Isten szavára a megtérés útjára léptél, hívj másokat megtérésre.

Noé bárkája mozaikAbban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. [Mt 24,37-44]

Elmélkedés

Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy Noé korában az emberek loptak, csaltak, hazudtak, paráználkodtak és gyilkoltak, hanem hogy ettek, ittak és házasodtak. Mi ebben a bűn? Isten maga teremtette olyannak az embert, hogy ennie és innia kell, hogy életben maradjon és szaporodnia, hogy az emberiség fennmaradjon. Noé kortársai nem azzal vétkeztek, amit tettek, hanem azzal, ami tetteikből kimaradt. Csendesen és egyetemesen kihagyták Istent az életükből; az önfenntartásból és a fajfenntartásból hiányzott a lényeg: hogy egyáltalán miért és mivégett vagyunk a világon.

Ma is Noé korát éljük. Kezdd el építeni a bárkád! Mentsd meg testvéreidet, családodat, plébániádat – azt, aki még megmenthető. Ha Isten szavára a megtérés útjára léptél, hívj másokat megtérésre. Azonban kevés lesz már a lelki, belső megtérés: bárkák kellenek… Olyan Istentől lefoglalt terek, kolostorok, otthonok, emberi szeretetszövetségek, ahová nem hatol be a vízözön szennyes árja, hanem mintegy hátára veszi bárkátokat és hordja mindaddig, amíg tart az ítélet, amelyet az Istent feledők maguknak készítettek. Hiszen nem Isten bosszúja az, ha az élet és létezés végső célját feledő, állati szintre visszazuhant emberiség belefullad saját értelmetlenségek tengerébe…

A bárka nem gettó. Nem Noé zárta ki az embereket bárkájából, hanem kortársai zárták ki Noét az ő világukból, ahol nem lehetett többé emberként élni. Amikor az Emberfia eljön, ugyanez történik.

Vigyázz a statisztikákra, illetve a mögöttük működő, a nyíltan hangoztatott vagy csak sugallt ideológiára: hogy amit a többség csinál, az a jó. Légy óvatos azokkal a kijelentésekkel szemben, melyek folyton azt kérik számon az Egyháztól, hogy miért nem beszél a modern világ nyelvén.

Noé sem beszélt kortársai nyelvén. És a názáreti Jézusnak sem az volt a célja, hogy a kortárs vallási irányzatokkal, politikai felfogásokkal dialogizáljon, hanem hogy kinyilatkoztassa az Atyát. Keresztre is feszítették. Egyháza azonban bárkává lett, amelyet keresztje kormányoz, és ő, a Feltámadott velünk utazik benne mindaddig, míg a Galamb, a Lélek el nem hozza az új ég és új föld olajágát.

Imádság

Mindenható Istenünk! Te vagy az idő és a történelem ura, te teremtetted a világot és benne az embert. Te irányítod a világ eseményeit és gondviselő szereteteddel segíted az embereket. Te jól tudod, hogy mikor jön el valaminek az ideje. Te hívsz minket az örökkévalóságba, az örök életbe. Te határoztad meg, hogy meddig kellett az ószövetségi időkben várakozni a Megváltó jövetelére. Te jelölted ki a Megváltó jövetelének idejét és egyedül te tudhatod, hogy Krisztus mikor fog újra eljönni a világba. Istenünk, ma arra figyelmeztetsz minket, hogy eljött az advent, a várakozás, a készület ideje. Segíts minket, hogy lélekben megtisztulva, felkészülten várjuk az Úr születésének ünnepét!


Forrás: Barsi Balázs atya (Magasság és mélység)  |  Horváth István Sándor (Evangélium365)
Kép: Pixabay