Zalai zarándoklat (2018.10.22)

Október 22-én, László atya szervezésével kisebb létszámú autós zarándoklaton vettünk részt. Felkerestük az ismert zalai kegytemplomokat, végül pedig Mindszenty bíboros úr szülőfalujába is ellátogattunk.

Írta: Kovács Ferencné, 2018.10.23

Kis zarándokcsoportunkElső utunk Homokkomáromba vezetett, ahol szentmisén vettünk részt.

A homokkomáromi kegytemplom 1988 óta, a Magyarok Nagyasszonyának engesztelő temploma. Már a 18. századtól ismert zarándokhelynek számított, amikor is a kápolna alapjainak kiásása során rábukkantak a ma is látható – karján a kis Jézust tartó – Mária-képre egy fának a gyökerei közt, melyet feltehetően a török idők során rejtettek oda. A kegykép alatti üvegkoporsóban őrzik Szent Félix római vértanú gyermek ereklyéit. A templom melletti kápolna pedig, a 2003-ban boldoggá avatott Batthyány-Strattmann Lászlónak – a templom egykori kegyurának, a “szegények orvosának” csontrelikviáját rejti. A templom körüli domboldalon a szentmisét követően keresztutat jártunk. A keresztúti stációkat csodálatos miliő öleli körbe.

Következő állomásunk a göcsei dombok ölén fekvő Búcsúszentlászló volt, mely Zala megye legjelentősebb búcsújáróhelye. A hagyomány szerint első kis kápolnáját a “lovagkirály” építtette hálából, a mellette fakadó forrás pedig számos csodás gyógyulás színhelye volt. A ma látható gyönyörű barokk temploma Fogolykiváltó Boldogasszonyunk és Szent László királyunk tiszteletét hirdeti. Imádkoztunk és énekeltünk az itt eltöltött időben, majd a kegytemplom fölötti Kálvária-kápolna mentén végigjártuk a keresztúti stációkat.

Harmadik úti célunk Vasboldogasszony község feltehetően XIII. századi temploma volt. Hársfából faragott díszes oltára Mária mennybemenetelét illusztrálja.

Folytattuk utunkat Egervárra. Temploma XV. századi, későgótikus stílusban épült. A 18. század közepén, a barokk jegyében alakították át. Az új berendezés hazai faszobrászatunk rangos, kiemelkedő darabjait foglalja magába. Itt is imát mondtunk, énekeltünk.

Mindszenty emlékház és múzeumVégső állomásunk Mindszenty József bíboros, hercegprímás szülőfaluja, Csehimindszent volt. Elsőként szülőházát látogattuk meg. Felemelő érzés volt – a házba belépve, az emlékét őrző életnagyságú szobrot látni. Mintha élő személyét mintázta volna. A szobra mellett márványtáblák örökítik meg a tőle származó értékes gondolatokat. A szülőházban megtekintettük személyes használati és emléktárgyait. Itt őrzik azt a magyar zászlót is, amely koporsóját borította újratemetése napján.

Végezetül a templomot tekintettük meg, melyet a közelmúltban újítottak meg. XIII. századi eredetűek az alapjai. Csodálatos szobrok és festmények ékesítik. A főoltárképet körbeölelő (1982-es) falfestményen Bosco Szent János, Szent Maximilián Kolbe, Boldog Kalkuttai Teréz anya, Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Rita, valamint Mindszenty József bíboros urunk édesanyja is meg van örökítve. A templom körüli új keresztúti stációkat, bronz domborművek alkotják.

Énekelve búcsúztunk a bíboros úrtól, és szép emlékekkel érkeztünk haza…


Mindszenty József bíboros atya szentté avatásáért mondható rövidebb imádság

Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Az ima forrása: mindszentyalapitvany.hu

Képek a zarándoklatról: