Vasárnapi hirdetés (2022.08.07.)

A büki Szent Kelemen Plébánia, valamint az egyházközséghez tartozó további filiák vasárnapi hirdetése és heti miserendje.

⇓ Ugrás a heti miserend táblázathoz ⇓


Heti hirdetés (2022.08.07. # Évk. 19. vasárnap)

 

0. Egyházközségünk, egyházközségeink valamennyi tagját is arra kérjük, egyéni fohászainkban ne mulasszunk el a papságért és a papi hivatásokért is imádkozni!

A hétvégi, szombati és vasárnapi szentmiséket templomunkban Dr. Lovassy Attila, a Központi Papnevelő Intézet prefektusa, teológiai tanár, az  Apor Vilmos Katolikus Főiskola lelkipásztori képzésért felelős oktatója mutatta be. A szentbeszédeket pedig Szabó Gábor, a szeminárium júniusban diakónussá szentelt papnövendéke tartotta, akit már földrajz–ének-zene szakos tanárként szólított meg a Jóisten a papi szolgálatra.

A Váci Egyházmegye papnövendékeinek blogjában így ír a hivatásáról:

“A legtöbb vidám és örömteli pillanatot, a másokért való küzdést, az őszinteséget kaptam tanítványaimtól – örökre hálás vagyok értük és ÉRTÜK. De valahogy „hiányos volt” az életem. Én akartam elérni sok mindent, de nem úgy lett, ahogy én akartam. Azonban nem értettem, hogy miért nem az lesz, amit én szeretnék. Azok a helyek, kapcsolatok, melyekbe viszont kerültem nem az én akaratom szerint voltak – mégis rájöttem, hogy így sokkal jobb nekem. Azt vártam, hogy konkrét választ kapok rengeteg kérdésemre. Egy hétköznapi szentmisén éreztem és tudtam kimondani a zsoltáros szavával imádságban: „Uram, kezedbe ajánlom lelkemet”. S ehhez tartva magam, kezdtek el apró mozaikdarabok fölvillanni. Párat összegyűjtöttem: egy osztályomba járó lány mondta: „Gábor bácsi úgy beszél, mint valami lelkész”. Vagy a huszonéves fiúkhoz intézett szokásos „Mikor nősülsz már meg?” kérdés helyett megkérdezték többen is a baráti körből: „És nem gondoltál arra, hogy papnak menjél?” Az egész olyan volt végül, mint egy hatalmas mozaik: közelről nézve nem láttam a darabok jelentőségét, szerepét, de picit eltávolodva (a mindennapi problémáktól, tobzódásokból) összeállt egy gyönyörű kép – a hivatásom.”

“Úgy érzem, minden embert arra teremtett az Úr, hogy boldog, teljes életet élő, szerető tükörképe legyen Teremtőjének. Ehhez kaptuk a szabad akaratot, ami az egyik legnehezebb kérdése talán életünknek.”

1. A héten Paul-Dominik testvérünk részesült a szent keresztségben. Imádságainkba foglaljuk bele őt is!

2. Augusztus 9-én, kedden Szent Terézia Benedikta ünnepén 18 órakor kezdődik a szentmise.

3. Augusztus 11-én, csütörtökön Szent Klára emléknapján templomunkban 18 órakor, míg a bükfürdői kápolnában 19 órakor tartunk szentmisét.

4. Augusztus 13-án, szombaton az előesti szentmisét 18 órakor

5. Augusztus 14-én, vasárnap az ünnepi szentmisét 10 órakor mutatjuk be.

6. Augusztus 7-én, vasárnap az ünnepi szentmisét 10 órakor mutatjuk be, előtte reggel 8 órakor német nyelvű szentmisét tart templomunkban Josef Hell atya.

7. A héten, augusztus 8 és 13. között tartjuk az idei évben a hittantábort; ehhez kapcsolódóan családi programot is szervezünk a tábor zárónapján, szombaton. Imádkozzunk a táborban résztvevő gyermekekért! (Érd.: Vincze Erzsébet: +36 30 922 9741)

8. Augusztus 13-án, szombaton 20 órakor kulturális zenés áhítatot szervezünk a bükfürdői kápolnában. Orgonaművek hangoznak el Döme György előadásában; közreműködik Galiotti Csaba.

9. Előre jelezzük, hogy Nagyboldogasszony parancsolt ünnepén, augusztus 15-én, hétfőn 18 órakor kezdődik a szentmise.

 


 

Heti miserend

Augusztus 9. » Szt. Terézia Benedikta «
kedd 18.00; szentmise

Augusztus 11. » Assisi Szt. Klára «
csütörtök 18.00; szentmise

Augusztus 13.
Szombat 18.00; előesti szentmise

Augusztus 14. » Évk. 20. vasárnap «
Vasárnap 8
.00; német nyelvű szentmise

Augusztus 14. » Évk. 20. vasárnap «
Vasárnap
10.00; ünnepi szentmise

Augusztus 15. » Nagyboldogasszony «
Vasárnap
18.00; ünnepi szentmise

Heti miserend

Augusztus 11. » Assisi Szt. Klára «
csütörtök 19.00; szentmise

Heti miserend

Augusztus 9. » Szt. Terézia Benedikta «
kedd 17.00; szentmise

Augusztus 10. » Szent Lőrinc «
szerda 17.00; szentmise

Augusztus 12. » Chantal Szt. Johanna «
péntek 17.00; szentmise

Augusztus 14. » Évk. 20. vasárnap «
Vasárnap
8.30; ünnepi szentmise

Augusztus 15. » Nagyboldogasszony «
Vasárnap
17.00; ünnepi szentmise

Heti miserend

Augusztus 14. » Évk. 20. vasárnap «
Vasárnap
11.30; ünnepi szentmise

Heti miserend

Augusztus 13. » Évk. 20. vasárnap «
Szombat
15.00; előesti szentmise

Heti miserend

Augusztus 13. » Évk. 20. vasárnap «
Szombat
16.00; előesti szentmise

Címkék: