Vasárnapi hirdetés (2022.06.12.)

A büki Szent Kelemen Plébánia, valamint az egyházközséghez tartozó további filiák vasárnapi hirdetése és heti miserendje.

⇓ Ugrás a heti miserend táblázathoz ⇓


Heti hirdetés (2022.06.12. # Szentháromság vasárnapja)

 

Papszentelés, Győr 2022

0. Szombaton (jún. 18.) kerül sor egyházmegyénk papnövendékeinek felszentelésére délelőtt 10 órakor a győri bazilikában. Imádkozzunk értük, valamint az új papi hivatásokért!

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Ámen.

1. Ma, vasárnap Friderika testvérünk keresztelőjére került sor a templomban. Egyéni fohászainkba foglaljuk bele őt is!

2. Június 14-én, kedden a szentmise 18 órakor kezdődik.

3. Június 16-án, csütörtökön Szt. Márton püspök ereklyéinek átvitele emléknapján templomunkban 18 órakor, míg a bükfürdői kápolnában 19 órakor mutatunk be szentmisét.

4. Június 18-án, szombaton 17 órakor ünnepélyes nászmise keretében házasságot köt a góri templomban Takács Viktória és Gángli Patrik. Imádkozzunk az ifjú párért!

Bükön az előesti szentmisét este 18 órakor tartjuk.

5. Június 19-én, Úrnapján – Krisztus szent Testének és Vérének főünnepe kapcsán 10 órakor mutatjuk be a vasárnapi szentmisét, amelyet követően feltámadási körmenet lesz a templomparkban.

6. A híradásokban kevés publicitást kapott, hogy Pünkösd ünnepén, június 5-én a nigériai Owo városában található Xavéri Szent Ferenc-templomba ismeretlen fegyveresek közel ötven hívőt meggyilkoltak, de sokan mások is megsérültek egy merénylet során. Imádkozzunk az elhunytakért és családtagjaikért, a vértanúságot szenvedők közbenjárásáért!

7. Rövidesen megkezdődik az éves egyházközségi hozzájárulás összegyűjtése egyházközségünkben. A hozzájárulást befizethetjük a szokott módon, személyes megkeresés útján, vagy elutalhatjuk az egyházközség bankszámlájára. Kérjük, hogy átutalás esetén, a kavarodások elkerülése végett az azonos címen lakó családtagok esetében minden személyről külön tranzakciót kezdeményezzenek.

Kedvezményezett neve: Büki Római Katolikus Plébánia
Bankszámlaszáma: 72100316-10023521 (Takarékbank Zrt.)

Kedvezményezett neve: Bői Római Katolikus Plébánia
Bankszámlaszáma: 72600256-10000630 (Takarékbank Zrt.)

Kedvezményezett neve: Góri Római Katolikus Plébánia
Bankszámlaszáma: 72100316-10027769 (Takarékbank Zrt.)

Közlemény: Egyh. hj. + befizető neve + befizető lakcíme

Az egyházközségi hozzájárulás irányadó mértéke a jelenlegi egyházi ajánlások szerint az éves nettó jövedelem 0,5 – 1,0%-a, de természetesen mindenki a lehetőségeinek mértéke szerint dönti el, hogy milyen összeggel járul hozzá az egyházközség működéséhez. Az egyházközségi hozzájárulás képezi azt legalapvetőbb anyagi bázist, amely a plébánia működését lehetővé teszi. A befolyó összegeket többek között a plébániaépület és templom fenntartására (templom díszítése, közüzemi díjak: gáz, villany, stb.), az irodai adminisztráció költségeire (pl. nyomtatási költségek), programok szervezésére használjuk fel.

 

Ajánlott legkisebb összege
Nettó havi jövedelem0,5%
50.000 Ft3.000 Ft / év
75.000 Ft4.500 Ft / év
100.000 Ft6.000 Ft / év
150.000 Ft9.000 Ft / év
200.000 Ft12.000 Ft / év
300.000 Ft18.000 Ft / év


 

Heti miserend

Június 14.
Kedd 18.00; szentmise

Június 16. » Szt. Márton erekly. átv. «
Csütörtök 18.00; szentmise

Június 18.
Szombat
18.00; előesti szentmise

Június 19. » Úrnapja «
Vasárnap
10.00; ünnepi szentmise
Úrnapi körmenet

Heti miserend

Június 16. » Szt. Márton erekly. átv. «
Csütörtök 19.00; szentmise

Heti miserend

Június 14.
Kedd 17.00; szentmise

Június 15. » Boldog Jolán «
Szerda 17.00; szentmise

Június 17.
Péntek 17.00; szentmise

Június 19. » Úrnapja «
Vasárnap
8.00; ünnepi szentmise
Úrnapi körmenet

Heti miserend

Június 18. » Takács Viktória és Gángli Patrik «
Szombat
17.00; nászmise

Június 19. » Úrnapja «
Vasárnap
12.00; ünnepi szentmise

Úrnapi körmenet

Heti miserend

Június 19. » Úrnapja «
Vasárnap
15.00; ünnepi szentmise

Heti miserend

Június 19. » Úrnapja «
Vasárnap
16.00; ünnepi szentmise

Címkék: