Krisztus Király és Szent Kelemen ünnepe (2022)

Szent Kelemen pápa, településünk és egyházközségünk védőszentje ünnepére készülve, november 20-án, vasárnap Mons. Németh László pápai prelátus, nagyprépost celebrált ünnepi szentmisét templomunkban. A búcsúi szentmisén részt vett városunk szülötte, Csóka Gáspár bencés atya is.

Krisztus Király / Szent Kelemen ünnepe (Bük, 2022.11.20.)A szombati Szent Erzsébet emléknaphoz kapcsolódóan a szentmise keretében megáldásra és kiosztásra kerültek az Erzsébet-kenyerek, amelyek arra emlékeztetik keresztény közösségünk tagjait, hogy a karitász, azaz a szeretetből fakadó önzetlen cselekedet mindannyiunk számára kötelesség. (A kenyereket a Lipóti Pékség ajánlotta fel a karitász-csoportok, illetve az egyházközségek részére).

Prelátus atya szentbeszédében Kelemen pápa vértanúsága kapcsán kiemelte, a “modern kor” emberének is szükséges áldozatokat hoznia, el kell tudnunk viselni, alkalmasint háttérbe szorítanak bennünket, keresztényként hitünk jelképeit megcsúfolják. Másokért vállalt áldozataink, a tisztesség, a becsület, Krisztushoz való hűségünk az örök dicsőségben azonban mindenestül értelmét fogják nyerni.

Mint a lipóti Szent Kelemen templom egykori lelkipásztora, arra is felhívta a figyelmet, eleink századokkal korábban Lipót és Bük esetében is e vízfakasztó szent tiszteletére ajánlották fel templomukat, s érdekes módon mindkét településen termálvíz tört fel az 1950-es, 1960-as években zajló hazai olajkutató fúrások során…


📸 Fotókért köszönet: Vincze Erzsébet
Bük, Szent Kelemen templom (2022.11.20.)