Lelki Adoptálás – karolj fel imáddal egy életet!

A Lelki Adoptálás tulajdonképpen egy éppen megfogant és veszélyben lévő – Isten által kiválasztott – gyermek lelki örökbefogadása, hogy világra jöhessen, és szeretetben nőhessen fel.

Lelki adoptálás

A Lelki Adoptálás lényegében a megfogant életnek – Isten ajándékának – a védelme. Ezen túl azonban még a saját életünkért való hálaadás is, valamint azok számára, akiknek nem lehet saját gyermekük, a szülőség ajándékának egyfajta lelki megélése. Egyben az engesztelés – elégtétel – lehetőségét is magában hordozza azon édesanyák számára, akik önkényesen lemondtak a gyermekük életéről. Az abortusz bűne óriási pusztítást végez a lélekben, melyet az orvostudomány poszt-abortusz szindrómának nevez.

A Lelki Adoptálás nagyon hatékony gyógyír az édesanyák és édesapák megsebzett szívére. Bőséges gyümölcsöt érlel a fiatalok körében is, akik az imának köszönhetően sokkal érettebben készülhetnek a házasság szentségére.

Hogyan történik a lelki örökbefogadás?

Az egész egy ígérettel, egy fogadalommal kezdődik, melyben elköteleződik az ember a 40 héten át tartó lelki-szülői feladat mellett. 9 hónapon át kísérjük el a kis magzatot a születéséig, minden nap egy tized rózsafüzért és egy rövid közbenjáró imát elmondva érte és a családjáért. Az imádságunkhoz saját vállalásokat is kapcsolhatunk.

Minden egyes nap fogan valahol egy gyermek, így minden egyes nap alkalmas rá, hogy egyénileg elkezdjük ezt az imádságot, és lelki védelmünk alá vegyünk egy új életet. Csak Magyarországon az elmúlt évek statisztikái alapján, mintegy napi 80 abortuszt végeznek el!

A Lelki Adoptálás gondolata a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét. A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki, 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. Az ő templomukból sugárzott ki ez a csodálatos lelki megújulást hozó imádság az egész ország területére, majd a világ számos más országába is. 1994 óta a lelki adoptálás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

Az ígérettétel szövege:

Szentséges Szűz, Isten Anyja, Mária, összes angyalok és szentek, a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve, elhatároztam és ígérem, hogy a mai naptól kezdődően lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri. Kilenc hónapon át, minden nap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.

Imáim e szándékra a következők lesznek: a Rózsafüzér egyik titka, önkéntes felajánlásom, valamint, az az ima, amelyet ma először mondok el.

Az ígéret tárgyát képező imák:
Lelki adoptálás
  • Egy tized rózsafüzér – naponta.
  • Napi ima:
    Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen.
  • Önkéntes vállalás pl. heti szentáldozás, önmegtagadás, küzdelem egy hibánk ellen, Szentírás olvasás, stb. (A fogadalom érvényes e vállalás nélkül is, ám ha vállalunk ilyesmit, az kötelez!)

 

A fogadalomból eredő kötelezettségek elhanyagolása, az ígéret meg nem tartása komoly felelőtlenség – bűn, ezért csak kellő előkészület és átgondolás után járuljunk e fogadalomhoz!

Általános gyakorlat Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én ígéretet tenni. Több helyütt, ünnepélyes szentmise keretében történik a fogadalomtétel, mivel ez egyben tanúságtétel is az élet mellett. Azonban az egyéni ígérettétel is érvényes. Ez esetben egy feszület vagy egy szentkép előtt olvassuk fel imádságos lélekkel az ígéret szövegét (jól rögzítve magunkban a dátumot), és ettől kezdve kilenc hónapon át végezzük a vállalt imákat.

Lelki adoptálásHogy rendszeresen és a lehető legmélyebb lelkülettel tudjuk végezni az imádságot, egy magyar nyelven is elkészített okostelefonos app segítségét is igénybe vehetjük, mely a beállított időben figyelmeztet is bennünket vállalásunkra. Minden nap, az adott rózsafüzér titokról elmélkedést olvashatunk, illetve 40 hétre elosztva 40 tanúságtételt ismerhetünk meg, melyeket a programban részt vett emberek írtak. Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre. LINK


Forrás: 1. lelkiadoptalas.hu 2. communio.hu 3. 777blog.hu
Illusztráció: lelkiadoptalas.hu