Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus himnusza: Győzelemről énekeljen

„Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat” – zengte 1938-ban Magyarország az Oltáriszentség kitüntetett ünnepén, a Budapesten megrendezett 34. Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával.

Népénekünk, himnuszunk dallamát Koudela Géza (neves zeneszerző, karnagy, római katolikus pap), szövegét Bangha Béla (Magyarország „sajtóapostola” – teológus, író, jezsuita szerzetes) írta. A Hozsanna imakönyv 280/B. éneke. Húsvét ünnepén és Úrnapján is szokás például, elénekelni katolikus templomainkban.

Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!


Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!


Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen.
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szivünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!


István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

„Az Eucharisztia a szeretet köteléke”

XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus
 
1938. május 25 – 29. között Budapest a „béke és a szeretet városává” változott „egy felfordult világ közepén” – fogalmazott a Szentatya követe, Eugenio Pacelli bíboros (a későbbi XII. Pius pápa). Fővárosunkban több mint félmillió ember gyűlt össze ezekben a napokban. Külföldről is mintegy 25 ezer ember zarándokolt hazánkba az ünnepségre, bár a német vezetés megtiltotta a részvételt a németeknek és osztrákoknak.
 
Pacelli bíboros szentbeszédéből néhány gondolat, melyet az ünnepi nyitószentmisén, a Hősök terén mondott el:
 
„Az eucharisztikus Krisztussal ma is úgy bánnak, ahogyan bántak Krisztussal földi életében. Krisztus szenvedése Betlehemtől és a Golgotától az idők végezetéig tart. Ez a keresztény szív számára megpróbáltatást és szenvedést okozhat, de nem lehet akadálya hitének. Hol van ma Heródes és Pilátus? Hol van Néró, Dioklécián és Juliánus aposztata? Hol vannak az első századok keresztényüldözői? Porrá és hamuvá lettek a kereszténység ellenségei. A győztes: az Oltáriszentség Krisztusa! (…) Ő lesz a győztes továbbra is! Az istentagadás és istengyűlölet apostolai hiába akarják Krisztus művét, sőt nevét is száműzni az államból, a hívek szívéből. (…) Az Oltáriszentség az emberiség számára hitünk foglalata, a szentség iskolája. (…) A szentek példáján láthatjuk, milyen szoros kapcsolat van az Eucharisztia és az életszentség között. Szentekké kell lennünk az Oltáriszentség által!”


Forrás: Wikipédia / Youtube / IEC2020