A szentgyónás menete – gyónási segédlet

A lelkiismeret győzelme: a szentgyónás » segédanyag, felkészülés a kiengesztelődés szentségéhez.

Navigáció:

1. Miért gyónjunk? Miért kell papnak gyónnom? ⇒ugrás
2.
Felkészülés a szentgyónásra, lelki tükör ⇒ugrás
3. A gyónás menete (a bűnbánat szertartása)

Szentgyónás

A gyónás menete – a bűnbánat szertartása

0. Szentlélek hívása

A gyónás előtt közvetlenül, vagy ahogy a sorban állunk; imádkozzunk és kérjük a Szentlelket, hogy adjon bátorságot mindent feltárni a szentgyónásban, valamint hogy az addig esetleg elfeledett bűnök is jussanak az eszünkbe.

1. Köszönés, keresztvetés

A gyóntatószékbe, vagy gyóntatóhelyiségbe lépve így köszönünk:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Keresztet vetünk:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2. A bűnök megvallása

Megvalljuk bűneinket az alábbi bevezetővel:

Gyónom a Mindenható Istennek és neked, lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta, amely […] hete/hónapja volt, ezeket a bűnöket követtem el: […]

Bűneink – lehetőleg inkább a lényegre törő és nem mellébeszélő – felsorolása után, befejezésül jelezhetjük: „más bűnömre nem emlékszem.”

A gyóntató atya közbevetéseire, kérdéseire őszintén és köntörfalazás nélkül válaszoljunk. Ha eltagadnánk, titkolnánk valamit a pillanat hevében valamiért, ne féljünk, és azonnal mondjuk el, mert az érvénytelenné tenné a feloldozásunkat! Az atya tanácsait ne vitassuk el; igyekezzünk szívből fogadni észrevételeit, megérteni szándékát, és később alaposan gondoljuk át az elhangzottakat – a Szentlélek vezeti őt, az Isten szól általa hozzánk. Tegyük fel esetleges kérdéseinket, amennyiben fontosnak érezzük, (és ha nem tolonganak túl sokan mögöttünk).

3. Az atya elégtételt szab számunkra

A gyóntató atya a feloldozásunk feltételeként, általában egy meghatározott (általunk is ismert) imádság elmondását kéri, de kiszabhatja elégtételül például egy meghatározott jó cselekedet elvégzését, (mint: énekeljünk valamit az Istennek, vagy olvassuk el a Szentírás bizonyos részét).

Az elégtételt, ha lehetőség van rá, rögtön szentgyónás után végezzük el. Amennyiben szentmise közben vagyunk, és ezért nem tudjuk elmondani a kért imádságot vagy teljesíteni a másfajta elégtételt, akkor amint lehetőség nyílik arra, pótoljuk azt. Ettől függetlenül, már járulhatunk szentáldozáshoz.

4. A bánatima elmondása, feloldozás

A Jóisten iránti szeretetből (tökéletes bánat) vagy az elkárhozás miatti félelem okán (tökéletlen bánat), őszinte szándékkal mondjuk el az alábbi bánatimát:

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat kerülöm. Ámen.

A gyóntató eközben az alábbi imádságot mondja, melynek végén – a szavait hallva keresztet vetünk:

„Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja meg a békét! És én feloldozlak bűneidtől; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Előfordulhat, hogy a szentgyónás végeztével az atya még hozzáteszi: „Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!”

Válaszunk erre: „Mert örökké szeret minket.”

5. Elköszönés

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
Mindörökké! Ámen.

„Ne félj! Még ha a világ összes bűnét is elkövetted volna, Jézus megismétli szavait: bűneid meg vannak bocsátva, mert nagyon szerettél.” (Szent Pio atya)


Források:
1. Egy kis segítség a kiengesztelődés szentségéhez [letölthető, nyomtatható]: link
2. A gyónás – az újjászületés szentsége [letölthető, nyomtatható]: link
3. Hitigazságok (Dr. Balázs Pál c. apát) # kenesekatolikus.hu
4. A bűnbocsánat szentsége # esztergomi-ersekseg.hu
5. A szentségekről (bűnbocsánat) # plebania.net
6. Lelki tükör (szentgyónáshoz) # tiszta-szivvel.blogspot.com
7. Tíz dolog a gyónásról, amit mindenkinek tudnia kéne # pestiferences.ferences.eu
8. A Papp válaszol – maszturbáció, ószövetségi erőszak, jó gyónás # 777blog.hu

Képek:
1. I absolve you – Saint Saviour’s Dominican Church, Limerick (William Murphy) # flickr.com
2. Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó (Rio de Janeiro, 2013) # REUTERS (Sergio Moraes)
3. Internet (n.a.)