2019. november 2. Halottak napja

Nem ringathatjuk magunkat abban, hogy a jóságos Isten majd mindenképpen megkönyörül rajtunk, elfelejti bűnös életünket és üdvözíteni fog minket. Üdvösségünk nem csak Isten irgalmától függ, hanem személyes döntésünktől is – Áhítattal imádkozzunk ma, a tisztítótűzben szenvedőkért!

PixabayEgy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra – sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak.” [Jn 5,24-29]

Elmélkedés

Ma, halottak napján, azokra a szeretteinkre emlékezünk, akik már elköltöztek ebből a világból, Reméljük, hogy földi életükkel megérdemelték az örök élet boldogságát.

Jézus szavaiból, amelyeket János evangéliumában olvashatunk, egyértelműen kiderül, hogy a halál után mindenki fel fog támadni. Jó vagy rossz cselekedetei alapján minden ember vagy az üdvösséget vagy a kárhozatot nyeri el. Nem ringathatjuk magunkat abban, hogy a jóságos Isten majd mindenképpen megkönyörül rajtunk, elfelejti bűnös életünket és üdvözíteni fog minket. Üdvösségünk nem csak Isten irgalmától függ ugyanis, hanem személyes döntésünktől is, amely jó vagy rossz cselekedeteinkben nyilvánul meg.

Az elkötelezett keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy fél a kárhozattól, s csupán csak azért tesz kevés rosszat, mert nem szeretne oda kerülni. Vágyakoznunk kell az üdvösségre és tennünk kell üdvösségünkért! Az üdvösség beteljesedésekor megszűnik a betegség, a szenvedés és a halál, megszabadulunk minden rossztól. Krisztus győzelme ez, amelyben mi is részesülünk. Feltámadásunk a Krisztushoz való hűség jutalma.

Imádság

Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy kínjaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett, amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked mindazt, amit szent Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és hanyagságaiért szent Fiad jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek, Fiadnak kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és ama büntetésekért, melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, melyet szent Fiad érettük szenvedett. Engedd, hogy Fiadnak azokért is kiontott drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon. Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel őket magadhoz az örök boldogságba, hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen.


Forrás: Horváth István Sándor (Evangélium365) # evangelium365.hu
Kép: Pixabay