2019. május 19. Húsvét 5. vasárnapja (C)

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

CSIT 2016Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” [Jn 13,31-33a.34-35]

Elmélkedés

A szeretet útja

A Szentírás egyik legtöbbet idézett részlete a szeretet-himnusz, amely Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében található, a 13. fejezetben. Olyan irodalmi remekmű ez, amely csodálatosan foglalja össze a szeretet lényegét. Az apostol így kezdi: „Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedjek: ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem” (1Kor 13,1-3). Sajnos könnyen megfeledkezünk a szeretet-himnusz bevezetéséről, most viszont mégis idézzük fel. Szent Pál így vezeti fel mondanivalóját: „Egy mindennél kiválóbb utat mutatok nektek” (1Kor 12,31), a szeretetet tehát útnak nevezi.

Korábban felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket Isten ad az embereknek: egyesek apostolok, mások próféták, ismét mások tanítói vagy csodatevő hatalmat kapnak. Ezt követik az Istentől származó adományok, a gyógyítás, a segítségnyújtás, a kormányzás és a nyelveken való szólás adománya. A keresztény ember jól teszi, ha ezen adományokért imádkozik, hiszen ezek teszik őt képessé, hogy ellássa azt az apostoli, prófétai vagy tanítói feladatot, amellyel Isten megbízta. Az apostol a szeretetet nem adománynak vagy erénynek, hanem útnak nevezi, és ez egy nagyon érdekes megközelítés. Mert ha a szeretet út, akkor azon nem csak járni kell, hanem valahonnan indul és valahová vezet. Vajon honnan indul a szeretet útja? És hová juthatunk, ha a szeretet útján járunk életünkben? A szeretet Istentől indul, ő a szeretet forrása, ő maga a szeretet. És a szeretet Istenhez vezet, aki az örök szeretet.

Mindezek fényében könnyebben megértjük Jézus kijelentését, amit a mai vasárnap evangéliumában olvasunk: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!” Mintha csak ezt mondaná: Induljatok a szeretet útján! Járjatok a szeretet útján! Közeledjetek Istenhez a szeretet útján! Induljatok embertársaitok, felebarátaitok felé a szeretet útján! Ha valaki úgy érzi, hogy elszakadt Istentől, akkor ez amiatt van, mert nem élt Isten szeretetében. Ha tehát újra találkozni szeretne Istennel, akkor el kell hagynia a bűn útját és rá kell lépnie a szeretet útjára. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy megromlott embertársaival a kapcsolata, szakadék választja el őt családjától vagy másoktól, akkor rá kell lépnie a szeretet útjára, mert ez vezet a másik emberhez. A szeretet nem egy kellemes érzés az ember szívében, hanem olyan út, amelyen szüntelenül haladnunk kell. A szeretet gyakorlásában példaképünk Jézus, aki ezt kéri tőlünk, követőitől: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” Ebben az értelemben a felebaráti szeretet tanúságtétel a világ előtt. Olyan jel a világ számára, amelyből felismerhető Krisztushoz tartozásunk. Legyen bátorságunk megtenni az első lépést a szeretet útján, és legyen erőnk hozzá, hogy életünk minden napján tegyünk egy lépést a szeretet útján!

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom, hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!


Forrás:Horváth István Sándor (Evangélium365)
Illusztráció:Pixabay / @CsiksomlyoiIfjusagiTalalkozo